Förre försvarsministern till rätten – vill bo i Sverige

Najah al-Shammari begär att Kammarrätten håller muntlig förhandling så att han själv begära att få bli folkbokförd i Sverige.
Foto: HADI MIZBAN / AP TT NYHETSBYRÅN
Najah al-Shammari var irakisk försvarsminister under ett år.
Foto: HADI MIZBAN / AP TTNYHETSBYRÅN
Den irakiska bankens intyg om att al-Shammari får pension på närmare 50 000 kronor per månad.

Iraks tidigare försvarsminister Najah al-Shammari, 54, tar strid för att bosätta sig i Sverige. 

Tidigare har både Skatteverket och Förvaltningsrätten vägrat att gå med på att han får flytta tillbaka trots sitt svenska medborgarskap.

al-Shammari hamnade i blåsväder efter avslöjandet att han var irakisk minister samtidigt som familjen fick bostadsbidrag och barnbidrag i Sverige.

Najah al-Shammari var okänd i Sverige fram till att han plötsligt utsågs till försvarsminister i Iraks regering 2019. Det fanns då misstankar i Irak om att flerbarnspappan hade dubbelt medborgarskap i Sverige och Irak, vilket han förnekade.

Senare framkom att al-Shammari – som i Sverige heter Najah Al-adeli och kom till landet 2011 – blev svensk medborgare 2015. Familjen kvitterade ut både bostadsbidrag och barnbidrag trots att han bodde i Irak, men utredningen av huruvida detta gått korrekt till lades ned och ledde ej till åtal.  

Ex-ministern tar nu strid för att åter få folkbokföra sig i Sverige och al-Shammari vill att kammarrätten håller en muntlig förhandling så att han inför rätten själv kan lägga fram sin sak.

Al-Shammaris ansökan om att få bli folkbokförd i Sverige som ifrågasätts av Skatteverket.

Advokat Miriam Engström, al-Shammaris juridiska biträde, bekräftar att man kommer med nya uppgifter.

När Najah al-Shammari började processa för att få skrivas i Sverige lämnade han in en rad handlingar till Förvaltningsrätten, den lägre instansen.

Materialet skulle bevisa att han bodde i Sverige. Det rörde sig bland annat om bilder som visar att han blivit farfar i Sverige under hösten 2020. På några av bilderna ses han sitta med barnet i famnen. Bilderna ska vara tagna i familjens bostad i Stockholms utkanter.

Han bifogade även en flygbiljett som visar att han lämnade Bagdad den 17 juni förra året med Stockholm som slutdestination och reste i första klass. För att ytterligare understryka att han bor i Sverige bifogade han kopior på flera svenska id-handlingar. 

Irakisk ministerpension

Av de handlingar som al-Shammari lämnat in finns också ett intyg som visar insättningen av hans pension i Al Rafidain bank i Bagdad. Av intyget framgår att han får en pension på drygt 50 000 kronor i månaden. Han har också uppgett att han ska leva pensionärsliv i Sverige.

Intyget där det framgår att al-Shammari har drygt 50 000 kronor i pension i Irak. Förvaltningsrätten är dock inte övertygad om att handlingen är äkta.

Från Skatteverkets sida har man ifrågasatt att han är permanentboende i Sverige och bland annat pekat på att han har en bostad i Bagdad. Najah al-Shammari har gjort flera försök att visa motsatsen.

I ett försök att övertyga Skatteverket besökte han myndighetens servicekontor i Sundbyberg den 26 augusti 2020 och legitimerade sig med ett nytt svenskt nationellt identitetskort och ett svenskt pass utfärdat den 20 juli 2020.

Men han kunde då inte med några dokument bevisa att han verkligen flyttat tillbaka till Sverige.

Äktheten ifrågasatt

När dokumenten lämnades in vid första domstolsprövningen misstroddes han av Förvaltningsrätten.

”De handlingarna som Najah Hasan Ali Al-adeli ( al-Shammaris andra namn) gett in till domstolen är även av enkel beskaffenhet och är således lätta att förfalska och manipulera, skrev domstolen bland annat.

Najah al-Shammari måste också övertyga kammarrätten om att han ska vara stadigvarande bosatt i Sverige minst ett år för att ha chans till folkbokföring i Sverige.