Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

8 frågor och svar: Det behöver du veta om barnförsäkringen

Här är en enkel guide som kan göra dig mer trygg i vad en barnförsäkring innebär.
Foto: THOMAS JOHANSSON/TT OCH SHUTTERSTOCK
Om lyckan skulle vara framme är det bra att veta vad som gäller.
Foto: SHUTTERSTOCK

Ditt barn är försäkrat genom skolan eller barnomsorgen.

Tyvärr är inte försäkringen heltäckande. Och den gäller endast för olycksfall under skoltid. 

Den som vill ha en mer heltäckande försäkring rekommenderas av konsumentverket att teckna en barnförsäkring.

Det är naturligt som förälder att vilja sina barn det bästa. Men man kan inte skydda dem mot allt, därför finns det barnförsäkringar som hjälper till om det mot förmodan skulle hända något.

Den som funderar på att teckna en barnförsäkring ska tänka på följande, förklarar konsumentverket:

Hur stor försäkring har mitt barn i dag? Kolla vad som gäller i din kommun. 

■ Se till att barnförsäkringer kan ge invaliditetsersättning både vid sjukdom och olycksfall. Tänk på att alla sjukdomar ersätts inte. Och barnförsäkringar har undantag för vissa medfödda sjukdomar. Dessutom finns  det andra diagnoser, som psykiska sjukdomar, där ersättningen är begränsad.

Försäkringen gäller endast för sjukdomar och skador som uppkommit efter det att försäkringen tecknades.

Läs villkoren noga. Fråga försäkringsbolaget om du är osäker på någon eller några saker.

Diagnoser som inte omfattas av barnförsäkring

■ Medfödda sjukdomar exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi är ofta helt undantagna, skriver konsumenternas.se.

■ Sjukdomar och skador som upptäckts innan försäkringen tecknades.

■ Det finns begränsningar för psykiska sjukdomar.


Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring ger dig och ditt barn större skydd om barnet drabbas av en olycka utanför skoltid eller förskoletid, eller skulle drabbas av en allvarlig sjukdom. 

Som förälder och vårdnadshavare får du större ekonomisk hjälp att kunna åka med ditt barn till exempelvis sjukhus och vara hemma mer med ditt barn utan att du drabbas ekonomiskt. 

Barnförsäkringar har begränsningar och täcker inte alla diagnoser. Inte heller det ditt barn led av när försäkringen tecknades.

En barnförsäkring gäller fram till barnet fyllt 25 år.

Det finns även barnförsäkring med inbyggd graviditetsförsäkring.

Graviditetsförsäkringen koncentrerar sig på mamman.
Foto: PHILIP REESON / RETNA ENGLAND PRESSENS BILD

Måste jag skaffa en barnförsäkring?

Självklart måste du inte köpa en barnförsäkring. Det är också försäkringsbolagens jobb att berätta om de försäkringar de har. 

Konsumentverket pekar dock på att fler barn får bestående skador på grund av sjukdom än av olycksfall som en anledning till att skaffa en barnförsäkring. Hur stora belopp är upp till föräldrar och vårdnadshavare att själva avgöra. Ju bättre skydd desto dyrare premie.

En barnförsäkring kan vara ett stort stöd senare i barnets liv. Som exempelvis om barnet skadas som liten så att hon eller han inte kan arbeta som vuxen.

Har du en graviditetsförsäkring gäller den till barnet fyllt sex månader, men är fokuserad på mamman och skyddar barnet mindre än en barnförsäkring.

Vad kostar en barnförsäkring och vilken är bäst?

Den billigaste barnförsäkringen, Trygg-Hansa gruppförsäkring, kostade 2019 cirka 780 kronor per år, eller 65 kronor i månaden. Den dyraste, även den från Trygg-Hansa, kostade vid Konsumentverkets jämförelse, 3 120 kronor om året, eller 260 kronor i månaden.

I den jämförelse som Konsumentverket gjorde jämfördes 15 barnförsäkringar, där ICA Försäkring fick högsta totalbetyg, 4,3 på en femgradig skala. 

Enskilt var försäkringsbolaget Dina bäst, 4,7, på ersättning för medicinsk invaliditet. Gjensidige/Vardia hade toppbetyg på medicinsk och ekonomisk invaliditet, samt engångsbelopp vid allvarlig diagnos. Moderna Large fick högst omdöme på ersättning till förälder som fått vårdbidrag och medicinsk invaliditet

Vid ersättning till äldre barn vid sjukskrivning var Folksam och Trygg-Hansa bäst.

För ersättning vid sjukhusvistelse fick tre bolag 4,9 i omdöme, ICA Försäkring, If och Trygg-Hansa. Hela jämförelselistan här.

Konsumenternas.se pekar också att det är stora skillnader i de olika barnförsäkringarna, där omdömena pendlar från 1,1 till 4,3 i totalbetyg.

Detta ska barnförsäkringen innehålla

De här sex sakerna ska du helst ha i en barnförsäkring, enligt Konsumentverket:

■ Medicinsk invaliditet. Om barnet drabbas av bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

■ Ekonomisk invaliditet. Om barnet drabbas av en bestående arbetsoförmåga.

■ Ersättning vid vårdbidrag.

■ Engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser.

■ Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning.

■ Ersättning vid sjukhusvistelse och vårdkostnader.

Tänk på att du kan ha kvar barnförsäkringen tills barnet fyllt 25. 

Detta täcks inte av en barnförsäkring

■ Sjukdomar och skador som barnet redan har täcks inte av barnförsäkringen.

■ Många psykiska sjukdomar täcks inte av en barnförsäkring.

■ Skador orsakade av krig, vissa terrorhandlingar och skada orsakad av atomkärnreaktion ersätts oftast inte.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

VIll du ha en barnförsäkring ska du teckna den så fort som möjligt. Gärna direkt efter hemkomsten från BB. Anledningen är att försäkringen aldrig gäller för skador och sjukdomar som uppstått före försäkringen tecknas.

Du kan ha barnförsäkringen upp till barnet fyllt 25.
Foto: Shutterstock

Hur länge varar en barnförsäkring?

Om du kombinerar barnförsäkring med en graviditetsförsäkring kan ditt barn vara försäkrat från innan det fötts till månaden barnet fyller 25 år.

Kan försäkringsbolaget ändra villkoren i försäkringen?

När du tecknar en barnförsäkring skriver du oftast ett ettårigt avtal. Försäkringen förlängs automatiskt, men försäkringsbolaget har rätt att ändra sina villkor. Men de måste meddela dig detta i förväg. 

Kan jag ha flera barnförsäkringar på samma barn?

Ja, du har rätt att teckna och få ersättning från flera bolag samtidigt. Du kan få vissa ersättningar som ersättning för invaliditet, från flera försäkringar om du har en barnförsäkring via skolan och en individuell barnförsäkring, skriver Konsumentverkets sida hallakonsument.se.

Kan jag byta barnförsäkring?

Var noga med att ansöka och få din nya barnförsäkring godkänd innan du säger upp den gamla. Är barnet fullt friskt och inte har varit sjuka ska det inte vara några problem att byta. Har ditt barn haft någon skada eller sjukdom kommer den nya försäkringen inte att gälla för de sjukdomarna eller skadorna, eftersom de funnits där när du skrev den nya försäkringen.

Tecknar du försäkring när barnet är äldre, ibland från 6 års ålder, kan det finnas karenstid och undantag för vissa sjukdomar.