Jakthärvan: Analysen av askan i brännugnen klar

Karl Hedin har hela tiden förnekat brott.
Foto: MATTIAS JOHANSSON
I en värmeugn i Karbenning har polisen tagit aska i beslag för analys. Inget spår av varg har hittats i askan.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Advokat Sven Severin har tidigare förklarat att det inte är uteslutet att hans klient är ett offer för Karl Hedins motståndare i vargfrågan.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Polis och åklagare har drabbats av ett bakslag i jakthärvan.

Teknikerna har inte funnit några spår av kremerade vargar.

– Vi hittar inte rester av varg, bekräftar kammaråklagare Lars Magnusson.

Karl Hedins försvarare, advokat Sven Severin är inte överraskad  över resultatet:

– Jag är inte förvånad. Det visste vi att det inte skulle hittas några rester. Det har inte eldats någon varg där så vitt Karl Hedin känner till. Han har inte medverkat i detta under alla omständigheter.

Värmeugn avspärrad av polisen

När spanare från polisens nationella avdelning, Noa, slog till fredagen den 26 oktober uppstod snart en misstanke om att flera skjutna vargar eldats upp i en värmepanna inne på AB Karl Hedins sågverk i Karbenning utanför Norberg. De skulle helt enkelt ha kremerats.

Bakgrunden till polisaktionen var misstanke om att fridlysta djur skjutits, däribland varg, lodjur och kungsörn.

Värmepannan i Karbenning spärrades av och det togs aska från ugnen som skulle analyseras för att se om det gick att fastställa om vargar verkligen eldats uppe inne i ugnen.

Fyra greps och anhölls

Industrimannen Karl Hedin – som hela tiden förnekat brott – ingick i den grupp på fyra personer som greps efter en tids spaning med bland annat telefonavlyssning.

Industrimannen Karl Hedin satt inlåst i 31 dagar innan han släpptes.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Förutom misstanken om att Karl Hedin skulle ha skjutit en varg den 26 oktober delgavs han och ytterligare en person misstanke  om grovt häleri. Häleriet skulle ha bestått av att de tagit mot och eldat upp varg i ugnen i Karbenning.

Karl Hedin, som satt anhållen och senare häktad i 31 dygn, har hela tiden förnekat brott.

Teknikerna har fingranskat askan

Kammaråklagare Lars Magnusson bekräftar att man inte hittat några rester av varg i den beslagtagna askan. Undersökningarna har gått till på så sätt att aska har sållats ett par gånger för att se om man skulle hitta några benrester. Benresterna skulle analyseras för att se om det kom från varg.

– Men inga benrester har hittats, säger kammaråklagare Lars Magnusson.

Hur säker är ni på att det verkligen har eldats varg  i den aktuella ugnen?

– Säker och säker. Vi  misstänker det. Det var en misstanke vi ville utreda.

Vad grundar sig misstanken  på?

– Uppgifter som vi fått tidigare i utredningen?

Är det kopplat till den hemliga källan eller telefonavlyssning?

– Det är uppgifter från utredningen som kommer från en mun.

Alltså en person?

– Ja, som har hört det hela.

Beslag i utredningen?

– Bakslag? Det var en chansning beroende på omständigheterna vid brottet.

Polisen anser dock fortfarande att det kan ha eldats upp varg i ugnen, men att alla rester från djuren i så fall ska ha förintats vid förbränningsprocessen. Men inga bevis finns för detta.

Karl- Hedin och en 28-åring man släpptes för några dagar sedan. Men utredningen mot de misstänkta fortsätter. Sammanlagt fem personer är misstänkta.