I dag införs skatten för solel i Sverige

För bostadsrättsföreningar, sjukhus, fastighetsägare och gårdsägare som investerat i anläggningar som är kraftfullare än 255 kilowatt kommer konsekvenserna solskatten att bli kännbara.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

I dag införs den kontroversiella solelskatten i Sverige.

Därmed blir solcellsanläggningar på mer än 255 kilowatt skattepliktiga.

Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande, är kritisk.

– Det är häpnadsväckande och obegripligt att regeringen vill införa skatten, säger han till TT.

Om du har några solcellspaneler på villataket slipper du sannolikt att drabbas av den nya solelskatten.

Solelsanläggningar upp till 255 kilowatt kommer att även i framtiden vara skattebefriade, rapporterar TT.

Men för bostadsrättsföreningar, sjukhus, fastighetsägare och gårdsägare som investerat i anläggningar som är kraftfullare än 255 kilowatt kommer konsekvenserna solskatten att bli kännbara.

Per Åsling (C): "Politik som går stick i stäv"

Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande, tycker skatteplikten för solel är obegriplig.

– Det är en politik som går stick i stäv med det hållbara samhälle som vi vill bygga och det hämmar utvecklingen av förnyelsebar, säger han till TT.


LÄS OCKSÅ: Här är sommarens viktigaste försäkringar


Miljöchefen Helena Ulfsparre "Inte lönsamt"

Familjebostäder i Stockholm har solcellsanläggningar i Rinkeby på 4 000 kvadratmeter.

Enligt miljöchefen Helena Ulfsparre kommer Familjebostäder i Stockholm inte satsa ytterligare på solcellsanläggningar eftersom företaget inte får någon lönsamhet i investeringen på grund av den nya skatten.

– Att vi inte längre kan satsa på förnyelsebar el innebär även att vi inte kan uppnå de energikrav som ställs på oss och inte heller våra miljömål, säger hon till TT.

Skärpningen av elskatten gör som en anpassning till EU:s konkurrensregler, enligt TT.