Fortsatt osäkerhet på bostadsmarknaden

”Stort utbud och något lägre efterfrågan präglar marknaden just nu”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.
Foto: Pressbild / Pressbild

Priserna på bostäder i Sverige stod och stampade i juni, visar färska siffror. Osäkerheten består dock, och experterna är nervösa inför en eventuell utbudsökning i höst. 

– Stort utbud och något lägre efterfrågan präglar marknaden just nu, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I maj och juni föll index för bostäder i Sverige med 0,6 procent jämfört med maj. Bostadsrättsindex går ned med 0,4 procent och villaindex med 0,6 procent. Det visar färska siffror från Valueguard, som kom på måndagen. 

Men rensat för säsongseffekter ser statistiken annorlunda ut. Priserna brukar nämligen alltid fall något under sommaren, och rensat för denna effekt syns en liten uppgång på 0,5 procent. Prisindex för bostadsrätter steg med 0,6 procent, och index för villor steg 0,3 procent. 

– Månadens nedgång innebär att den sidleds gående trenden på riksnivå understryks. Förändringarna sedan januari är ungefär noll för samtliga rikstäckande index, konstaterar Valueguard i ett pressmeddelande. 

FRIDA BRATT: Politiker, ni måste ta tag i bostadshaveriet 

Problemen för nyproduktion störst

Fortfarande är problemen på marknaden för nyproduktion stora. 

– Många nyproduktionsföretag står inför ett dilemma som kan leda till en negativ spiral. Sänker de inte priset på bostäderna säljs de inte. Sänker de priset finns risk att köparna lär sig vänta med köp i hopp lägre pris, skriver Erik Ohlsson, vd på fastighetsmäklaren Erik Ohlsson, i en kommentar. 

LÄS MER: Bostadsförsäljningen rasar för lyxbyggaren 

Ett stort problem är matchningen mellan dyra nyproducerade bostäder och köper som har svårt att få finansiering från mer restriktiva banker, konstaterar han. 

Bankregler orsakar inlåsningar

Också Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, pekar ut nya bankregler – amorteringskraven där det senaste infördes den 1 mars i år – som orsaken till inlåsningar på bostadsmarknaden. 

– De som sitter med gamla lån, till exempel i en villa och som vill flytta till bostadsrätt, avstår nu i viss utsträckning den flytten, på grund av att de tycker att det blir för dyrt med de nya reglerna. 

Bostadprisernas utveckling i juni

Villor och bostadsrätter i riket: - 0,6 %


Bostadsrätter

Riket: -0,4 %

Stockholm: 0,0 %

Göteborg: -1,1 %

Malmö: -0,4 %


Villor

Riket: -0,6 %

Stockholm: -0,5 %

Göteborg: +0.3 %

Malmö: +1,0 %


Källa: Valueguard

Det är köpare som helt försvunnit från marknaden, poängterar Claudia Wörmann. 

– Stort utbud och något lägre efterfrågan präglar marknaden just nu, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.  

LÄS MER: Allt fler mäklare tror på fallande bostadspriser 

Erik Ohlsson varnar för vad som händer när marknaden drar i gång igen efter sommaren. I höst är det nämligen tillträde på många nyproducerade bostäder, vilket innebär att köparna måste sälja sin gamla bostad. Det kan innebära att utbudet rakar i höjden. 

– Det återstår att se om det orsakar samma typ av turbulens som det gjorde förra året, eller om efterfrågan absorberar utbudet. Det beror i sin tur på möjligheten att få bostadslån, säger Erik Ohlsson.