S-toppens miljonavtal till närmaste kvinnorna

Från vänster: Förra finansborgarrådet Karin Wanngård (S), före detta biträdande stadsdirektör Margareta Östrand och före detta stadsdirektör Ingela Lind.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stockholms före detta stadsdirektör, Ingela Lindh, fick 4,3 miljoner kronor i fallskärm. Samtidigt fick hon ett extra anställningsår där hon bara behövde stå staden till förfogande. Det gav henne totalt 6,4 miljoner kronor.

Beslutet togs av det förra finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Expressen kan nu avslöja att Wanngård även gav sin biträdande stadsdirektör Margareta Östrand ett liknande miljonavtal – samma dag.

– Vi tjänar väldigt bra både politiker och tjänstemän, det kan man ha en särskild diskussion om, säger Wanngård.

Expressen kunde nyligen avslöja att det före detta finansborgarrådet Karin Wanngård (S) efter valet i Stockholms stad i höstas - då det fortfarande var osäkert vem som skulle ta makten i huvudstaden -  förlängde sin stadsdirektör Ingela Lindhs anställning i ett år, trots att hon hade en fallskärm på 4,3 miljoner kronor.

Enligt överenskommelsen mellan Ingela Lindh och Karin Wanngård skulle Lindh bara behöva stå till stadens förfogande - dock med bibehållen lön på 180 500 kronor per månad. Totalt: 6,4 miljoner kronor inklusive fallskärmen. 

Skrev ytterligare ett avtal samma dag

Expressen kan nu avslöja att Karin Wanngård, samma dag, även skrev ett liknande avtal med sin biträdande stadsdirektör Margareta Östrand.

Före detta finansborgarrådet Karin Wanngård (s) gav sina stadsdirektörer miljonlöner - för att bara vara till förfogande.
Foto: PETER KNUTSON

Östrand tillträdde sin post samtidigt som stadsdirektör Ingela Lindh och fick en lön på 135 000 kronor per månad. En lön som till slut ökade till 148 100 kronor.

Enligt anställningsavtalet skulle Östrands tjänst avslutas 15 oktober 2018.

Hon skulle då, efter två års tjänst, få en fallskärm på totalt 3,5 miljoner kronor.

Delar av avtalet med Ingela Lindh

Men några veckor efter valet ger Karin Wanngård även Margareta Östrand samma guldkantade uppgörelse som hon gjorde med Ingela Lindh.

5,3 miljoner kronor

I ett avtal från 5 oktober 2018, undertecknat Wanngård, framkommer det att Margareta Östrand ska få behålla sin lön på 148 100 kronor i månaden och bara behöva stå till stadens förfogande fram till 30 november i år. Därefter ska hon få sin fallskärm på 3,5 miljoner kronor. Totalt 5,3 miljoner kronor.

Anledningen till att Wanngård gav både Ingela Lindh och Margareta Östrand ytterligare ett anställningsår var det kaotiska läge som rådde efter valet säger hon.

- Det var ett osäkert läge och vi behövde ha en organisation på plats och Margareta Östrand  jobbar ju nu för staden. Hennes kompetens tas ju tillvara, det hoppas jag också att de kommer att göra med Ingela Lindh. Det är ju inte meningen att man bara ska få betalt utan att arbeta, säger Karin Wanngård.

Tillfälligt uppdrag

Margareta Östrand har dock inte haft någon tjänst sedan i höstas, men tillträdde den första februari i år tjänsten som tillförordnad förvaltningschef för äldreomsorgen i Stockholm. Det tillfälliga uppdraget ska pågå tills staden hittar en ny förvaltningschef.

Hennes företrädare inom äldreomsorgen hade en månadslön på 100 000 kronor, men Östrand får genom sin specialöverenskommelse med Wanngård 148 000 kronor per månad.

Delar av avtalet med Margareta Örstrand

När Östrand har avslutat sitt tillfälliga uppdrag är hon ändå, tills november i år, garanterad sin månadslön även om hon inte skulle jobba. Så är avtalet utformat.

– Det kan man mycket väl fundera över. Men det är inget konstigt att man får bibehållen lön även vid byte av arbetsuppgifter i staden. Det har gällt tidigare och det är den kutymen vi har, säger Karin Wanngård.

"Vi tjänar väldigt bra"

Men kan du förstå att skattebetalarna blir upprörda över avgångsvederlagen och dina överenskommelser. Det rör sig ju om mångmiljonbelopp?

– Jag har full förståelse för att många blir upprörda. Vi tjänar väldigt bra både politiker och tjänstemän. Det kan man ha en särskild diskussion om.

Ångrar du i dag att du skrev de här överenskommelserna. Det blev ju oerhört dyrt?

– När beslutet togs tyckte jag det var rätt, men sen är det klart att det inte är meningen att man ska gå hemma och inte arbeta. Det är klart att jag hade en övertro på att både Ingela Lindhs och Margareta Östrands kompetens skulle tas tillvara. Nu har det tagit lite extra tid, men jag hoppas att staden kommer att använda Ingela Lindhs kompetens i framtiden.

Före detta stadsdirektör Ingela Lind (i mitten) fick med sin överenskommelse med Karin Wanngård (s) totalt med fallskärm 6,4 miljoner kronor. Före detta biträdande stadsdirektör Margareta Östrand (Till höger) fick motsvarande 5,3 miljoner kronor.Före detta biträdande stadsdirektör Fredrik Jurdell (Till vänster) fick inget extraavtal med Wanngård, men ett avgångsvederlag på drygt 3,5 miljoner kronor.

"Wanngård vill mörka"

Det nuvarande finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har tidigare sagt att hon inte kände till överenskommelsen med Ingela Lindh och sa så här om den extra överenskommelsen utöver miljon-fallskärmen:

– Wanngård vill mörka att ett redan lukrativt avgångsvederlag blir än mer generöst. Det vilar ett tungt ansvar på henne att motivera detta för skattebetalarna.

Men det har Wanngård ingen förståelse för.

– Som finansborgarråd så bör man ta reda på vad det finns för överenskommelser i staden. Om man som finansborgarråd tjänar 136 000 kronor i månaden har man faktiskt en skyldighet att ta reda på information.

Svårt att sätta lägre löner

Men tycker du att ni och stadsdirektörerna är värda era löner?

– Oj, det där är en jättesvår fråga egentligen. Vad är värde på utfört arbete. Vi konfererar och det är klart att staden ska ha väldigt kompetenta tjänstemän och det är en konkurrenssituation, men sen kan man alltid diskutera kan jag sätta lägre löner med bibehållen kompetens. Jag tror att det är svårt i den konkurrenssituation som staden befinner sig i, säger Wanngård.