Här är de nya skatterna som gäller från sommar

Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN
Foto: HENRIK ISAKSSON/PINIRO / IBL

Bensinskatten sänks med 16 öre per liter 1 juli.

Men Sofia Linder, chefsekonom på Skattebetalarnas förening, tror inte lättnaden blir långvarig.

– Miljöminister Isabella Lövin har signalerat att bensinskatten höjs redan till årsskiftet och den gröna skatteväxlingen lär medföra att vi får räkna med rejäla höjningar framöver, säger hon.

Här är en sammanställning av vårens och sommarens skatteförändringar.

Flera förändringar i skattesystemet börjar gälla under året, antingen enligt M/KD-budgeten eller som följd av regeringens vårändringsbudget.

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter avskaffades redan i april, medan det minskade stödet till solceller började gälla från maj då stödnivån sänktes från 30 till 20 procent av investeringskostnaderna.

I sommar väntar nya ändrade skatteregler som både kommer att påverka våra plånböcker och den svenska industrin.

Sofia Linder, Skattebetalarnas förening.

Skatteändringarna sommaren 2019

Sänkt bensinskatt 1 juli: Innebär att uppräkningen av drivmedelsskatterna förändras så att de bara ska räknas upp med konsumentprisindex, jämfört med nuvarande reglering, konsumentprisindex plus två procentenheter. Detta medför att skatten sänks med 16 öre per liter inklusive moms. Ursprung: M/KD-budgeten.

Skattereduktion för gåvor återinförs från 1 juli: Det tidigare regelverket kommer åter och ger skattereduktion med 25 procent och maximalt 1 500 kronor per år för penninggåvor till ideell verksamhet. Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor och den totala summan under året till minst 2 000 kronor. Ursprung: M/KD-budgeten.  

Höjt tak i RUT från 1 juli: Föreslås gälla hela beskattningsåret 2019. Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor oavsett ålder. Ursprung: M/KD-budgeten.

Den särskilda löneskatten på 6,15 procent för äldre avskaffas 1 juli: Betalas i dag på ersättning – lön eller aktiv näringsverksamhet – till personer som fyllt 65 år. Ursprung: M/KD-budgeten.

Generationsskiften i fåmansbolag underlättas 1 juli: Reglerna innebär i korthet att skattereglerna ska vara likvärdiga om bolag stannar kvar i familjen jämfört med när det säljs till en utomstående. Ursprung: M/KD-budgeten.

Ökad skattenedsättning för diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk från 1 juli: Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet höjs. Ursprung: M/KD-budgeten.

Momsen för nättidningar och e-böcker sänks 1 juli: Sänks från 25 till 6 procent. Ursprung: Vårändringsbudgeten.

Höjd kemikalieskatt (elektronikskatt) från 1 augusti: Skattenivåerna höjs, med 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. Ursprung: Vårändringsbudgeten.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb från 1 augusti: Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar, och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Ursprung: Vårändringsbudgeten.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk från 1 augusti: Slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatten för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk. Ursprung: Vårändringsbudgeten.

Slopad skattenedsättning för gruvdiesel från 1 augusti: Nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor slopas. Ursprung: Vårändringsbudgeten.

”Trendbrott med skattsänkningar”

– Att tyngdpunkten ligger på skattesänkningar är ett viktigt trendbrott mot de senaste årens omfattande höjningar. Årets skatteförändringar präglas av allianspolitik. Ett resultat av M/KD:s budget, men också av att C och L lyckades få inflytande över vårbudgeten och enbart vikt ned sig om flygskatten, säger Sofia Linder, chefsekonom på Skattebetalarnas förening.

Hon varnar också för att januariöverenskommelsen innehåller flera kostsamma reformer.

– Dessa måste finansieras och därför finns det stor risk för betydande skattehöjningar utöver de 15 miljarder som den gröna skatteväxlingen ska inbringa. Här ligger flera kapitalskatter i farozonen, säger Sofia Linder.

Fotnot. Skattebetalarnas förening är en ideell förening som verkar för lägre skatter, sparsamhet med offentliga medel, synliga skatter och tydlig skattelagstiftning.