Så mycket får var och en i kungahuset i apanage

Följ senaste nytt i Di TV.
Kungen och drottningen får 8 miljoner apanage.
Foto: Magnus Johnsson / Fototjänster i Kalmar
Daniel och Victoria får 4,5 miljoner.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY
Carl Philip och Sofia får 1,1 miljoner.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Kronprinsessan får mest av barnen. Det hänger ihop med fler uppdrag för kungahuset, men också för att den kvinnliga garderoben är dyrare.

För första gången redovisas pengafördelningen i den kungliga familjen.

Det svenska kungahuset får närmare 150 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar årligen. Hälften av det går grovt räknat till driften av slotten och resten till vad som kallas det kungliga apanaget, alltså i fjol cirka 74 miljoner kronor.

Hur mycket som går direkt till kungligheterna har tidigare varit hemligt, men i årsredovisningen för 2021 framgår tydligare hur mycket som går till var och en i vad som kallas rambeloppet, 13,6 miljoner kronor av det 74 miljoner stora apanaget.

Mest till kungen

Kungen och drottningen fick 8 miljoner, kronprinsessan Victorias familj fick 4,5 miljoner kronor och prins Carl Philips familj 1,1 miljoner kronor. Att barnen inte får lika mycket, prinsessan Madeleine får dessutom inget alls, har sina skäl.

– Det beror på att de har helt olika roller, och vilka kostnader som är förenliga med de här rollerna. Annars brukar man kanske säga att i en vanlig familj ska barnen få lika mycket pengar, men så är det alltså inte här, säger hovets ekonomichef Jan Lindman.

Han beskriver de här pengarna som merkostnader av privat natur som de har i förlängningen av deras uppdrag. Det handlar till stor del om att, i brist på vanlig lön, bekosta sin vardag, om än en ekonomiskt lyxigare vardag än för gemene man. Det kan vara en del av deras boendekostnader, på Drottningholm och Haga, men också kläder för officiell representation.

– Och det förstår man ju direkt, att det är högre kostnader för damerna än för herrarna, säger Jan Lindman.

Privata pengar

Huvudregeln är att allt ska redovisas med fakturor och kvitton.

– Ytterst är det kungen som bestämmer rambeloppets storlek och fördelning, men han får ett underlag från kansliet att ta ställning till, enligt Lindman.

Förebilden till den nya öppnare redovisningen, som bygger på riksdagens beställning, är det danska kungahuset.

Vid sidan om apanaget har den kungliga familjen även en privat förmögenhet, vars storlek är hemlig. Köp av privata bilar, båtar och fastigheter bekostas av egna ärvda pengar.

– I grunden kommer den (den privata förmögenheten) i ganska hög utsträckning, så vitt vi har kunnat utreda, från Karl XIV Johan, men också från en del ingifta prinsessor på 1800-talet, säger Jan Lindman.

Slottststaten och hovstaten

I fjol fick de Kungliga hovstaterna 147,9 miljoner kronor i ordinarie anslag från staten. Ovanpå detta beslutade regeringen i fjol om ett tilläggsanslag till Slottsstaten på 30 miljoner kronor som en konsekvens av ett kraftigt ras för besöken inom visningsverksamheten i spåren av pandemin.

Kungliga hovstaterna är uppdelade på Slottsstaten och Hovstaten, som delar på de 147,9 miljonerna.

Slottsstaten har hand om de kungliga slotten. Hovstaten finansierar statschefens verksamhet och statschefens och dennes familjs kostnader.

Källa: Kungliga hovstaternas verksamhetsberättelse

Pandemin hård prövning

Pandemin blev en prövning för både kung och fosterland.

Intäkterna för de Kungl. Hovstaterna sjönk kraftigt.

De kungliga slotten, kaféerna och de olika butikerna fick hålla stängt i nästan ett halvår.

Men under slutet av förra året kunde kungahuset trots allt se en liten ljusning.

Det framgår av verksamhetsberättelsen för 2021, som blev offentlig i dag.

I likhet med resten av samhället så gick de Kungl. Hovstaterna på en rejäl ekonomisk smäll under covid-19-pandemin. 

Kungl. Hovstaterna – som omfattar både Hovstaten och Slottsstaten – är den organisation som stödjer kungens verksamhet som Sveriges statschef. 

Kungahuset har tidigare redovisat att samtliga besöksmål, undantaget parkerna, varit helt eller delvis stängda under större delen av 2020 och 2021. 

Kraftigt inkomstbortfall

Det har inneburit ett kraftigt intäktsbortfall eftersom besöksavgifterna utgör en stor del av Slottsstatens ekonomi. 

Samtidigt har kostnaderna sjunkit till följ av färre resor och en mycket begränsad representation. 

En stor del av den planerade verksamheten fick ställas in under 2021. Kungen, drottningen, kronprinsessan och prins Daniel har inte kunnat representera i och utanför landet i den omfattning som annars hade varit normal. 

Kungl. Slottsstaten

Kungl. Slottsstatens samlade intäkter för 2021 uppgick till 149,5 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till 162,9 miljoner kronor, en ökning med 4 procent.

Försäljningsintäkterna från slottsbodarna och kaféerna ökade med 30 procent, från 6,5 miljoner kronor till 8,5 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna ökade med 6,5 miljoner kronor, från 102 miljoner till 108,5 miljoner kronor. Ökningen förklaras med att det generella anställningsstoppet hävdes, inom främst visnings- och parkverksamheten. 

De vanliga besöken har ofta ersatts med digitala former. Kungen och kronprinsessan Victoria har haft återkommande videomöten med statsråd, landshövdingar, myndigheter och näringslivet.

Kronprinsessan och prins Daniel har dessutom haft möten med företrädare för samtliga kommuner via videolänk. 

Först i slutet av 2021, när restriktionerna delvis lyftes och risken för smittspridning minskade, återgick man till något som liknade en mer normal verksamhet.

Under pandemiåret 2021 hölls de kungliga slotten stängda under årets fem första månader. Den 1 juni öppnade man i begränsad omfattning. 

”Pandemin har inneburit påfrestningar och utmaningar för hela organisationen under de två senaste åren”, skriver riksmarskalk Fredrik Wersäll i sitt huvudord till verksamhetsberättelsen. 

Besöksnäringen rasade

Antalet slottsbesökare under verksamhetsåret 2021 uppgick till cirka 200 000. Det ska jämföras med nästan 1,7 miljoner besökare under ”normalåret” 2019. 

Andelen besökare ifjol motsvarade bara 12 procent av besöksantalet 2019.  

1,7 miljoner besökare 2019 men under 200 000 i fjol – trots en knapp ökning från 2020.

Enligt hovet innebar det väsentligt lägre intäkter från entréavgifter, caféverksamhet och försäljning. Utställningar och konserter är också en betydande del av visningsverksamheten. 

”Slottsstaten har fortsatt drabbats hårt av ekonomiskt då de kungliga slotten var nedstängda och delvis kunde öppna upp för besök först i juni”, skriver Wersäll.  

Däremot var det betydligt fler som besökte de kungliga parkerna under pandemin.

För att möta det lägre intäktstappet genomförde man omfattande kostnadsbesparingar. Anställningsstoppet fortsatte. Fast personal inom visningsverksamheten flyttades och fick delvis nya arbetsuppgifter, bland annat att sköta sysslor inom lokalvård, parkskötsel och inventering.

De kungliga besöksmålen var hårt drabbade av pandemin 2020 och 2021.

Eftersom slotten varit helt eller delvis stängda har anställda inom Kungl. Husgerådskammaren kunnat ägna sig åt inventering av lösöre och säkerhetsfotografering av bland annat de vävda tapeterna i de delar av det Kungl. slottet som annars är öppet för allmänheten. 

Minns du denna?
Kungens plötsliga utrop: ”Höj rösten eller tala i mikrofon!”

Generaldirektörens svar: ”Det kanske är skånskan”.