Ingves: Banker ska hantera kontanter

RIksbankschefen Stefan Ingves.
Foto: Christian Örnberg
Stefan Ingves tror inte att kontanter kommer att försvinna inom överskådlig tid.
Foto: Henrik Isaksson/Ibl-Aop / /IBL

Riksbankchefen Stefan Ingves läxar upp storbankerna.

Tillgången till kontantservice börjar bli för dålig, skriver Ingves på DN debatt.

Riksbankens högste chef anser att staten måste kräva att bankerna ska hantera kontanter åt sina kunder. Enligt Ingves springer bankerna i dag snabbare än sina kunder i utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle.

"Elektroniska betaltjänster kan inte alltid ersätta kontanter. Det kan handla om grupper som inte klarar av att använda elektroniska betaltjänster eller så kan det handla om att elektroniska betaltjänster inte är tillgängliga på en viss plats eller vid en viss tidpunkt exempelvis till följd av tekniska begränsningar", skriver riksbankchefen på Dagens Nyheters debattsida.

Ingves: 90 procent använder kontanter

Stefan Ingves tror inte att kontanter kommer att försvinna inom överskådlig tid, trots att användningen stadigt minskar. Enligt Riksbankens undersökningar uppger 90 procent av befolkningen att man använt kontanter någon gång senaste månaden.


LÄS MER: HÄR ÄR SVERIGES NYA SEDLAR OCH MYNT


Därför vill Ingves införa en lagstadgad skyldighet för bankerna att tillhandahålla kontanter åt kunderna. Han menar att det är en rimlig motprestation för den statliga insättningsgarantin som ges till den som erhåller ett banktillstånd.

Det är inte rimligt att länsstyrelserna ska ta över vanliga banktjänster, där bankerna inte finner det lönsamt, menar riksbankchefen.