Ingvar Kamprads aska strödd vid familjegården

Ingvar Kamprad gick bort söndagen den 27 januari. Redan på måndagen den 29 så skickades en ansökan om att få sprida hans aska på familjegården Bölsös ägor.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Familjegården i Bölsö där Ingvar Kamprads aska spreds över ägorna bara tre dygn efter hans död.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Askan efter Ingvar Kamprad spreds i hemlighet över ägorna på Bölsö gård intill sjön Möckeln i Älmhults kommun.
Foto: CARL CARLERT
Trillinghusen som Ingvar Kamprads söner förfogar över på Bölsö gård vid sjön Möckeln i Kronobergs län.
Foto: CARL CARLERT
Tacksägelse efter Ingvar Kamprad hölls i hans hemförsamling Stenbrohult söndagen den 4 februari.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Ingvar Kamprad är begravd i hemlighet. Askan efter Ikea-grundaren spreds redan tre dygn efter hans död. 

När tusentals människor samlades för att sörja honom under minnesstunden i Älmhult var den strödd över ägorna vid älskade gården Bölsö.  

Begravningsentreprenör Edwin van der Horst var med som utomstående vittne. 

– Jag kan inte alls uttala mig om det, säger han till Expressen.

Det har länge varit okänt när begravningen av Ikeagrundaren Ingvar Kamprad skulle hållas och askan spridas. Hans innersta krets har vaktat hemligheten väl. 

Nu kan Expressen berätta att Ingvar Kamprad fick som han ville kring sin död där allt skulle ske i stillhet med bara de närmast sörjande. Ingvar Kamprad lyckades lura alla.

Hans aska spreds vid ägorna till familjegården i Bölsö, tisdagen den 30 januari - tre dagar efter att han gick bort vid 91 års ålder. 

Det framgår av handlingar till länsstyrelsen som Expressen tagit del av. 


LÄS MER: Kamprad pekade själv ut platsen för den sista vilan


Familjegården i Bölsö där Ingvar Kamprads aska spreds över ägorna bara tre dygn efter hans död.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Begravningen ska ha ägt rum två dagar efter dödsfallet

Lördagen den 27 januari somnade Ingvar Kamprad in i hemmet. 

I dödsannonsen daterad på dödsdagen har sönerna Jonas, 52, Mathias, 48 och Peter, 53, meddelat att "begravningen äger rum i kretsen av de närmaste". Även Ingvar Kamprads dotter Annika Kihlblom, 59, som Ikeagrundaren adopterade 1958, under sitt första äktenskap var bjuden och skulle delta, enligt ett uttalande som sönerna gjort till Expressen.  

Ingvar Kamprads söner: Jonas Kamprad, Mathias Kamprad och Peter Kamprad.
Foto: / IKEA

När dödsannonsen publicerades fredagen den 2 februari i lokaltidningen tolkades det av de flesta som om begravningen inte ägt rum. Men då var både begravningsakt och kremering utförd samt hans önskan uppfylld: att få askan efter sig spridd på egendomen Bölsö gård.

Dottern Annika Kihlblom.

Allt gick med rekordfart.

Under måndagen den 29 januari, klockan 22.18 på kvällen, så skickades en ansökan elektroniskt till länsstyrelsen om att få sprida hans aska av begravningsbyrån.

Edwin van der Horst, som driver den aktuella begravningsbyrån och är ansvarig begravningsentreprenör, skickade ansökan och var sedan med under den intima stund då askan ströddes över landskapet.   

– Jag har inget att tilläga, säger han till Expressen och hänvisar till sin tystnadsplikt.


LÄS MER: Så tvingas Kamprads söner in i rampljuset


Begravningsentreprenören: ”Vi har tystnadsplikt”

Han avböjer att svara på frågor kring ceremonin på Bölsö gård. 

– Jag kan inte alls uttala mig om det. Oavsett om det handlar om Ingvar eller någon annan, vi har tystnadsplikt i alla våra ärenden, säger Edwin van der Horst, 

I ansökan om att strö ut askan är Ingvar Kamprads äldsta son Peter Kamprad, 53, uppsatt som anhörigkontakt. 

Sonen Peter Kamprad.
Foto: IKEA / OKÄND

Det står att askan kommer att spridas "minst 500 meter från bebyggelse, vägar och stigar". 

I ansökan upplyser man om att askan ska spridas "så fort som möjligt". 


LÄS MER: Så tvingas Kamprads söner in i rampljuset


Ansökan om utströende av aska beviljad dagen efter

Redan dagen efter, tisdagen den 30 januari, hade länsstyrelsens förvaltningsavdelning behandlat ansökan. 

"Länsstyrelsen bifaller ansökan om att få strö ut askan efter avlidne Feodor Ingvar Kamprad över ett större område inom fastigheten Bölsö, Älmhults kommun", meddelade länsassessor Ulf Andersson.

– Det är ingen ovanligt snabb handläggningstid för besked om att strö ut aska, säger Eva Fjelkner, enhetschef för avdelningen. 

Askan efter Ingvar Kamprad spreds i hemlighet över ägorna på Bölsö gård intill sjön Möckeln i Älmhults kommun.
Foto: CARL CARLERT

I bifallet skriver länsassessor Ulf Andersson: "Länsstyrelsen finner, trots den restriktiva praxis som gäller angående utströende av aska över land, att området får anses lämpligt för ändamålet och medger därför tillstånd till utströendet". 

– Det är en stor fastighet som inte är ett allmänt strövområde. Sedan har vi allemansrätten, så folk kan vistas i naturen. Men det är skillnad jämfört med stora områden där det ändå rör sig mycket människor, som vid Ale stenar exempelvis, där utströende av aska inte är lämpligt, säger Eva Fjelkner. 


LÄS MER: Kamprads sekreterare fanns med in i det sista


Ingvar Kamprads aska spreds samma dag som beviljande

Tisdagen den 30 januari, alltså samma dag som länsstyrelsen gav grönt ljus, kremerades Ingvar Kamprad och några timmar senare spreds hans aska över området intill sjön Möckeln. Det framkommer av det intyg som begravningsentreprenören Edwin van der Horst skickade till länsstyrelsen dagen efter, onsdagen den 31 januari. 

Platsen där hans aska skulle spridas med hustrun Margaretas som gick bort 2011, var sedan länge utsedd av paret. 

Ingvar Kamprads vän och levnadstecknare, författaren Bertil Torekull, har för radio P4 Kronoberg beskrivit hur Ikeagrundaren pekade ut platsen för honom: 

– Vi gick tillsammans över en sanslöst vacker björkbacke vid sjön Möckeln och så stannade Ingvar och pekade ut över backen och sa: ”Här hade jag tänkt att ligga”, berättade Bertil Torekull för radiokanalen.  


LÄS MER: ”Morfar är jätteglad över att jag valde att jobba på Ikea”


Tusentals sörjde Ikeagrundaren efter att askan spritts

Fredagen den 2 februari, tre dagar efter att Ingvar Kamprads aska hade strötts vid den älskade gården, samlades tusentals Ikea-anställda och andra sörjande, i Älmhult för att ta farväl av Sveriges största entreprenör genom tiderna.  

Fredagen den 2 februari publicerade sönerna Ingvar Kamprads dödsannons i Smålandsposten och minnesstunder samlade tusentals sörjande i Älmhult.

Vad då ingen visste var att begravningen redan ägt rum i hemlighet. Samma dag som minnesstunden med de anställda hölls publicerade sönerna med familj dödsannonsen för Ingvar Kamprad i Smålandsposten. 

Två dagar senare, den 4 februari, hölls en tacksägelse för Ingvar Kamprad i hans hemförsamling Stenbrohult. 

– Vi höll tacksägelse i samband med familjegudstjänsten, säger kyrkoherden Johan Kalin.