Ikea anmäls – påstås hota fackligt ansluten personal

Ett Ikea-varuhus i USA.

Anställda på Ikea i Irland, Portugal och USA utsätts för antifackliga kampanjer med hotelser, mobbning, tal om bestraffningar, diskriminering och svek.

Nu anmäler fackföreningar händelserna till OECD, rapporterar UNI Global Union. 

– Detta är inte en bild vi delar, men vi är självfallet öppna för att lyssna på kritiken, säger Albert Martens som är ansvarig för globala fackliga relationer inom Ikea.

Enligt fackföreningar i de tre länderna visar Ikea upp ett mönster av kränkningar mot arbetstagarnas rättigheter, och därför har man nu gått vidare med anmälning till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i Nederländerna, där Ikea har sitt säte.

”Företagets internationella ledning har inte gjort tillräckligt för att stoppa dessa kränkningar av arbetstagarnas rättigheter och brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag”, skriver organisationen UNI Global Union.

I klagomålet beskrivs ”Ikeas internationella lednings underlåtenhet att stävja hätska antifackliga kampanjer i USA, Irland och Portugal.”

– Ikea vet vad det betyder att ha sunda arbetsmarknadsrelationer. Ändå spelar man helt enkelt inte enligt reglerna för globala företag, säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, i ett pressmeddalnde.


Arbetstagare har intervjuats

Och fortsätter:

– Företagets högsta ledning har vid upprepade tillfällen ignorerat varningsflaggorna från arbetstagare och fackföreningar om kränkningar av de fackliga rättigheterna i Ikeas varuhus runtom i världen. Därför har vi bett Nederländernas regering att agera för att vi skall kunna stoppa dessa oacceptabla beteenden.

Konkret ska missförhållandena bestå i av sterssande arbetsförhållanden, orättvis schemaläggning och dålig sjukledighetspraxis.

Även sexuella trakasserier nämns i anmälan.

Klagomålen bygger på juridiska akter och intervjuer med arbetstagare.


USA: Hot om uppsägning

I USA handlar det om att försvåra för organiserad facklig verksamhet i form av hot:

”Efter att arbetstagarna började att organisera sig i UFCW under år 2016 har Ikea-ledningen i varuhuset i Stoughton, Massachusetts, vid upprepade tillfällen förvrängt sanningen om ekonomiska effekter av ett fackligt medlemskap – anställda gavs intrycket att löner och villkor skulle försämras betydligt om de röstade för att bilda en fackförening. Företaget informerade också de anställda om att deras anställningstrygghet ’kunde försämras’ om de organiserade sig fackligt”, skriver UNI Global Union.

En utredning mot Stoughton-varuhuset ska han inletts från amerikanskt myndighetshåll, men avslutats tidigare i år i samband med att president Trumps antifackliga inriktining fått fäste.


Irland: Anställda genuint rädda

I Irland handlar det om att anställda började organisera sig fackligt 2009, men möttes av antifacklig atmosfär.

”De anställda, varav ett tydligt flertal var tillfälligt anställda, hölls i ett tillstånd av total osäkerhet om sina arbetsscheman, anställningsperioder och allmänna anställningstrygghet. Enligt en del anställda uppmanade överordnade varuhuschefer dem att inte alliera sig med fackföreningen, och anställda var genuint rädda för vedergällning från ledningen om de anslöt sig”, skriver UNI Global Union.


Portugal: Stoppade befodringar

I Portugal ska det ha handlat om övervaknings- och vedergällningskampaner.

”Ikea-ledningen skapade dock en atmosfär av rädsla bland de anställda, och antydde att de skulle drabbas av vedergällning om de stödde fackföreningen. Anställda säger att företaget har straffat fackliga supportrar genom att ge dem ogynnsamma arbetsscheman eller genom att blockera deras befordringsmöjligheter”, heter det i anmälan.


Ikea: Inte en bild vi delar

Albert Martens på Ikea är ansvarig för globala fackliga relationer inom koncernen. Han säger att Ikea följer alla regler och lagar kring facklig organisation på alla marknader där möbeljätten etablerat sig.

Martens motsätter sig kritiken från UNI Global och säger i en kommentar till uppgifterna:

– Detta är inte en bild vi delar, men vi är självfallet öppna för att lyssna på kritiken. Det berör oss i företagets hjärta då våra medarbetare är vår främsta tillgång och grunden till Ikeas framgång, säger Martens.

Han fortsätter:

– Vår kultur och våra värderingar kommer alltid vara vägledande för vad vi gör och hur vi gör det, med våra medarbetares intressen i första rummet. Vi tror starkt på att en sådan miljö uppmuntrar en öppen diskussion, utbyte av idéer och åsikter utan rädsla för konsekvenser.