Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Äktenskap – här är lagarna och begreppen du bör känna till

När ett par gifter sig så träder giftorätten i kraft. Den innebär att de båda parterna har rätt till hälften av av värdet på deras gemensamma tillgångar vid en bodelning.
Foto: SHUTTERSTOCK
Med ett äktenskapsförord kan man förhandla bort delar av, eller till och med hela, giftorätten.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vilka är reglerna för äktenskapshinder?

Det är mycket du bör tänka på både innan och efter att du gift dig. 

Som reglerna för äktenskapshinder och vad ett äktenskap betyder rent juridiskt.

Här är begreppen du bör känna till.

Det här är ett äktenskap

Äktenskap är ett juridiskt och samhälleligt avtal mellan personer som lever tillsammans. Det är ofta även religiöst och andligt.

Äktenskap kan ingås på två sätt:

Religiöst, med en vigsel i en kyrka, synagoga, moské, tempel eller motsvarande lokal.

Borgerligt, en vigselförrättning genomförd i statlig eller kommunal regi i till exempel ett rådhus.

Vad innebär begreppet giftorätt?

Giftorätten innebär att de båda parterna har rätt till hälften av av värdet på alla gemensamma tillgångar vid en bodelning – minus avdrag för skulder. Även de tillgångar man äger sedan innan äktenskapet ingår.

Äktenskapshinder – vad är det?

Du kan inte gifta dig hur som helst och med vem som helst. De regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra kallas äktenskapshinder.

Reglerna för äktenskapshinder kan du läsa mer om i Äktenskapsbalk (1987:230) på riksdagens hemsida.

Huvudreglerna är:

Den som är under 18 år får inte gifta dig utan tillstånd av länsstyrelsen. 

Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon.

Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myndighet 

Den som redan är gift eller är i ett registrerat partnerskap får inte gifta sig igen.


LÄS MER: Så här skriver du ditt eget testamente  

De regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra kallas äktenskapshinder.
Foto: SHUTTERSTOCK

Det här är ett äktenskapsförord

Med ett äktenskapsförord kan man förhandla bort delar av, eller till och med hela, giftorätten och göra den till enskild egendom. En anledning till äktenskapsförord kan vara att den ena parten går in äktenskapet med betydligt större tillgångar som personen byggt upp under lång tid, kanske genom att ha ett framgångsrikt företag, som personen inte vill ska bli en del av bodelningen. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Det måste dessutom registreras hos Skatteverket. 

Mer information om äktenskapsförord kan du få på Skatteverkets hemsida. 

Det går även att ladda ner gratis mallar på nätet för hur ett äktenskapsförord bär se ut.


LÄS MER: Privat sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring – så funkar de 


Vad är syftet med ett testamente?

Med ett testamente kan du påverka hur det arv du lämnar efter dig ska fördelas. 

Om två makar har gemensamma barn så ärver barnen först efter att båda parterna gått bort. Finns det särkullbarn, det vill säga barn till bara en av parterna, så ärver de direkt – om inte annat skrivits in i testamentet.

Eftersom det kan bli aktuellt att den ena parten vill bo kvar i det gemensamma huset så kan parterna med styra när och hur ett arv ska tas ut för att på så sätt säkerställa den överlevandes trygghet.

Ett inbördes testamente är ett testamente där två personer, vanligtvis två makar eller två sambor, bestämmer hur deras kvarlåtenskap ska fördelas.

Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum) eller testatrix (femininum). För att ett testamente ska anses giltigt måste det uppfylla vissa formella krav:

Ett testamente ska i regel upprättas skriftligt

Det ska vara undertecknat av den person det gäller samt ha ett namnförtydligande.

Testamentet ska bevittnas av två personer som ska vara närvarande. Personerna får inte vara under 15 år.

• Ett testamente är bara giltigt i original så se till att förvara det på en säker plats så att det inte förstörs.


LÄS MER: Enkla stegen – så skyddar du ditt arv 


Äktenskapsförord vid dödsfall

Ett äktenskapsförord fungerar inte på samma sätt som ett testamente utan kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller giftorättsgods. På så sätt kan de båda makarna bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet påverkar bara bodelning vid en skilsmässa och vid en bodelning under bestående äktenskap. 

Mer information hittar du i äktenskapsbalk (1987:230) 7 kap 3 §. 

Ett äktenskapsförord kan inte användas för att avgöra vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall. För att styra vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna har ett testamente i vilket de uttrycker sin vilja.

Mer information hittar du i ärvdabalken (1958:637) 9 kap 1 §. 


Det ska finnas med i ditt testamente:

Ditt fullständiga namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer ska stå med på testamentet.

Testamentet ska förklara hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas.

En giltighetstid för testamentet bör finnas med.

Ett testamente bör även ha en förklarande del kring upphävande av testamentet. Ett testamente kan återkallas på två sätt – genom att man skriver ett nytt som upphäver det gamla eller genom att förstöra det gamla.

Den som upprättar ett testamente bestämmer själv vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Det finns dock ett undantag. En bröstarvinge har alltid har rätt att kräva sin laglott.


LÄS MER: Det här är flexpension 


Samkönade äktenskap är lagligt i Sverige sedan den 1 maj 2009.
Foto: SHUTTERSTOCK

Samkönade äktenskap

Personer av samma kön kan ingå äktenskap borgerligt på samma juridiska villkor som heterosexuella par. Detta efter att den könsneutrala äktenskapslagstiftningen trädde i kraft 1 maj 2009. Sedan november 2009 är det även möjligt för samkönade par att vigas kyrkligt. Ingen enskild präst är dock skyldig att förrätta en samkönad vigsel.

Hur fungerar en ansökan om skilsmässa?

Skilsmässa eller äktenskapsskillnad innebär att de båda makarna separerar och skiljer sig. Vid ett äktenskaps upplösning måste man ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Vill båda makarna skilja sig så har de rätt till en omedelbar skilsmässa. Skulle det vara så att bara ena parten vill skiljas och makarna dessutom har bor tillsammans och har gemensamma barn under 16 år så föregås skilsmässan av en sex månader lång betänketid. En sex månader lång betänketid har makarna även rätt till oavsett omständigheterna om de nu skulle vilja det.