Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Klart: Gröna Lund får bygga ut på Djurgården

LIVE: Di TV – Sveriges ekonomi-tv-kanal
På den här parkeringen vill Gröna Lund bygga ut sitt nöjesfält.
Foto: Alex Ljungdahl
Flera boende och föreningar på Djurgården har motsatt sig Gröna Lunds och Stockholms stads planer.
Foto: OLLE SPORRONG

Gröna Lund blir större.

Mark- och miljööverdomstolen river upp det tidigare beslutet och säger ja till nöjesparkens planer på att bygga ut.

”Historiskt”, enligt nöjesfältets ägare – ”sorgligt”, enligt Djurgårdens hembygdsförening.

I Mark- och miljödomstolen blev det nej för Gröna Lunds planer på att bygga ut. Nu häver högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, beslutet – och fastställer detaljplanen för Skeppsholmsviken 6 på Djurgården i Stockholm.

Syftet med detaljplanen är att bygga ut nöjesfältet på parkeringen, intill Liljevalchs konsthall, tvärs över gatan.

Fler åkattraktioner på Gröna Lund

Där har Gröna Lund i flera år planerat för en utbyggnad om cirka 11 000 kvadratmeter. Man vill ha fler restauranger, mer spel och fler åkattraktioner. Detaljplanen tillåter nu åkattraktioner med sammanlagt sex toppar, varav en får vara upp till 45 meter. De andra fem får vara 35 meter (en topp), 30 meter (tre toppar) respektive 18 meter (en topp).

Sedan tidigare finns toppar på 121 meter (”Eclipse”), 95 meter (”Ikaros”) och 80 meter (”Fritt Fall”).

Utöver det vill Gröna Lund skapa ”attraktiva publika platser” för allmänheten i form av bland annat en promenadbrygga och ett nytt torg.

Så här kan det komma att se ut. I detaljplanen ingår bland annat en promenadbrygga i trä utanför det utbyggda Gröna Lund.
Foto: Tillsammans/Parks and resort / Stockholms stad
Enligt planerna ska en bro över Allmänna gränd förbinda det befintliga Gröna Lund med den nya utbyggnaden.
Foto: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts / Stockholms stad

Klagomål mot Gröna Lunds planer

Det var våren 2020 som Stockholms stad sa ja till planerna på att bygga ut Gröna Lund. Även kungen, som har dispositionsrätt på Djurgården, sa genom Kungliga Djurgårdens förvaltning ja.

Men boende i närområdet, olika föreningar och remissinstansen Riksantikvarieämbetet motsatte sig utbyggnaden, och för ett drygt år sen fick de gehör i Mark- och miljödomstolen. Domstolen menade att ett större Gröna Lund skulle vara en otillåten utvidgning i den nationalstadspark och det riksintresse som Djurgården är en del av. I domen skev man att Gröna Lunds dominans över området skulle öka och områdets karaktär förändras.

Därmed stred detaljplanen för området mot rättsregler i miljöbalken, enligt Mark- och miljödomstolen.

Både Gröna Lund och Stockholms stad överklagade beslutet.

Kärnan i deras argumentation var att den planerade utbyggnaden innebär en tillåten komplettering snarare än en otillåten utvidgning av befintlig verksamhet.

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BEDÖMNING

Så här skrev Mark- och miljödomstolen i sin dom, när man valde att upphäva kommunens detaljplan för Skeppsholmsviken, den 6 maj 2021:


”När det däremot gäller riksintresset för Nationalstadsparken är det enligt domstolens bedömning fråga om en utvidgning av området som enligt förarbetena till lagstiftningen om Nationalstadsparken i sig inte är tillåten. Domstolen delar vidare Riksantikvarieämbetets uppfattning att med ett förverkligat planförslag skulle Gröna Lunds dominans över området öka. Fronten mot vattenrummet kommer enligt domstolens uppfattning förändras påtagligt. Därmed skulle områdets karaktär med grönska och byggnader för rekreation från olika tider och deras förhållande till Djurgårdens parklandskap ändras och områdets kulturhistoriska värden skadas. Detaljplanen strider därmed mot rättsregler i miljöbalken på det sätt domstolen redogjort för tidigare.”

Så resonerar Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen gör nu en annan bedömning.

”Domstolen anser att utbyggnaden inte skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden utan är förenlig med de riksintressen som området berörs av”, skriver man i sin dom.

– Gröna Lund är ett av flera utpekade intressen på Djurgården i Stockholm och en utveckling av verksamheten stämmer överens med både kommunens fördjupade översiktsplan och länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan för området, säger hovrättsrådet Petra Bergman i en kommentar.

Hon fortsätter:

– Kommunen har anpassat detaljplanen utifrån de synpunkter som länsstyrelsen har haft under planprocessen vad gäller bland annat åkattraktionernas utformning och nöjesfältets bullerpåverkan på omgivningen.

Gröna Lund: ”Historiskt”

Johan Tidstrand, som äger Gröna Lund, kallar beslutet för ”ett historiskt ögonblick” för nöjesparken och för Stockholm.

– Jag är mycket lättad och lycklig över dagens besked. Nu kan vi äntligen förverkliga drömmen om ett sammanbyggt tivoli på båda sidor Allmänna gränd, säger han i en kommentar.

Carl-Fredrik Paléus, ordförande i kulturföreningen Rädda Djurgården och i Djurgårdens hembygdsförening, säger i stället att det är ”en sorgens dag”.

– Både för den unika nationalstadsparken, som ska vara skyddad, och för de närboende. För dem är det katastrof, säger han.

Hembygdsföreningen vill överklaga

Han uppger att han är chockad över domen och att de nu undersöker om det går att vända sig till Europadomstolen.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att överklaga, framför allt vad gäller bullerfrågan, säger Carl-Fredrik Paléus.

Det nya tivoliområdet kan enligt Gröna Lund stå helt klart om cirka fyra-fem år.

Koncernchefen om utbyggnaden: ”Planen har funnits i 40 år”