Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bidragsfusket: Så blåser de F-kassan på miljoner

”Förra året hade vi 28 700 000 per månad. Nu ligger vi på 39 miljoner per månad i återkrav. Det finns inget tecken på att det skulle bli lägre resten av året”, säger Britt-Marie Hultström på Försäkringskassan.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Försäkringskassan slår rekord i återkrav från fuskande svenskar.

Det gäller bland annat barnbidrag, sjukpenning och assistansersättningar som folk lurat till sig.

 – Om det fortsätter i den här takten kommer årets sammanlagda återkravsbelopp bli det största hittills  säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Månad efter månad upptäcker Försäkringskassans speciella kontrollenhet personer som fuskar.

Det rör sig om allt från barnbidrag som plockats ut fast familjen flyttat utomlands, fusk med sjukpenning, skenseparationer för att få bidrag till organiserad brottslighet med assistansersättningen, tandläkare som lurar till sig ersättningar för behandlingar som inte utförts och läkare som skriver falska läkarintyg mot betalning.150 personer jobbar med de särskilda kontrollerna. Verksamheten väntas i år slå rekord när det gäller återkrav.


LÄS OCKSÅ: Hon ska sätta stopp för bidragsfusket


– Förra året hade vi 28 700 000 per månad. Nu ligger vi på 39 miljoner per månad i återkrav. Det finns inget tecken på att det skulle bli lägre resten av året, säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.Betyder det att det fuskas mer?

– Nej, det vet jag inte. Däremot har vi blivit träffsäkrare i våra kontroller. Vi jobbar dels med slumpmässiga kontroller, dels med riktade kontroller.


Avslutade utredningar för 2017

Assistansersättning

846 fall och 86 polisanmälningar. Återkrav: 77 350 853 kronor.

Sjukpenning

2 729fall och 306 polisanmälningar. Återkrav: 52 032 248 kronor

Sjukersättning

1519 fall och 103 polisanmälningar. Återkrav: 51 622 031 kronor.

Föräldrapenning

1 804fall och 252 polisanmälningar. Återkrav: 40 686 983 kronor.

Tillfällig föräldrapenning

2 337 fall och 539 polisanmälningar. Återkrav: 38 349 666 kronor.

Barnbidrag

1 227 fall och 102 polisanmälningar. Återkrav: 28 086 870 kronor.

Bostadsbidrag

2 327 fall och 109 polisanmälningar. Återkrav: 18 398 356 kronor.

Underhållsstöd

908 fall och 45 polisanmälningar. Återkrav: 11 817 921 kronor.

Tandvårdsstöd

154 fall och 3 polisanmälningar. Återkrav: 9 999 158 kronor.

Bostadstillägg

731 fall och 67 polisanmälningar. Återkrav: 8 370 857 kronor.

Aktivitetsstöd

1 192 fall och 49 polisanmälningar. Återkrav: 2 934 232 kronor.

Vårdbidrag

104 fall och 5 polisanmälningar. Återkrav: 1 348 357 kronor.

Aktivitetsersättning

77 fall och 2 polisanmälningar. Återkrav: 988 113 kronor.

Totalt, inklusive övriga fall:

17 088 fall och 1 683 polisanmälningar. Återkrav: 344 103 030 kronor.


Försäkringskassan räknar med att passera en miljard kronor i återkrav på tre år innan året är slut.

2016: 342 332 275 kronor i återkrav.

2017: 344 103 030 kronor i återkrav.

2018: 273 362 782 kronor i återkrav till sista juli.Med fem månader kvar av året är Försäkringskassan redan nu övertygad om att årets sammanlagda återkravsbelopp blir det största hittills.


Avslutade utredningar hittills 2018

Assistansersättning

885 fall och 113 polisanmälningar. Återkrav: 46 123 779 kronor.

Sjukersättning

824 fall och 96 polisanmälningar. Återkrav: 40 070 536 kronor.

Sjukpenning

1 495 fall och 213 polisanmälningar. Återkrav: 37 948 517 kronor.

Föräldrapenning

1 476fall 275 polisanmälningar. Återkrav: 35 473 304 kronor.

Tillfällig föräldrapenning

2 539 fall och 554 polisanmälningar. Återkrav: 32 835 500 kronor.

Barnbidrag

938 fall och 116 polisanmälningar. Återkrav: 23 247 746 kronor.

Bostadsbidrag

1 501 fall och 140 polisanmälningar. Återkrav: 18 969 015 kronor.

Underhållsstöd

591 fall och 82 polisanmälningar. Återkrav: 15 390 231 kronor.

Bostadstillägg

431 fall och 47 polisanmälningar. Återkrav: 8 231 112 kronor.

Aktivitetsstöd

755 fall och 82 polisanmälningar. Återkrav: 5 819 276 kronor.

Tandvårdsstöd

91 fall och 7 polisanmälningar. Återkrav: 5 162 879 kronor.

Totalt, inklusive övriga fall:

12 305 fall och 1 756 polisanmälningar. Återkrav: 273 362 782 kronor.

Källa: Försäkringskassan


LÄS OCKSÅ: Hollywoodfrun Gunilla Persson jagas av Försäkringskassan 


En stor tung post gäller assistansersättningar. 

– Där kan vi se att organiserad brottslighet förekommer. Antalet assistansärenden ligger ganska konstant jämfört med förgående år, men återkravsbeloppen per ärende är betydligt högre. Vi har blivit betydligt mer träffsäkra i våra kontroller. Samarbetet med andra myndigheter har också blivit bättre. 

Hittills i år fram till sista juli har Försäkringskassan krävt tillbaka drygt 46 miljoner kronor som gäller felaktigt utbetalda assistansersättningar samt gjort 113 polisanmälningar.Tandläkare som lurar till sig ersättningar finns också med i statistiken. hittills i år har man krävt tillbaka drygt 5 miljoner kronor.

– Det kan röra sig om underlag på journaler för att få ut ersättningar för behandlingar som inte är gjorda, säger Britt-Marie Hultström.

I höst ska Försäkringskassan göra en ny riktad insats med kontroller av tillfällig föräldrapenning.

Här är sex fall där Försäkringskassan kräver tillbaka pengar för fusk:

FALL 1: Barnen kom inte till skolstarten

Kvinna, tidigare bosatt i Hälsingland. Försäkringskassans granskning inleddes med larm från kommunen om att barnen inte  kom till skolstarten. Den fortsatta undersökningen visade att mamman skrivit sig och barnen hos en bekant, men i själva verket flyttat utomlands hösten 2015 och fortsatt att plocka ut bidragen. 

Slutresultat av granskningen:

Underhållsstöd, felaktigt utbetalt 156 100 kronor.

Barnbidrag 105 000 kronor.

Flerbarntillägg: 41 484 kronor.

Totalt 302 584 kronor ska betalas tillbaka.

FALL 2: Flyttat utomlands

Man bosatt i Järfälla. Försäkringskassan tipsades av kommunen om att barnen inte kom till skolan utan befann sig utomlands "tillsammans med sin mamma sedan den 12 januari 2017". Kontrollenhetens fortsatta utredning, där man bland annat tog kontakt med barnavårdscentralen, tydde på att kvinnan och barnen bara sporadiskt vistades i Sverige.

Slutresultat av granskningen:

Barnbidrag  7 450 kronor.

Flerbarnstillägg 4 186 kronor.

Föräldrapenning 77 112 kronor.

Föräldrapenning 75 700 kronor.

Totalt 164 448 kronor ska betalas tillbaka.

FALL 3: Kvinna i USA krävs på 186 000 kronor

Kvinna, bosatt i USA. Barbidrag hade betalts ut i omgångar för hennes barn. Kvinnan hade även tagit ut föräldrapenning i olika omgångar. Försäkringskassans utredare fann att mamman väldigt sällan nyttjat sitt bankkort för köp i Sverige. Hon hade heller ingen inkomst i Sverige. Hennes mamma hade dock intygat att dottern och hennes familj bott hos henne.

Försäkringskassan slog fast att familjen inte alls bodde i Sverige, ett beslut som också resulterat i en dom i Förvaltningsrätten där Försäkringskassan fick rätt mot mamman.

Och mamman krävs nu på pengar:

"Försäkringskassan gör bedömningen att det inte går att utesluta att du inom överskådlig tid kommer att ha förmåga att börja betala tillbaka det barnbidrag och flerbarnstillägg som du har fått för mycket".

Slutresultat av granskningen berörde två områden:

Barnbidrag och flerbarnstillägg 

Föräldrapenning.

Totalt 186 750 kronor ska betalas tillbaka.

FALL 4: Nolltaxerare kvitterade ut bidrag utomlands

Man, mantalsskriven i Stockholm. Efter larm från kommunen till Skatteverket inledde Försäkringskassan en granskning av familjens rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg. Det visade sig att ingen post hade delats ut på mantalsskrivningsadressen på länge. Arbetsgivaren meddelade att mannen slutat sin anställning den 28 mars 2014. Både makarna nolltaxerade och att barnen  inte gått i skolan sedan hösten 2013. Kontoutdrag från banken visade att det gjorts uttag i Sverige fram till slutet av april 2014. Men från maj fanns inga inköp i landet, däremot finns det uttag i Turkiet.

Slutresultat av granskningen

142 150 kronor för mycket i barnbidrag.

26 798 kronor i flerbarnstillägg

Totalt ska 168 948 kronor betalas tillbaka.

FALL 5: Anonym anmälan

Kvinna, bosatt i Göteborg. Försäkringskassan fick i februari i år in en anonym anmälan om att kvinnan flyttat utomlands. Utredarna fann snabbt att tipset stämde Uppgifter från barnavårdscentralen samt kontoutdrag som visade att transaktionerna i Sverige upphörde den 8 september 2015 och började sedan i utlandet den 22 september samma år. I samtal med Försäkringskassan erkänner kvinnan att hon och barnen inte bor i Sverige.

Slutresultatet av granskningen:

Barnbidrag 95 100 kronor.

Flerbarnstillägg 20 010 kronor.

Vårdbidrag 65 835 kronor.

Totalt ska 188 289 kronor betalas tillbaka.

FALL 6: Lämnat Sverige

Man, bosatt i Hörby. Mannen har beviljats barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning. Pengarna hade betalats ut under flera år innan Försäkringskassans kontrollenhet utredde  ärendet och utbetalningarna stoppades. Utredarna fann att familjen inte varit bosatt i Sverige sedan augusti 2013.

Slutresultat av granskningen:

Barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning har felaktigt utbetalts.

Totalt ska 194 975 kronor betalas tillbaka.


LÄS OCKSÅ: Skånefamilj fick barnbidrag utomlands - krävs på 166 000 kronor