Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så fungerar föräldraförsäkringen 2019 – det gör du för att maxa den

Mammaledig, pappaledig, föräldraledig. Kärt barn har många namn.

Poängen med föräldraförsäkring är att du och din partner ska kunna vara hemma med barn.

Så här funkar den delen av föräldraförsäkringen och så maxar du den för att vara med barnet så mycket du kan och får.

Föräldrapenningen gör det möjligt att vara hemma från jobbet i upp till 480 dagar, eller 16 månader, efter barnets födsel. Blir det tvillingar har föräldrarna rätt att stanna hemma från arbetet ytterligare 180 dagar. Föräldrapenningen är en del av föräldraförsäkringen. 

Så mycket är föräldrapenningen

Föräldrapenningen motsvarar sjukpenningen under de första 390 dagarna. De sista 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag för barn födda från 1 juli 2006. Tidigare och för barn födda före 1 juli 2006 var ersättningen 90 kronor om dagen.


LÄS MER: Föräldrapenninguttaget skiljer sig i olika inkomstgrupper 


Du kan få mer pengar

Ja. Om det finns kollektivavtal på ditt arbete har du rätt till föräldralön, vilket fyller ut ersättningen för föräldrapenningen. Hur mycket du får beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Tillhör du Unionens avtalsområde kan du få 10 procent av lönen i föräldralön i sex månader, så att du i slutändan får 90 procent av lönen i föräldrapenning och föräldralön.

Beroende på avtalsområde för du föräldralön, eller föräldrapenningtillägg, mellan tre månader och ett år. På Sacos hemsida kan du räkna ut hur mycket du är berättigad till.


LÄS MER: Klart – bonusföräldrar får föräldrapenning 


Skilj på mammaledighet och pappaledighet

Mammaledighet betyder att kvinnor har rätt att vara lediga sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter barnet är fött. 

Pappaledighet betyder att den andra partnern har rätt till tillfällig föräldrapenning 10 dagar i samband med barnets födelse. 20 dagar för tvillingar.

Så länge kan du spara föräldrapenningen

Det beror på när barnet föddes. Kom det före 1 januari 2014 kan du ta ut föräldradagar fram till barnet avslutat första året i grundskolan, eller fyller åtta år om det är senare. Är det fött senare får du spara dagar fram tills barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan, eller fyllt tolv år om det är senare.


DEBATT: "Vi skulle aldrig dela lika på föräldraledigheten


Så fördelas dagarna mellan föräldrarna

Det är tre datum du ska hålla reda på. Reglerna är olika beroende på om barnet är fött före 1 januari 2014, 2014–2015 eller 2016 och senare. Antalet dagar är densamma, men måste fördelas på olika sätt. 480 dagar, 390 dagar på sjukpenningsnivå. 90 på lägstanivån 180 kronor per dag.

Fram till 31 december 2013: Ni får 240 dagar var. 60 dagar (två månader) på sjukpenningnivå är för varje förälder. Resten kan ni avstå till varandra.

1 januari 2014–31 december 2015: 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. 60 dagar (två månader) på sjukpenningnivå är för varje förälder. Resten kan ni avstå till varandra.

1 januari 2016 eller senare: Som tidigare, men 90 dagar (3 månader) på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

Kan båda föräldrarna vara föräldralediga samtidigt?

Ja, under barnets första år kan båda föräldrarna samtidigt ta ut föräldrapenning. Men ni måste även ta ut i samma omfattning – en hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller en åttondels dag, skriver Försäkringskassan. 


DEBATT: "Pappakvoteringen är en mammafälla" 


Tänk på de här två sakerna: 

■ Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. 

■ Dubbeldagarna ingår inte i de reserverade dagarna.

Det går att ta ut dubbeldagar på olika nivåer, en förälder kan ta ut på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar ut dagar på lägstanivå. Tänk på att ni måste ha tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå innan ni kan börja ta ut dagar på lägstanivå.

Så många dagar får du som ensam vårdnadshavare

Är du ensam vårdnadshavare har du rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå.

Detta händer om ni får flera barn

Du får inte dubbelt så många dagar om du får två barn. Men du får fler dagar:

1 barn: 390 dagar på sjukpenningsnivå, 90 på lägstanivå. Totalt 480.

2 barn: 480 dagar på sjukpenningsnivå, 180 på lägstanivå. Totalt 660.

3 barn: 660 dagar på sjukpenningsnivå, 180 på lägstanivå. Totalt 840.

4 barn: 840 dagar på sjukpenningsnivå, 180 på lägstanivå. Totalt 1020.

Är ni två föräldrar kan ni ta ut föräldrapenning för var sitt barn och på så sätt vara hemma samtidigt. Har du ensam vårdnad har du rätt till alla dagar.

Spelar det någon roll vilka dagar jag tar ut?

Ja, men inte så mycket. I föräldrapenningens värld är en vecka sju dagar, det vill säga att ska du vara hemma med barn i en månad räknas även lördag och söndag.

Tar du föräldrapenning över exempelvis jul och nyår tar du ut sju dagar per vecka, även om du bara skulle ha arbetat två eller tre dagar.

Baksidan med detta är att din arbetsgivare kan neka dig att ta ut semester under jul och nyår, men kan inte neka dig att vara föräldraledig.

Vad betyder att ta ut fem eller sju dagar per vecka?

Det betyder enkelt att du kan förlänga föräldraledigheten, men att du får mindre i plånboken. Väljer du fem dagar i stället för sju får du cirka 71 procent av det du skulle ha fått i föräldrapenning om du valt sju dagar. 

Vem kan få föräldrapenningen?

Du får föräldrapenning under följande omständigheter, enligt Försäkringskassan:

■ Du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Du räknas också som förälder om du bor tillsammans med föräldern och har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern, är eller har varit gift med föräldern, är eller har varit registrerad partner med föräldern. 

■ Om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete.

■ Om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här.

■ Om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz.

Så får ni mest ut av föräldrapenningen

Blir du sjuk under föräldraledigheten och inte kan ta hand om ditt barn ska du sjukskriva dig, på samma sätt som när du arbetar. Är du sjuk längre tid än sju dagar ska du skicka in ett läkarintyg. Glöm inte att friskanmäla dig när du är pigg igen. Du måste också göra en ny ansökan om föräldrapenning.

Är ditt barn äldre än åtta månader kan hon eller han vabbas. Annars kan partnern ta ut föräldrapenning. 

Tänk på att en släkting eller granne kan vabba för ditt barn. Men personen måste anmälas på Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 första gången. 

Blir ditt barn inlagt på sjukhus kan du eller båda föräldrarna vabba.