Glastak av manliga koder hindrar kvinnors topplöner

Den internationellt framgångsrika skådespelerskan Rebecca Ferguson, 34, var under 2017 en av de svenska kvinnor som drog in mest pengar med 6 898 400 kronor i förvärvsinkomst.
Foto: JUSTIN NG / RETNA/AVALON.RED B4867
Redardrottningen Ane Uggla, 69, hade under 2017 en förvärvsinkomst på 134 574 900 kronor.
Foto: THORBJøRN HANSEN / KONTRAFRAME.DK
Carola Lemne, 59, hade en förvärvsinkomst på 7 837 000 kronor under 2017.
Foto: OLLE SPORRONG

"Manligt kodat ledarskap" och föräldraförsäkringen kan vara bromsklossar för kvinnor att nå toppen av inkomstligan, enligt forskare. 

En färsk rapport visar att andelen kvinnor i inkomsttoppen har tredubblats på 40 år och nu ligger på 18 procent – men utvecklingen har gått snabbare i länder som Italien och Spanien. 

– Vi blev något förvånande, säger Anne Boschini, en av forskarna bakom rapporten. 

Det är tankesmedjan SNS som under internationella kvinnodagen släpper rapporten som visar att andelen kvinnor i hundradelen av befolkningen med hög inkomst har tredubblats sedan 1970-talet. 

Det innebär att den stigit från 6 till 18 procent. 

Anne Boschini, docent vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
Foto: Hans-Erik Karlsson/SNS

LÄS MER: De är näringslivets mäktigaste kvinnor

Fler kvinnor får hög inkomst från arbete – färre änkor i toppen

SNS har låtit tre nationalekonomer analysera hur utvecklingen sett ut i den absoluta toppen av inkomstligan sedan mitten av 1970-talet och menar att i stora drag varit positiv för kvinnor, som utgör en allt större del av gruppen. 

Andelen ligger i dagsläget på 18 procent. 

– Rapportens viktigaste slutsats är att det fortfarande är få kvinnor i toppen, säger nationalekonomen Anne Boschini, som författat rapporten tillsammans med kollegerna Kristin Gunnarsson och Jesper Roine. 

Fler kvinnor har högre lön från arbete, och det är i högre utsträckning från jobb än från kapital som de hämtar sin inkomst. 

En annan tendens är att andelen rika änkor i toppen har minskat. 

LÄS MER: Kvinnorna över 45 som tjänade mest

Utvecklingen med fler kvinnor i topp går snabbare i andra länder

Däremot går utvecklingen med fler kvinnor i inkomsttoppen något långsammare i Norden än i England och sydeuropeiska länder som Italien och Spanien. 

– Vi blev något förvånande över att utvecklingen inte gått snabbare i Sverige när men tänker på jämförelsen med andra länder där vi ser en liknande utveckling under den här perioden i länder som Italien och Spanien som inte alls jobbat lika hårt med jämställdhet, som Sverige har, säger Anne Boschini. 

Beror utvecklingen på att de här länderna har startat från en väldigt låg nivå av kvinnor i inkomsttoppen? 

– Nej, utan nivåerna har varit nästan detsamma, i Spanien så finns det precis som i Sverige runt 20 procent kvinnor i toppen i dag och det startade från ungefär samma nivå som i Sverige på 1970-talet. 

LÄS MER: Svenskarna på listan över världens rikaste

De sociala skillnaderna mellan kvinnor och män i inkomsttoppen

I Sverige finns även stora sociala skillnader mellan kvinnor och män i inkomsttoppen. Medan de flesta av männen med högst inkomster är gifta så gäller det ungefär hälften av kvinnorna. En annan skillnad mellan könen i inkomsttoppen är att de flesta männen är gifta med någon som inte befinner sig i inkomsttoppen medan situationen är den omvända för kvinnorna som tjänar bäst. 

Att andelen kvinnor i den översta hundradelen med hög inkomst fortfarande inte är högre än 18 procent kan enligt forskarna bero på manligt kodat ledarskap, särskilt högst upp i hierarkierna, vilket forskarna menar kan bilda ett "glastak" som i hög grad hindrar kvinnor från att nå toppen. 

– Socialpsykologisk forskning visar att när man tänker på en chefs egenskaper så är det egenskaper som är typisk manliga: att man ska vara auktoritär, självständig, risktagande och konkurrensinriktad. Och det är väldigt stereotypt manliga bilder som kommer fram. Tittar man på Sverige så lever den bilden kvar, säger Anne Boschini.  

LÄS MER: Lista: Kvinnorna som tjänar mest

Forskarna: Föräldraförsäkringen en bromskloss för kvinnor

En annan orsak som forskarna resonerar kring är om den svenska föräldraförsäkringen kan vara en bromskloss, då studier visar att kvinnor aldrig hämtar igen tappet i karriär och löneutveckling efter att de fått barn.  

– Den viktigaste frågan för framtiden tycker jag är delad föräldraförsäkring, därför att det skulle ge helt andra förutsättning för män och kvinnor som blir föräldrar att arbeta på lika villkor, säger Anne Boschini.