Facetime-vård står ofta landstinget dyrt

Det blir allt vanligare att använda sig av digitala läkartjänster.
Foto: CHRISTOFER DRACKE/Kry

Allt fler väljer att vända sig till en läkare på nätet i stället för att gå till en vanlig vårdcentral.

Nu riktar landstingen skarp kritik mot den höga kostnaden som det innebär.

– Sättet man gör det på är bara ”business”. Det tycker vi är olyckligt, säger Asghar Farahani Shiviari, hälsovalschef på landstinget i Sörmland.

När en patient vänder sig till en digital läkartjänst – antingen via Facetime eller via nätet – så får man själv först betala en avgift för tjänsten. Utöver det faktureras hemlandstinget, på samma sätt som att man besökt en vårdcentral i ett annat landsting.

Något som kan bli mycket dyrt för landstingen och som nu fått dem att reagera, vilket SR Ekot skrivit om tidigare.

Två av de största aktörerna på marknaden är kry.se och mindoktor.se. De samarbetar båda med varsin vårdcentral i Jönköping, som i sin tur fakturerar de olika landstingen när en patient använt sig av tjänsten.

Fakturerade för 32 miljoner kronor

Förra året skickade man ut räkningar på totalt 32 miljoner kronor. Bara i Sörmlands läns landsting fick man fakturor på närmare 800 000, skriver SR Ekot.

– Jag är inte mot digitala lösningar. Det vi är kritiska mot att man erbjuder en tjänst där patienter som har ett oprövat behov kontaktar dem här på grund av oro. Oavsett orsak till en sådan kontakt så leder det automatiskt till en saftig räkning för hemlandstinget, säger hälsovalschef i Sörmland, Asghar Farahani Shiviari.

Han är också kritisk till att hemlandstinget inte kan kontrollera vad det egentligen är som de bekostar.

– Utan man ska bara betala en räkning utan att veta vad det gäller. Om du ringer till en vårdcentral så gör någon en medicinsk bedömning: Antingen får du råd eller vård. Men här går man rakt in i systemet. Runtom i landet får landstingen miljoner i räkningar, säger han.

SKL: ”Ersättningsnivån har hamnat för högt”

Vanligtvis får vårdcentralen en kaptationsersättning av landstinget utifrån hur många vårdtagare som kopplats till den. För varje besök kan det dessutom utgå en mindre ersättning från landstinget.

Men  om man i stället vänder sig till en vårdcentral i ett annat län – eller  digitalt – så ingår inte det i kapitationsersättningen. Hemlandstinget  måste då betala extra för det besöket. Något som kan bli kostsamt.

– Det är därför som det här har blivit uppmärksammat. Man har sett att man normalt sett brukar ha ett fåtal besök i primärvården i andra län. Men så plötsligt kan man ha tusen olika besök, säger SKL:s chefsekonom, Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, är medveten om kritiken.
Foto: RICKARD L ERIKSSON/SKL

De arbetar nu med att ta fram riktlinjer för hur man ska kunna fakturera den här typen av tjänster.

– Ersättningsnivån har hamnat för högt. Vår uppgift på SKL är att ta fram det finns för rimligt pris: Vilken ersättning ska landstingen ge till dessa, säger Annika Wallenskog.

Kry håller inte med om kritiken

Men vd på Kry, Johannes Schildt, anser att kritiken är obefogad.

– Vi har en ny patientlag i Sverige som ska möjliggöra precis detta: Att man som patient ska kunna söka vård oavsett var man befinner sig. Vår ambition är att man ska tillgängliggöra vården för alla i vår befolkning, säger han.

Johannes Schildt, vd på Kry, håller inte med om kritiken.
Foto: Kry

Hur många som använder sig av deras tjänst vill han inte gå närmare in på, men berättar att ett tusental patienter vänder sig till dem varje månad. Kry uppgav i somras för Di att de har 30 000 användare.

Bilden av att patienter okynnesringer för minsta krämpa tycker han inte stämmer.

– Det händer sig så klart att man söker sig till oss, trots att man kanske inte är i behov av vård just nu. Ganska sällan dock. Det finns någon sorts bild av man ringer till oss för att det är roligt, men så är det inte. De som vänder sig till oss är sjuka, säger han.

Min Doktor: 20 procent debiteras inte landstingen

Inte heller grundaren av Min Doktor, Magnus Nyhlén, håller med om kritiken som riktats mot den typen av tjänster.

”Som ett direkt svar på ovan vill jag upplysa Asghar Farahani Shiviari att drygt 20 procent av Min Doktors patienter anses vara rådgivning och inte debiteras landstingen”, skriver han i ett mejl.

Han anser att deras tjänst fyller en lucka i dagens primärvård.

”Jag grundade Min Doktor av två anledningar. Det ena var för att kunna möta patientens behov i en sjukvård som står inför enorma utmaningar och det andra var för att påbörja effektiviseringen  av sjukvården som bedrivs nu och i framtiden”, skriver han.