Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Här är de 12 vanligaste anställningsformerna

Den typ av jobb som endast kan utföras under en viss period av året som till exempel skidlärare på en skidort kallas för säsongsarbete.
Foto: SHUTTERSTOCK
En frilansare är en person som tar eller utför uppdrag utan att ha en fast anställning. Vanliga yrkesgrupper i den kategorin är fotografer.
Foto: SHUTTERSTOCK

Det finns många olika anställningsformer.

Fast anställning, vikariat, provanställning, lärling, visstidsanställning och projektanställning.

Här är de vanligaste typerna av anställning och vilka villkor och rättigheter som gäller. 

När du erbjuds ett jobb är det viktigt att veta vilken typ av anställning det handlar om eftersom olika regler gäller vid olika anställningsformer. 

Här kan du läsa mer om de tolv vanligaste formerna av anställning.

1. Egenanställning

Egenanställning är en snabbt växande arbetsform som innebär att du har du ett avtal med ett egenanställningsföretag. Du kan arbeta utan att vara anställd och utan att vara egenföretagare. Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren.

2. Fast anställning

Fast anställning, även kallad tillsvidareanställning, innebär att det inte finns ett specifikt slutdatum för din anställning. Du är helt enkelt anställd tills dess att du eller din arbetsgivare avslutar din anställning. För att din arbetsgivare ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs det att det finns en saklig grund, något som regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd). Det kan till exempel handla om arbetsbrist. Du kan även bli uppsagd eller avskedad av personliga skäl. Det kan till exempel röra sig om misskötsamhet, trakasserier, arbetsvägran eller svårigheter att samarbeta med andra.

I samband med en uppsägning kan det även vara aktuellt med en ersättning i samband med en uppsägning, ett avgångsvederlag. Det kan till exempel betalas ut till en anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist eller i samband med att ett företag läggs ner. 

3. Ferie- och säsongsarbete

Att jobba extra under till exempel påskhelgen, julhelgen eller sommaren kallas för feriearbete. Den typ av jobb som endast kan utföras under en viss period av året som till exempel skidlärare på en skidort eller badvakt på en utomhusbadanläggning kallas för säsongsarbete.


LÄS MER: Så fixar du anställningsintervjun – 12 av de vanligaste frågorna 


Anställningsbevis

Som anställd har du laglig rätt till ett anställningsbevis senast en månad efter att du börjat jobba. Ett anställningsbevis reglerar arbetsvillkoren mellan dig och arbetsgivaren. Det ska bland annat innehålla dina arbetstider, din anställningsform, dina arbetsuppgifter din uppsägningstid, din rätt till betald semester, din lön och din ersättning för övertid och bekväm arbetstid. Lagen är tvingande, men den går att kringgå genom kollektivavtalsskrivelser. 

4. Frilans

Frilans/frilansare är en person som tar eller utför uppdrag utan att ha en fast anställning. Vanliga yrkesgrupper i den kategorin är fotografer och journalister.

5. Heltid eller deltid

Är du heltidsanställ i Sverige så innebär i regel att du arbetar 40 timmar i veckan. Jobbar du deltid, till exempel 50 procent, så innebär det att du tjänar 50 procent av en heltidslön.

6. Lärling

Att vara lärling innebär att du fortfarande utbildar dig men i stället för att befinna dig i skolan så är du ute på en arbetsplats. Lärlingsutbildningar variera i längd beroende på vilket yrke som skall läras ut.

Att vara lärling, till exempel som blivande elektriker, innebär att du fortfarande utbildar dig men är ute på en arbetsplats.
Foto: SHUTTERSTOCK

7. Projektanställning

Som projektanställd är du anställd för att genomföra ett specifikt projekt. När du avslutat ditt projekt så är även projektanställningen över.

8. Provanställning

Många arbetsplatser använder sig av provanställning och arbetsgivaren behöver inte ange någon anledning för att provanställa en person i stället för att direkt erbjuda en tillsvidareanställning. Provanställning innebär att både du och arbetsgivaren får sex månader på sig att se hur du fungerar på arbetsplatsen. Tycker både du och arbetsgivaren att allt gått bra efter de sex månaderna så övergår provanställningen till en fast anställning.


LÄS MER: Lagen om anställningsskydd – så fungerar den 


Uppsägningstid vid provanställning

Den stora skillnaden mellan en provanställning och en tillsvidareanställning eller visstidsanställning är att provanställningen kan avbrytas när som helst utan att vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver ha några specifika skäl.  

Arbetsgivaren får dock inte bryta mot gällande Diskrimineringslagstiftning. 

Om arbetsgivaren vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste den ge besked om detta till den anställde minst två veckor i förväg för att inte bli skadeståndsskyldig. Uppsägningstiden på två veckor gäller även om den anställde inte vill jobba kvar efter provanställningstiden

9. Provisionsanställning

En provisionsanställning innebär att du får lön efter hur bra du presterar. Ibland kombineras provisionslönen med en fast grundlön så att du har en garantilön varje månad.


LÄS MER: Så säger semesterlagen – det här har du rätt till 


Detta är LAS (Lagen om Anställningskydd)

LAS reglerar hur en arbetsgivare ska hantera situationer som uppsägningar och provanställningar. Enligt LAS får arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en saklig grund för beslutet. Antingen måste arbetsgivaren kunna peka på att det råder arbetsbrist eller på att uppsägningen sker på grund av att den anställda misskött sig.

LAS reglerar även i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har möjlighet att behålla sina anställda. Enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

10. Vikariat

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform. Det kan röra sig om att du hoppar in och jobbar för någon som har semester, är föräldraledig eller sjukskriven. 

11. Visstidsanställning

Visstidsanställning är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsade anställningar. Om du haft en allmän visstidsanställning i två års tid under de senaste fem åren övergår anställningen i en tillsvidareanställning, det vill säga en fast anställning, något som regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd).

12. Bemanningsanställd

Den som jobbar för ett bemanningsföretag har en tillsvidareanställning och omfattas av kollektivavtal med försäkringar och avtal. Bemanningsföretaget betalar din lön men du utför arbetet på den arbetsplats du är på.


Du kan få mer information om de olika anställningsformerna på Arbetsförmedlingens hemsida.


LÄS MER: Så här skriver du ett bra CV – bästa tipsen