Fler betalar för att få hjälp mot flygbolagen

Försenade flygavgångar kan ge pengar tillbaka. Det har en rad nya företag gjort till affärsidé.
Foto: PONTUS LUNDAHL / SCANPIX
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Om ditt flyg ställs in eller försenas kan du få ersättning på tusentals kronor – om du vet hur man gör. 

Kompensationsbolag som Gate 28, Försenad.se och Refundflight hjälper resenärer att kräva sin rätt mot flygbolag.

Men Konsumentverket varnar för den snabbväxande branschen.

Var ditt flyg mer än tre timmar försenat? Du kan få ersättning på 400 euro, 3 858 kronor, för längre flyg och 250 euro, 2 412 kronor, för kortare flyg.

EU-regler som förstärker flygpassagerares rättigheter antogs redan 2004, men många känner inte till dem. Dessutom kan det kännas svårt och krångligt att kräva sin rätt mot flygbolaget.

Där kommer de så kallade kompensationsbolagen in. De hjälper passagerare som blivit drabbade av inställda eller försenade flyg att få pengar från flygbolaget. Om kompensationsbolaget får igenom kravet tar de en del, ofta 25 procent, av ersättningen.

”99 procent får pengarna tillbaka”

Branschen växer snabbt. Till exempel uppger företaget Gate 28 att antalet kunder som kräver ersättning via dem ökat med nästan 200 procent, när de jämför perioden sedan årsskiftet med september–december 2016.

På företagets hemsida finns en sökmotor, där du kan mata in ditt flygnummer och se om du har rätt till ersättning.

– 99 procent av dem som har legitima krav får pengarna tillbaka, säger Jakob Darlin, talesperson för Gate 28.

Men kan flygbolaget visa att det ligger extraordinära omständigheter bakom förseningen, till exempel dåligt väder eller en strejk, är kravet inte legitimt och de behöver alltså inte betala ersättning.

"Ganska lukrativ bransch"

Gate 28:s systerbolag i England har drivit ett fåtal i domstol och vunnit, medan i Sverige har inget fall gått till rätten.

– När lagstiftningen blivit mer känd och vi har börjat marknadsföra oss har flygbolagen insett att det inte är värt att få negativ publicitet eller gå till rätten, säger Jakob Darlin.

Gate 28 grundades i fjol och konkurrerar med många andra nya bolag, som svenska Refundflight och danska Flyghjälp.se, båda startade 2015.

– Det kan vara en ganska lukrativ bransch, säger Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket.

ARN hjälper gratis

Men Konsumentverket är tveksamt till hur bra kompensationsbolagen egentligen är.

– Deras tjänster består ofta av saker som konsumenter kan göra själva, säger Angelica Lillback.

Du kan själv kontakta flygbolaget och begära ersättning. Är du inte nöjd med svaret kan du ta frågan till Allmänna reklamatiosnämnden, som hjälper dig gratis.

Men är det inte svårt att få rätt mot flygbolagen på egen hand?

– Det är inget vi ser, utan flygbolagen brukar i de flesta fall följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Samtidigt finns flygbolag som Norwegian, Lufthansa och Ryanair på ARN:s svarta lista över bolag som struntat i att följa nämndens rekommendationer.

Oskäliga villkor

Konsumentverket anser att det finns brister i hur kompensationsbolagen marknadsför sina priser. Dessutom är deras avtalsvillkor långa, komplicerade och ofta oskäliga, till exempel när det gäller att säga upp avtalet med kompensationsbolaget.

Konsumentverket har drivit ärenden mot Gate 28, TRS Travelright Services, Refundflight, Airhelp, Dealaid, Försenad.se samt ytterligare ett kompensationsbolag där ärendet omfattas av sekretess.  I de flesta fallen har bolaget rättat sig efter Konsumentverkets uppmaning, medan frågan mot Airhelp drivs vidare i domstol.

Konsumentverket får nästan inga anmälningar mot bolagen från kunder, utan har själv valt att driva ärendena. 


Så mycket ersättning kan du få

Om ditt flyg ställs in, är mer än tre timmar försenat eller om du nekas ombordstigning kan du få rätt till ersättning.

• Om flygresan är 1 500 km eller kortare: 250 euro (2 412 kronor). 

• Om flygresan är mellan 1 500 och 3 500 km: 400 euro (3 858 kronor)

• Om flygresan är längre än 3 500 km: 600 euro (5 786 kronor). 

• Ersättningarna på 250 och 400 euro gäller både mellan två EU-länder och mellan ett EU-land och ett icke-EU-land. Ersättningen på 600 euro gäller mellan ett EU-land och ett land utanför EU.

• Du har inte rätt till ersättning om förseningen beror på extraordinära omständigheter. Till exempel väderförhållanden, säkerhetsrisker och strejker kan räknas som sådana. Om det handlar om extraordinära omständigheter bedöms från fall till fall.


Källa: Konsument Europa 

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konkurrensverket och delfinansieras av EU-kommissionen.

Så söker du ersättning

• Gör en reklamation till flygbolaget via e-post eller brev. Skriv att du vill ha ersättning och varför. Bifoga kopior på biljetter och kvitton. Spara originalkvitton samt en kopia på din reklamation.

• Du kan använda dig av blanketten från Konsument Europa. 

• Om flygbolaget inte svarar, eller om du inte är nöjd med svaret, kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden

• Om du inte vill driva frågan själv kan du ta hjälp av ett kompensationsbolag. Ofta betalar du inget om flygbolaget inte ger dig ersättning. Får du ersättning från flygbolaget tar kompensationsbolaget ofta mellan 25 och 30 procent av ersättningen på 250, 400 eller 600 euro.