Frida Bratt

Därför ska du se upp med de nya bolånen

Enkla.coms bolåneerbjudande är attraktivt och funkar i goda tider.

Men vi vet ännu inte hur den nya tidens bolåneprodukt fungerar om bostadspriserna faller och investerare flyr fältet. 

Enkla.com lanserade i veckan sitt bolån där man erbjuder 0,95 procent i ränta med en bindningstid på tre år. Räntan är attraktiv och till skillnad från andra bostadskreditinstitut erbjuder man lån upp till 85 procent av bostadens värde.

Detta gör man via den nya tidens bolånefinansiering, som går ut på att investerare - exempelvis utländska pensionsbolag – får placera i en "bolånefond". Så länge tiderna är goda allt väl.

Men det finns frågor vi ännu inte vet svaret på – modellen är helt enkelt inte testad i "skarpt läge". 

Orden är Håkan Larssons, boendeekonom på Villaägarna. Han varnar för vad som händer efter bindningstiden på tre år, om bostadspriserna under denna tid skulle falla i Sverige. Finansieringsmodellen bygger nämligen på att investerare hela tiden tillför likviditet. Om den svenska bostadsmarknaden faller kan också intresset bland utländska investerare att placera i svenskarnas bolån göra det. 

LÄS MER: Bolåneuppstickarna kan undgå amorteringskravet 

Enligt Håkan Larsson kan en bolåntagare i det läget hamna i en situation då lånet inte kan förlängas samtidigt som priset på den egna bostaden kan ha fallit. Om bolånetagaren då har maxbelånat sig, på 85 procent av bostadens värde, kan det bli svårt att få ett nytt lån hos någon av de traditionella bankerna.

Särskilt om han eller hon samtidigt skulle ha blivit arbetslös till följd av de sämre tiderna.

En annan aspekt av det nya sättet att finansiera bolån är att de så kalladebostadskreditinstituten inte står under samma reglering och skydd som de traditionella bankerna.

Om en systemviktig bank går omkull rycker staten in, men om ett bostadskreditinstitut gör detsamma? Vad händer egentligen om marknaden skulle kollapsa och en stor del av svenskarnas lån ligger hos bostadskreditinstitut?

FRIDA BRATT: Efter Feds besked – dags att se över din ekonomi 

Både Riksbanken och Finansinspektionen tycks vara tagna på sängen av den snabba ökningen av antalet bolåneaktörer som vill finansiera bolån på det nya sättet. Riksbanken konstaterade dock i sin senaste analys att man ser risker med de nya affärsmodellerna eftersom de är "oprövade", och att man följer utvecklingen. 

Det är positivt med ökad konkurrens och nya sätt att utmana storbankerna. Där gör Enkla.com, Hypoteket och Stabelo/Avanza ett viktigt jobb.

Men är du inte bergsäker på en fortsatt god utveckling på bostadsmarknaden i Sverige kanske det är säkrast att du inte belånar dig över taknocken, särskilt inte hos uppstickarna.