Jättarnas plan för krisen – så blir hemarbetet i höst

H&M:s vd Helena Helmersson.
Foto: H&M
Börje Ekholm, vd på Ericsson.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: ANDY RAIN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Förra veckan kom beskedet: Svenskarna bör fortsätta jobba hemifrån i höst också.

Nu jobbar de svenska företagen på att anpassa sig för mer arbete på distans.

– Mycket tyder att en konsekvens av covid-19 relaterat till kontorsarbete kommer att medföra att vi har en mer flexibel syn på kontorsarbete, säger Jacob Birkeland, presschef på Skanska.

Sedan coronapandemin bröt ut i våras har många svenska arbetsplatser sett helt annorlunda ut med tomma kontor och nya arbetssätt.

Och de nya rutinerna ser ut att bli kvar en lång tid. Rekommendationen att, de som har möjlighet, ska jobba hemifrån gäller nu till och med nyår och kan sedan förlängas, meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens förra veckan.

– Kommer vi någonsin gå tillbaka till ett samhälle som det såg ut innan covid-19? Vi får se, sa Anders Tegnell.

Fortsatt hemarbete minst till nyår

Expressen har frågat några av Sveriges största företag hur omställningen till distansarbete har gått, och hur de påverkas av att hemarbetet fortsätter.

Några företag har haft planer på att låta delar av personalen återvända under hösten, men förklarar nu att de tittar på om det är möjligt med de nya rekommendationerna.

– Tanken har varit att börja öppna upp lite grann och att man ska kunna jobba på kontoret en till två dagar i veckan ungefär, med nya ganska omfattande säkerhetsåtgärder, säger Daniel Frykholm, informationschef på Electrolux.

Bra erfarenheter av distansjobb

Merparten av företagen vittnar om att arbetet har fungerat bra på distans, och att de tekniska utmaningarna har gått att hantera. 

För flera verksamheter har det inte gått att flytta hem arbetsuppgifterna och i de fallen har det infört åtgärder på arbetsplatserna.

– Vi har till exempel anpassat lunchmatsalar och har satt upp festtält utanför fabriken, säger Karin Hallstan, presschef på Scania.

Gabriella Ohlzon, Ica
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

Ica. Gabriella Ohlzon, pressansvarig Ica Gruppen:

”Vi samlar ihop fakta till mitten av augusti och då kommer vi fatta ett beslut. Vi kommer givetvis att följa Folkhälsomyndighetens samlade riktlinjer och anpassa utifrån våra affärsbehov, såsom vi hittills har gjort men exakt hur vårt upplägg kommer att se ut får vi återkomma till.”

Carl Hemeren, Nordea.
Foto: Nordea

Nordea. Carl Hemeren, presskommunikatör:

”Vi utvärderar löpande vår verksamhet. Vi följer myndigheternas rekommendationer/förhållningsregler och agerar därefter, detta samtidigt som vi säkerställer välmående och säkerheten för våra kunder och medarbetare.”

Viveka Hirdman-Ryrberg, Investor.
Foto: Jeanette Hägglund / Jeanette Hägglund

Investor. Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör och chef hållbarhet:

”Vi började jobba hemifrån när Folkhälsomyndigheten gav sin första rekommendation. På försommaren kunde man komma in till kontoret lite försiktigt. Vi har koll på hur många som är där samtidigt, och är noga med avstånd, handhygien och att skrivborden står långt ifrån varandra. Något som fortsätter i höst. Vissa av våra bolag har påverkats mer och andra mindre – det visade sig när halvårsrapporterna presenterades.”

Jessica Alm, Sandvik.
Foto: Sandvik

Sandvik. Jessica Alm, kommunikationsdirektör:

”Huvudspåret på Sandvik här i Sverige är sedan i våras att de medarbetare som har en roll där det är möjligt att arbeta på distans/hemifrån bör göra det. Denna rekommendation gäller tills vidare och vi utvärderar löpande, per plats och enhet enligt vårt decentraliserade arbetssätt, om och när det kan bli aktuellt att återgå till tidigare rutiner. Vi har sedan i våras och framöver etablerat rutiner för att kunna hålla vår produktion i gång och anpassad till rådande efterfrågan och omständigheter.”

Ulrika Fager, Preem.
Foto: Preem

Preem. Ulrika Fager, chef kommunikation:

”De allra flesta av Preems anställda jobbar som normalt, på heltid, i produktionen. Trots utmaningar upplever vi att detta har fungerat bra. För den grupp som fortsatt är i hemarbete behöver vi se över hur vi ska hantera förlängningen på ett så säkert sätt som möjligt för våra medarbetare. Under augusti kommer vi därför att diskutera detta. Nu är det en ny fas med hemarbete som kommer kräva nya kreativa lösningar.”

Ann Holmberg, Assa Abloy.
Foto: Assa Abloy

Assa Abloy. Ann Holmberg, informationschef:

”Alla medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån har gjort det sedan i mitten av mars. Det har fungerat bra. Vi är en global decentraliserad organisation, och sedan tidigare vana att ha möten och att samarbeta digitalt. Vi kommer därför att fortsätta med detta så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån. Vi följer varje lands instruktioner och riktlinjer kring covid-19.”

Inger Gunterberg, Telia.
Foto: SUSANNE HALLMANN / TELIA

Telia. Inger Gunterberg, pressansvarig:

”Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer inte att utöka närvaron på våra kontor efter sommaren. Utan fortsätter som tidigare att arbeta hemifrån tills vidare, med undantag för våra affärskritiska funktioner som driftövervakning, kundtjänst eller de team som av olika praktiska skäl har svårigheter att jobba på distans. Våra kontor och våra butiker håller fortsatt öppet.”

H&M. Laura Engels, presstalesperson:

”Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och uppmanar personalen att arbeta hemifrån om det är möjligt. Om det kommer några förändringar i de råden kommer vi givetvis att följa dem. Vi är flexibla och ödmjuka inför att situationen kan ändras från dag till dag.”

Jacob Birkeland, Skanska.
Foto: Skanska

Skanska. Jacob Birkeland, presschef:

”Vad gäller fortsatt kontorsarbete på distans har vi bra arbetssätt på plats. Vad gäller våra kolleger som arbetar ute arbetar vi aktivt med att underlätta social distansering. Den stora utmaningen är ovissheten. Mitt intryck är att fler och fler kolleger helt enkelt börjar längta tillbaka till småpratet vid kaffeautomaten, de gemensamma luncherna och att arbeta tillsammans. Mycket tyder att en konsekvens av covid-19 medför att vi har en mer flexibel syn på kontorsarbete.”

Ericsson. Eva Andersson, talesperson kommunikation:

”Vi följer noga myndigheternas rekommendationer. Ericssons högsta prioritet är att hålla anställda, partners, kunder och andra intressenter säkra och friska. I juni förlängdes våra begränsningar för resor och evenemang till årsslutet, och det förväntas även att de flesta Ericssonanställda kommer att arbeta hemifrån till slutet av 2020.”

Volvo Group. Anna Abenius, assisterande presschef:

”Vi följer självklart regeringens rekommendationer kring distansarbete och ser att detta fungerat bra för oss. På produktionssidan är distansarbete svårare så där tar vi till åtgärder för att minska risken för smitta på plats. En utmaning var att säkerställa att vårt IT-system fungerade utan störningar när en så stor del av medarbetarna, globalt, kopplat upp sig från sitt hemnätverk i stället för på jobbet.”

Volvo Cars. Gustaf Sjöholm, presskontakt:

”Det är upp till respektive medarbetare och dennes chef att planera arbetet. Vi följer den fortsatta utvecklingen av covid-19-pandemin och ser i nuläget inga hinder till fortsatt distansarbete under hösten och framåt där det är praktiskt möjligt. Distansarbete har visat sig fungera bra, mycket tack vare digitala mötesverktyg som till exempel Teams.”

Scania. Karin Hallstan, presschef:

”Någonstans väntade vi på nya direktiv inför hösten och det här var en av de möjliga utkomsterna. Vi har en tjänstemannadel och där går det relativt bra att jobba hemifrån. Man går miste av en del av utbytet från ett personligt möte, men principen vi har implementerat är att vi följer Folkhälsomyndigheten. I vår produktion går det inte och där har man varit tillbaka i en anpassad verksamhet sedan i juni. Vi har till exempel anpassat lunchmatsalar och har satt upp festtält utanför fabriken.”

Vattenfall. Magnus Kryssare, pressekreterare:

”Hittills har kontoren i Sverige varit öppna genom hela pandemin, för medarbetare som måste vara närvarande på arbetsplatsen. Vi har dock lyckats transferera de flesta jobb till hemarbete. Den aktuella planen är att cirka 30 procent av medarbetarna i Sverige ska komma tillbaka till kontoren i september – förutsatt att situationen så medger men Vattenfall har ännu inte fattat beslut om hur den senaste rekommendationen påverkar vår verksamhet.”

Daniel Frykholm, Electrolux.
Foto: Electrolux

Electrolux. Daniel Frykholm, informationschef:

”Vi har haft helt stängt på kontoret sedan mitten av mars, och tanken har varit att börja öppna upp och att man ska kunna jobba på kontoret en till två dagar i veckan ungefär, med nya ganska omfattande säkerhetsåtgärder. Sen måste vi prata vidare under augusti och göra avstämningar, så att vi känner oss säkra på att vi gör allting i linje med de rekommendationer som ges.”

Sara Liljedal, Atlas Copco.
Foto: Atlas Copco

Atlas Copco. Sara Liljedal, presschef:

”Vi har under våren anpassat oss efter läget med distansarbete i den utsträckning det har varit möjligt. Distansarbete ställer större krav på både medarbetare och chefer/ledare att kommunicera. Vi har erbjudit ett stort utbud av digitala utbildningar och råd för att genomföra detta på bästa sätt.”


Essity Hygiene and Health AB. Vd Christina Rydebrink: 

”Essitys hygien- och hälsoprodukter är kritiska beståndsdelar i kampen mot covid-19. Vi arbetar intensivt för att tillhandahålla nödvändiga produkter för allmänheten, sjukhus, äldrevården och vårdhem. Det är samhällsviktigt att produktionen kan fortgå. Vi var tidigt proaktiva och vidtog flera åtgärder på våra fabriker för att säkra produktion bland annat genom strikt separation av personalgrupper samt strikta rutiner avseende hygien, besök och möten. Detta redan innan myndigheterna kom med direktiv. För kontorsanställda rekommenderade vi tidigt hemarbete där det är möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de som kan uppmanas därför fortsatt att arbeta hemifrån när de återkommer efter semestern.”