Förlikning i tvist om arvet efter Magdalena Ribbing

Lägenheten
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Magdalena Ribbing
Foto: TOMMY PEDERSEN

Arvstvisten efter Magdalena Ribbing och Thomas Hempel är på väg att lösas.

De två grupperna av stridande arvingar har nått en muntlig förlikning om hur fördelningen av de döda makarnas bostadsförsäljning ska ske.

– Det är inte i närheten av det vi krävde, säger sonen Tobias Hempel.

Det var i november förra året som lägenheten på Östermalm i Stockholm – beskriven som en ”drömvåning” av mäklarna – där Magdalena Ribbing och Thomas Hempel bodde fram till sin död såldes.

Försäljningen slutade på 10 050 000 kronor – och ledde omedelbart till en infekterad arvstvist mellan å ena sidan Thomas Hempels två barn Linda och Tobias och å andra sidan Magdalena Ribbings sju syskonbarn.

Striden grundar sig i att Magdalena Ribbing stod som ägare till 75 procent av lägenheten, efter att hennes make i ett sent skede av sitt liv skrev över hälften av sitt ägande på sin hustru.

Nått muntlig förlikning

Thomas Hempels barn anser att deras pappa inte var medveten om vad han gjorde och menar därför att hans del bör ses som 50 procent – vilket innebär att barnen har rätt till hälften av försäljningspriset.

Tobias och Linda Hempel bestred i slutet av förra året arvet. 

Men nu tyder allt på att de två parterna har nått en uppgörelse.

Thomas Hempel.
Foto: LENNART ISAKSSON / DN

På onsdagen inkom en handling till Stockholms tingsrätt där Linda och Tobias Hempel skriver att de nått en förlikning i målet.

”Jag anhåller om anstånd med att komma in med grunder och utvecklande av talan till och med den 25 april. En förlikning har träffats med skriftligt avtal har ännu inte upprättats och undertecknats.” skriver syskonen i handlingen till tingsrätten.

Tobias Hempel: Inte hugget i sten

När Expressen når Tobias Hempel på telefon bekräftar han att de kommit överens med motparten. 

Tobias och Linda Hempel har dock inte fått igenom sitt krav på ytterligare 25 procent av försäljningspriset. I stället har de gått med på att de 25 procenten delas upp i nio lika stora delar där samtliga nio arvingar får var sin del.

– Det är en besvikelse och långt ifrån vårt krav. Och det är inte hugget i sten innan allt är undertecknat, säger Tobias Hempel. 

Expressen har sökt Ribbings efterlevande som avböjt att kommentera tvisten. 

Expressen har i flera artiklar uppmärksammat arvstvisten som följde efter att äkta makarna Magdalena Ribbing och Thomas Hempel gick bort med kort tids mellanrum.

Journalisten och folkvettsexperten Magdalena Ribbing dog i en fallolycka i hemmet i september i 2017, 77 år gammal.

Radiojournalisten Thomas Hempel dog i maj förra året i en ålder av 76 år. Hempel, som jobbade för Sveriges Radios ekoredaktion under 30 år, var drabbad av Parkinsons sjukdom vilket präglade de sista åren av hans liv.