Experten: Så påverkar deltidsarbete pensionen

Foto: Länsförsäkringar AB
Foto: HENRIK ISAKSSON/PINIRO / IBL
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Arbetsgivare måste öka kunskapen om hur deltidsarbete påverkar pensionen.

Det menar privatekonomen Emma Persson, som pekar på ett problematiskt pensionsgap mellan män och kvinnor.

– Rent generellt uppfattas pensionen som svårförståelig, men den är viktig att ha koll på för jämställdheten, säger hon.

SCB:s senaste statistik visar att kvinnor i genomsnitt har 32 procent lägre pension än män. 

Till stor del beror det på att kvinnor tar ut fler föräldradagar, tillfällig föräldrapenning och i större utsträckning arbetar deltid, vilket leder till lägre livsinkomst.

Enligt Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, är det ett problem. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framhåller hon att det behövs större kunskap om deltidsanställningar. Bland annat anser hon att arbetsgivare borde ta större ansvar för att förklara hur deltid påverkar pensionen negativt.

– Jag tycker att fler borde bli medvetna om konsekvenserna av att jobba deltid. Jag vill verkligen uppmuntra folk att göra ett aktivt val om det här, säger Emma Persson till Expressen.

Viktigt att prata om pengar

Viktigt är också att prata igenom arbetstider, föräldraledighet och dylikt i ens relation.

– Jag har full förståelse för att man under någon tid i livet behöver jobba deltid för att lösa livspusslet, men då är det viktigt att ordna situationen så att det blir ekonomiskt hållbart för båda, säger Emma Persson.

Privatekonomen råder till att försöka vara borta ungefär lika länge från jobbet när det kommer till föräldraledighet och deltidsarbete. Om det inte går kan partnern som jobbar mer kompensera den som inte jobbar. Ett sätt är genom att överföra en del av sin premiepension till sin partner för att uppnå en mer jämlik pension.

– Många uppfattar det som en känslig fråga att prata om pengar. Det är inte alltid så lätt att ta upp i en relation, men det är viktigt, säger Emma Persson.

Dålig kunskap om pensionen

Enligt privatekonomen är kunskapen om pensionen generellt sett låg i Sverige. Hon ser gärna att privatekonomi och pensionen tas upp redan i skolåldern för att bredda vetskapen.

Annars finns risken att ovetskap leder till ett fortsatt pensionsgap mellan könen.

– Om det här fortsätter, att kvinnor står för majoriteten av deltidsarbetet och tar ut större delen av föräldraledigheten, riskerar det här gapet att fortsätta finnas. Förändringen måste till nu så att vi kan förbättra det här på lång sikt, säger Emma Persson.

Pensionsgapet mellan män och kvinnor

Kvinnor har i genomsnitt 68 procent av männens pension, enligt statistik från SCB.


Skillnaden beror till stor del på att kvinnor i högre mån tar ut mer föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning och oftare jobbar deltid.


Det är viktigt att känna till att deltidsarbete leder till en minskad livsinkomst, vilket på sikt påverkar pensionen negativt.


För den som är gift eller lever i ett registrerat partnerskap kan det vara en god idé att planera inför framtida deltidsarbete. Försök att fördela tiden så att båda parter är borta lika mycket.


Kompensationssparande – så gör du


Om en part jobbar mer än den andra är det möjligt att kompensationsspara för att uppnå en jämlik pension. 


Ett sätt att göra det på är genom att överföra en del av sin premiepension till sin partner. Då kan den som tjänar mer också undvika taket för att behöva betala statlig skatt på pensionen.


Om givarens lön är 20 000 i månaden, kan partnerns pension höjas med 60 kronor per månad för varje år givaren överför pengar. På 10 år blir det 600 kronor extra i månaden.


Premiepensionen påverkar inte garantipensionen.


Logga in på minpension.se och gör en pensionsprognos för att se hur du ligger till.


Källa: Emma Persson, privatekonom vid Länsförsäkringar och Pensionsmyndigheten