Frida Bratt

Bostad är nu mer än någonsin en klassfråga. 

Vad händer med samhället när en hel generation unga vuxna inte kan skaffa bostad? 

Förändra amorteringskravet och inför subventionerat bospar nu, innan det är för sent. 

Vad är en bostad värd?

Jag ställer frågan i vidare bemärkelse. En bostad är värd ett antal miljoner på bostadsmarknaden. Men både för den enskilde och för samhället kan en bostad vara värd så mycket mer. Den kan göra skillnad på om en person kan tacka ja till ett jobb i en annan stad, till att påbörja studier på en ny ort, till att bilda familj. 

Det är därför SBAB:s undersökning, som publicerades på torsdagen, är så otroligt nedslående. Undersökningen visar att utestängningen från bostadmarknaden för unga vuxna i många fall är närmast total. Och nu pratar vi inte om unga utan jobb eller som endast lever på studiebidrag och som har noll i sparande. Vi pratar kvinnor mellan 25–29 år som har en genomsnittlig lön och som kan lägga in 15 procent av kontantinsatsen. Som ändå inte medges det banklån som krävs för att köpa en bostadsrätt på 30 kvadratmeter. I samtliga 20 av landets största kommuner.

LÄS MER: Dråpslag mot landets unga – kan inte köpa boende 


Så stor kontantinsats och lön krävs för att få låna

Stockholm

Kontantinsats: 418 020 kr

Lön: 36 500 kr


Göteborg

Kontantinsats: 333 510 kr

Lön: 33 000 kr


Uppsala

Kontantinsats: 271 605 kr

Lön: 29 000 kr


Lund

Kontantinsats: 254 100 kr

Lön: 27 000 kr


Linköping

Kontantinsats: 233 250 kr

Lön: 25 000 kr


Jönköping

Kontantinsats: 221 595 kr

Lön: 24 500 kr


Umeå

Kontantinsats: 220 530 kr

Lön: 25 000 kr


Södertälje

Kontantinsats: 199 680 kr

Lön: 24 000 kr


Halmstad

Kontantinsats: 194 925 kr

Lön: 23 500 kr


Örebro

Kontantinsats: 176 010 kr

Lön: 23 500 kr


Malmö

Kontantinsats: 167 280 kr

Lön: 22 500 kr


Norrköping

Kontantinsats: 144 930 kr

Lön: 21 500


Karlstad

Kontantinsats: 143 190 kr

Lön: 21 500


Helsingborg

Kontantinsats: 140 395 kr

Lön: 21 000 kr


Gävle

Kontantinsats: 138 075 kr

Lön: 21 000 kr


Västerås

Kontantinsats: 129 060 kr

Lön: 20 500 kr


Eskilstuna

Kontantinsats: 127 080 kr

Lön: 20 500 kr


Borås

Kontantinsats: 102 045 kr

Lön: 19 500 kr


Sundsvall

Kontantinsats: 94 620 kr

Lön: 19 500 kr


Källa: SBAB. Beräkningarna är baserade på genomsnittliga slutpriser i respektive stad enligt statistik från Booli. 

Läs det igen. 

Vi utestänger unga personer med god ekonomi och sparande i de kommuner där de har allra störst chans att få arbete. Priserna är för höga, och lönen för låg, enligt bankerna. De klarar inte stresstestet utan att kvar att leva på-kalkylen hos banken spricker. Detta dessutom i ett läge med rekordlåga räntor, som kommer att bli högre framöver.

En hel generation unga hindras från att påbörja sitt vuxenliv. Det är dags att vi börjar ställa oss frågan vad det egentligen får för konsekvenser, för den enskilde men också för samhället? Lägre sysselsättning, om personer tvingas tacka nej till arbete på grund av att det inte går att finansiera en bostad. Sämre utbildningsnivå, om fler tvingas tacka nej till utbildningsplatser. Bräckligare pensionssystem, eftersom det bygger på att unga hela tiden finansierar de äldres pensioner med sina löner. 


LÄS MER: Bli en vinnare på den osäkra bolånemarknaden 

Därför svajar priserna

Det finns två solklara anledningar till hur det har kunnat bli så här. Den ena är förstås prisuppgången på bostäder. Vi har nått smärtgränsen för hur mycket bostäder kan stiga i värde i förhållande till våra inkomster. Det går inte mer, och det är också en av anledningarna till att bostadspriserna nu svajar betänkligt. Till prisuppgången har förstås Riksbankens rekordlåga ränta bidragit i hög utsträckning. 

Den andra är de bolåneregler vi fått de senaste åren, som alla slagit allra hårdast mot unga som ännu inte är inne på bostadsmarknaden. För att kunna köpa en bostad krävs en kontantinsats på 15 procent. Det blir många hundratals tusen kronor i storstäderna. 

I ett slag blev bostadsmarknaden en klassfråga. För unga med kapitalstarka föräldrar är kontantinsatsen inget problem. För andra väntar ofördelaktigt blancolån med hög ränta  eller ingen bostad alls. 

Amorteringskraven är den andra anledningen. 


FRIDA BRATT: Superräntan gör det mer förmånligt att vara rik 

Amorteringskravet var ett misstag

Att införa kraven var ett misstag. För alla, utom möjligen för Finansinspektionen och regeringen, stod det klart att kraven kommer att hindra unga människor från att kunna köpa bostad. Dels för att kvar att leva på-kalkylen blir för tuff så att banken nekar unga personer lån, dels för att flyttkedjorna fryser till is när färre vill flytta eftersom de då åker på kraven. Det slår mot personer som ännu väntar utanför marknaden, på sidlinjen. 

Att riva upp amorteringskraven kan skapa stor oreda på marknaden. Men kraven skulle kunna kvarstå, fast i stället läggas på bankernas totala bolånestock. Då skulle banken ha möjlighet att vara flexibel och lägga olika hårda amorteringskrav beroende på kund. Det här skulle man naturligtvis ha gjort redan från början. 


LÄS MER: Expertrapport: Riv upp nya amorteringskravet 

Lösningen: Subventionera bostadssparande för unga

Det minsta vi kan göra är att införa ett subventionerat bosparande för unga. Då skulle fler ha möjlighet att spara och kanske börja göra det redan i tidiga år. I Norge finns något som heter BSU, Boligspar för unga. Det innebär att till och med det år man fyller 33 så kan man upprätta ett så kallat BSU-konto, där man kan spara 25 000 kronor om året och då fått ett skatteavdrag på 5 000 kronor. Många norska ungdomar har följaktligen hundratusentals kronor med sig när de ska ut på bostadsmarknaden.

Ett helt eget kapitel är också bostadsbyggandet, där bostadsbolagen vill bygga för en kapitalstark medelklass. Vi behöver bygga enklare bostäder med lägre avgifter. 

Förändringarna behöver göras omgående. Vi är på väg att svika en hel generation.