Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Grönt ljus för elstöd – men maxtak införs

Men bara mellersta och södra Sverige föreslås få stöd.
Kassaklirr för elkunderna.
Foto: Martina Holmberg / FOTOGRAFERNA HOLMBERG TT NYHETSBYRÅN
Energimarknadsinspektionen ger grönt ljus för förslaget om elstöd.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning på Energimarknadsinspektionen
Foto: Energimarknadsinspektionen/Emelie Otterbeck

Energimarknadsinspektionen ger grönt ljus för det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram – men med ett tak för riktigt stora förbrukare.

De ska inte kunna tjäna dubbelt på att ha prissäkrat sig mot höga elkostnader.

Beslutet kommer att expedieras under dagen, uppger inspektionen för TT.

Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) har lovat ett närmare besked om tidpunkt under november. Det är Försäkringskassan, i samarbete med Svenska kraftnät, som ska sköta utbetalningarna. De båda utreder för närvarande hur det ska gå till.

Fem miljoner kunder

Stödet ska gå till omkring fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 4 och 3. Pengarna ska betalas ut som en klumpsumma till var och en av kunderna, som kan vara hushåll, företag, myndigheter eller föreningar/organisationer.

Det är den som har elnätsavtalet för huset, lokalen eller anläggningen dagen efter Energimarknadsinspektionens beslut som kommer att få pengarna.

Stödet baseras på historisk förbrukning från oktober förra året till och med september i år. Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme för kunder i elområde 4 och med 50 öre per kWh i elområde 3.

De behöver ansöka

Energimarknadsinspektionen har kompletterat Svenska kraftnäts modell för att den ska stämma överens med de EU-regler som finns för hur så kallade flaskhalsavgifter får användas eller betalas tillbaka. Totalt finns 55,6 miljarder kronor i avgifter tillgängliga för återbetalning till elkunder i de två elområdena.

Vi har godtagit Svenska kraftnäts modell till den allra största delen, säger Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning på Energimarknadsinspektionen, till TT.Men de allra största förbrukarna behöver ansöka om att få stöd över en viss nivå. Vi inför en form av tak, säger Broström om den komplettering som inspektionen har gjort.

Taket rör kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar vid enskilda så kallade uttagspunkter.

Det innebär att kunder i elområde 4 kan få ut upp till 2,37 miljoner kronor utan särskild ansökan.

För elområde 3 är det högsta möjliga stödet, utan särskild ansökan, 1,5 miljoner.

”Betydligt högre belopp”

Om ersättningen enligt schablonen överstiger de beloppen måste företaget, kommunen eller andra storförbrukare det kan handla om, visa att de faktiska kostnaderna har varit högre än taket.

Enligt Energimarknadsinspektionen finns det omkring 1 700 kunder som har en större förbrukning än så vid den så kallade uttagspunkten.

Hade vi inte infört det (taket) hade det handlat om betydligt högre belopp, säger Elin Broström och syftar på att de hade kunnat få mycket mer i stöd än takbeloppen på 1,5 respektive 2,37 miljoner kronor.

I och med taket kommer de 55,6 miljarderna som finns tillgängliga sannolikt inte att behöva användas mer än till två tredjedelar. Energimarknadsinspektionen har gjort en grov uppskattning om att 16–18 miljarder kan bli kvar. Det följer av att de pengarna annars hade hamnat hos storförbrukare, kunder som nu måste ansöka i särskild ordning om att få mer än några miljoner tillbaka.

Svenska kraftnät: Elstödet försenas

Samma dag som beskedet kom meddelade Svenska kraftnät att taket på elstödet kommer att försena utbetalningarna.

Det här taket kommer att innebära förseningar för när vi kan betala ut stödet, säger Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska kraftnät, till TT.

Skälet är att taket gör att myndigheten behöver förhålla sig till mer komplexa EU-regler eftersom det innebär att olika aktörer behandlas olika bland annat kopplat till statsstödsregler, enligt Malin Stridh.

LRF: Välkommet och positivt

För Lantbrukarnas riksförbund är beskedet välkommet och enligt Johnny Kjellström, chef på LRF Trädgård, är det positivt att myndigheterna tydliggör sina förslag. Samtidigt säger han att det är ”olyckligt för medlemmar att utbetalningarna verkar dra ut på tiden”. 

– Taket slår inte mot några stycken. Vi blir något bekymrade över att vi förstått att det diskuteras inom regeringen att man ska göra en avräkning. Man ska beakta EU:s statsstödsregler och hur mycket krisstöd de fått tidigare och räkna av detta. Det vill vi se att regeringen förtydligar, säger Johnny Kjellström.

Han understryker att en sekundär prövning kan minska elstödet och försena det ytterligare. 

– Det finns en stor osäkerhet inför nästa år och det påverkar investeringar och arbetskraften bland annat.

– Ju tidigare besked desto bättre. Ju färre osäkerhetsfaktorer desto bättre, tillägger han. 

Johnny Kjellström, chef på LRF Trädgård.
Foto: LRF

Oro för elavbrott i vinter: Riskerar djurhälsan

Kjellström förklarar att de stora elförbrukarna kan drabbas negativt av beslutet – bland annat växthusen. Under onsdagen kom beskedet att landets största tomatodlare, Nordic Greens i Trelleborg, ställer in sin vinterodling. 

– Även om det här positiva beskedet kommer nu, så är det svårt när man ligger så långt ner, säger Kjellström. 

Svenska kraftnät har även pekat på risken för planerade elavbrott i vinter. 

– Risken för detta sägs ha minskat, men skapar fortsatt oro bland landets lantbrukare. Utan elförsörjning riskeras djurhälsa och att stora värden förstörs, till exempel om kyllager stängs av, avslutar Kjellström. 

Forskaren: Så funkar elstödet

Mattias Vesterberg, elforskare vid Handelshögskolan i Umeå reder ut vad som gäller med elstödet.

Elkrisen: ”Det är nog worst case scenario”

Hur mycket el kan man spara, när stängs elen av och vad är worst case scenario för vintern?