Amorteringskrav bakom explosion av blancolån?

2016 skärptes amorteringskraven, då ökade blancolånen kraftigt.

Kraven kommer att skärpas igen från och med i morgon den 1 mars.

Många unga tar blancolån för att bekosta bostadsköp, de skärpta kraven kan vara en anledning, skriver SvD Näringsliv.

Blancolån är konsumtionslån med hög ränta och utan säkerhet. Dessa lån har ökat kraftigt på senare tid. Många svenskar lånar för bostadsköp, alltså inte bara för små konsumtionsvaror. 

– Jag utgår från att både Finansinspektionen och Riksbanken håller på att analysera utvecklingen, säger Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, till SvD Näringsliv.

LÄS OCKSÅ: Allt du måste veta om det nya amorteringskravet

Svenskt kvalitetsindex har gjort en undersökning som visar att 13 procent av de blancolån som tas i Sverige används för att finansiera kontantinsatser vid bostadsköp. Siffran ligger på 20 procent för unga under 29 år.

Det nya hårdare amorteringskravet träder i kraft den 1 mars.

Kristin Nordström, projektledare på Svenskt kvalitetsindex, säger till SvD att för att få ett bostadslån i dag måste man ha en kontantinsats på minst 15 procent av det pris man köper bostaden för.

Skärpta amorteringskrav – fler blancolån

Då amorteringskraven för bostadslån skärptes 2016 startade även ökningen av de blancolån som tas i Sverige.

Riksbanken skriver i en analys, att en möjlig förklaring till att blancolånen ökar kan vara att bostadsköpare vill runda regler om amorteringskrav och bolånetak genom de blancolån de tar för kontantinsatsen till bostaden.

Oklara orsaker till ökningen

Riksbanken har inte analyserat sambandet närmare. De lyfter även fram flera andra möjligheter till ökningen. En möjlighet är att räntan för blancolån har sjunkit. En annan är att fler aktörer har tillkommit på lånemarknaden.

– Hur man ska värdera vilken av de här förklaringarna som betytt mest ger sig inte Riksbanken in på. Men den som stämmer exakt i tid är amorteringskravet eftersom det är då som ökningen skjuter fart, säger Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen, till SvD Näringsliv.

LÄS OCKSÅ: Här lever bankdirektörerna lyxliv - på din bankränta 

Även enligt avdelningschefen på Finansinspektionen, Per Nordkvist, kan det finnas ett ett samband mellan ökningen av blancolån och de skärpta kraven på amortering.

– Det är inte omöjligt att det finns ett samband men vi har inte slagit fast hur den korrelationen ser ut. Ökningen bland blancolån beror ju på flera olika aspekter. Vi har en stark arbetsmarknad och en låg räntemiljö och det driver ju skulsättningen generellt, säger Per Nordkvist till SvD Näringsliv.