KD-ledaren Ebba Busch erkänner grovt förtal

KD-ledaren Ebba Busch erkänner grovt förtal och straffas med 60 000 kronor i böter.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ebba Busch har tidigare förnekat att hon gjort sig skyldig till något brottsligt.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Grundhistorien med fastighetsbråket mellan KD-ledaren och Esbjörn Bolin påverkas inte av dagens åklagarbeslut.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ebba Busch erkänner att hon förtalat pensionären Esbjörn Bolins tidigare ombud Johann Binninge.

Expressen kan avslöja att KD-ledarens helomvändning kom sedan hon på nytt förhörts av polisen.

Erkännandet tog fem minuter och får till följd att åklagaren utfärdar ett strafföreläggande med dagsböter. Ebba Busch undviker därmed en uppslitande rättegång.

”För mig har sanningen alltid varit viktig, men lagen tar inte hänsyn till sanningshalten”, skriver Ebba Busch i ett inlägg som publiceras på Facebook.

Ebba Busch döms till 60 dagsböter á 1 000 kronor och ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Ebba Busch har tidigare förnekat att hon gjort sig skyldig till något brottsligt.

 – Jag bestrider självfallet det här, sa KD-ledaren när hon efter polisförhöret i slutet av maj kommenterade misstankarna. Hon hade då precis delgetts misstanke om grovt förtal hos polisens enhet för Särskilda utredningar, SU.

Polisutredningen blev klar för några veckor sedan och skickades då ut på så kallad delgivning till Ebba Busch och hennes försvarare, advokat Thomas Olsson. I går var sista dagen när de kunde yttra sig innan åklagaren skulle ta sitt beslut och Olsson begärde då att hans klient skulle förhöras på nytt.  

Under det nya förhöret - som hölls via telefon med advokat Max Ahlgren vid Ebba Busch sida - kom erkännandet.

Enligt Expressens källor var det Olsson som rådde henne att erkänna eftersom han bedömde risken för en fällande dom som överhängande. Det fanns också en risk att själva rättegången skulle komma först under valåret 2022.

Överåklagare Anders Jakobsson ville på fredagsmorgonen inte kommentera uppgifterna om att Ebba Busch erkänt.

– Det är riktigt att hon har förhörts igen. Men i övrigt finns inga kommentarer.

Advokat Thomas Olsson var lika förtegen.

– Jag kommenterar över huvud taget inget. Det råder förundersökningssekretess.

Ebba Busch erkännande

Ebba Busch bekräftade själv erkännandet vid lunchtid på fredagen sedan partiet finslipat framträdandet i en kommunikationsplan i KD:s högkvarter:

”Jag hade kunnat välja att gå till rättegång, att bli det juridiska prejudikat som i dag saknas för just dessa omständigheter. Men jag har ett parti att leda, i ett land med betydligt större problem än min personliga heder. I det valet väljer jag att fokusera på det som betyder mest för mig. Det parti jag leder och det land jag tjänar. En rättegång skulle ligga minst ett halvår fram i tiden, kanske mer. Den tiden har jag inte, det är inte min prioritet. Om jag då måste betala böter för att ha kallat en spade för en spade så får det vara så”, skriver hon både på Facebook och Instagram.

Vidare:

”Därför väljer jag att acceptera ett strafföreläggande. Diskussionen om huruvida man ska kunna dömas för att ha talat sanning eller vad som definierar en aktuell allmän uppgift kommer säkert att fortsätta. Men jag agerar utifrån nu gällande förutsättningar”.

Ebba Busch anser att hon ”i själ och hjärta” är oskyldig.

Åklagaren rasar mot Ebba Busch

I sitt inlägg på sociala medier skriver Ebba Busch att det saknas praxis på området och att det är något oklart hur den här typen av påståenden ska betraktas juridiskt. Men åklagaren slår tillbaka.

- Det finns fall inom det här området där man i princip gjort på samma sätt som Ebba Busch och fällts i domstol. Polisutredningen är gedigen och jag var beredd att gå fram med ett åtal. Men nu erkänner hon grovt förtal och då fanns det ingen anledning att åtala. Hon skrev under och godkände strafföreläggandet och det betyder att hon har erkänt, säger överåklagare Anders Jakobsson.

- Jag delar inte alls hennes uppfattning. Praxis ligger ganska fast inom det här området och det finns som sagt flera domar.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande om Ebba Busch erkännande.

”Jag får upprättelse”

Johann Binninge är nöjd med dagens beslut:

– Det här betyder att jag får upprättelse.  Åklagaren har varit objektiv och gjort en mycket bra och grundlig utredning, säger han.

Ebba Busch erkännande betyder att överåklagare Anders Jakobsson väljer att utfärda ett strafföreläggande vilket betyder att Ebba Busch därmed undviker en uppslitande rättegång med oviss utgång. Alternativet hade varit ett åtal för grovt förtal och en offentlig process i en rättssal.

Fakta strafföreläggande

 En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Påföljden är det straff som åklagaren beslutat om. Dagsböter används vid lite allvarligare bötesbrott. Antalet dagsböter kan bestämmas till lägst 30 och högst 150 stycken, eller 200 om det är fråga om flera brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är, ju fler dagsböter, desto allvarligare brott.

KÄLLA: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Grunden för polisutredningen handlar om Ebba Buschs inlägg på sociala medier - Instagram och Facebook - den 19 februari i år där hon gav sin syn på den infekterade fastighetstvisten med pensionären Esbjörn Bolin, 82. KD-ledaren pekade då ut den dåvarande hussäljarens ombud Johann Binninge som dömd i brottmål. Några dagar senare polisanmälde ombudet Ebba Busch för grovt förtal.

Ebba Busch raderade de juridiskt känsliga radera några dagar senare på inrådan av sin advokat. Men då var det för sent. Inlägget hade fått stor spriding via Ebba Busch konton hos Facebook och Instagram.

Ebba Busch erkännande historiskt

Dagens beslut betyder att Kd-ledaren blir historisk. Det har aldrig tidigare hänt att en svensk partiledare erkänt grovt förtal. Erkännandet betyder också att Ebba Busch hamnar i belastningsregistret där brottet ligger kvar i fem år.

Ebba Busch försvarare Thomas Olsson trodde länge att utredningen skulle mynna ut i att polisutredningen lades ned.

– Det är ganska uppenbart att det inte är förtal eftersom hennes avsikt varit att diskutera och ifrågasätta ombudets lämplighet, sa han när det stod klart att hon skulle kallas till förhör och delges misstanke om grovt förtal.

Fakta grovt förtal

Exempel när det kan vara påkallat att åklagare väcker åtal: Stor spridning på internet av påståenden om att en person har begått ett allvarligt sexualbrott.

När åklagaren ska bedöma om det finns särskilda skäl för att väcka allmänt åtal har det betydelse vad det är för uppgifter eller bilder som har spridits, hur och till vem uppgifterna/bilderna har spridits och vad det har fått för konsekvenser för den utsatta personen. Ju allvarligare brottet är, desto starkare skäl finns det normalt för att väcka allmänt åtal.

En fällande dom vid grovt förtal kan ge böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada. 

KÄLLA: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Sedan Ebba Busch publicerat inlägget var det många som reagerade och ansåg att det kunde röra sig om grovt förtal. Bland dem fanns Mårten Schultz, professor i civilrätt, och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet.

”Det är ovanligt att åklagare väcker åtal i förtalsmål men med tanke på inläggets spridning är förundersökningen inte oväntad”, skrev Schultz, som även är Svenska Dagbladets juridiske kommentator.

”Teknisk mening förtal”

Han var inte förvånad när polisutredningen drogs igång.

Ebba Buschs inlägg innehåller allvarliga anklagelser om att ombudet har begått brott. Inlägget utgör därmed i teknisk mening förtal. Förtal i teknisk mening kan vara tillåtet om det är försvarligt men rättsordningen ser ofta strängt på uppgifter om tidigare brottslighet, vare sig de är sanna eller falska – och även när personen ifråga inte namnges”, skrev Schultz i Svenska Dagbladet. 

Grundhistorien med fastighetsbråket mellan KD-ledaren och Esbjörn Bolin påverkas inte av dagens åklagarbeslut. Det är ett rent tvistemål där Ebba Busch stämt Bolin sedan han ändrat sig om fastighetsförsäljningen och inte längre vill säja trots det underskrivna avtalet.

Rättegången inleds den 24 oktober om inte parterna kan förlikas. 


Därför accepterade Ebba Busch strafföreläggande

Vänner,

I Sverige kan även sanningen vara förtal.

Jag skriver till er i dag, för att berätta att jag i dag har skrivit på ett strafföreläggande, angående den anmälan som gjorts mot mig om förtal. Jag ska strax skriva några ord om varför jag valt att göra det – trots att det innebär att jag erkänner ett brott som jag i själ och hjärta anser mig vara oskyldig till. Men först vill jag säga följande:

Inga sakuppgifter jag hänvisat till har varit felaktiga. För mig har sanningen alltid varit viktig, men lagen tar inte hänsyn till sanningshalten. I Sverige kan även sanningen vara förtal. I andra länder fungerar det inte så, men vi befinner oss i Sverige och här gäller svensk lag.

Jag ansåg att hur jag handlade var inom det tillåtnas gräns, då uppgifterna finns tillgänglig på internet för var och en som vill läsa. Jag ansåg att detta innebar att uppgifterna var allmänt kända och att det därför var försvarligt att lämna dem i den aktuella situationen. Men enligt den juridiska expertisen finns det oklarheter kring den frågan och det saknas praxis kring hur uppgifter som någon själv lämnat tidigare ska bedömas i ljuset av att de finns tillgängliga idag på Internet. I brist på juridiska prejudikat har åklagaren sannolikt inget utrymme att lägga ned utredningen då rättspraxis saknas.

Jag hade kunnat välja att gå till rättegång, att bli det juridiska prejudikat som i dag saknas för just dessa omständigheter. Men jag har ett parti att leda, i ett land med betydligt större problem än min personliga heder. I det valet väljer jag att fokusera på det som betyder mest för mig. Det parti jag leder och det land jag tjänar. En rättegång skulle ligga minst ett halvår fram i tiden, kanske mer. Den tiden har jag inte, det är inte min prioritet. Om jag då måste betala böter för att ha kallat en spade för en spade så får det vara så.

Därför väljer jag att acceptera ett strafföreläggande. Diskussionen om huruvida man ska kunna dömas för att ha talat sanning eller vad som definierar en aktuell allmän uppgift kommer säkert att fortsätta. Men jag agerar utifrån nu gällande förutsättningar.

Jag kommer att finnas tillgänglig för mediekommentarer om en timme. Därefter kommer jag att efter bästa förmåga fortsätta sköta det arbete jag har valts att utföra.

Ebba Busch

Partiordförande, Kristdemokraterna

Ebba Busch (KD) erkänner brott – men anser sig oskyldig