Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Elpriserna fortsätter öka – tuffa vintermånader väntar

Nyamko Sabuni (L): ”Vi har brist på el, men regeringen lägger ned kärnkraft”
Frida Bratt är sparekonom på Nordnet och ger sina bästa tips för att sänka elfakturan.
Foto: Nordnet
Foto: JENS CHRISTIAN
Christian Holtz är energimarknadskonsult på Merlin & Metis.
Foto: Jakob Helbrink

I augusti uppmättes ett dubbelt så högt elpris som under samma månad i fjol.

Elpriserna har ökat kraftigt under året och riskerar att fortsätta stiga i höst och vinter. 

– De höga elkostnaderna kan resultera i tuffa ekonomiska situationer för elkonsumenterna, särskilt under vintermånaderna, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Under sommaren begränsades överföringen och tillgängligheten av el. Detta till följd av underhållsarbete i både stamnät och kärnkraftsreaktorer, vilket höjde elpriserna avsevärt.

Enligt Christian Holtz, energimarknadskonsult på Merlin & Metis, beror den fortsatta ökningen främst på att el av kol- och gaskraft, som släpper ut stora mängder koldioxid, har blivit dyrare. Det beror på att priserna på utsläppsrätter har ökat dramatiskt under året, i takt med att klimatambitionerna på EU-nivå skruvats upp. 

Graf över rörligt elpris i Stockholm under perioden: januari 2020 – juli 2021.
Foto: Nordpool spot och Merlin & Metis.

När de kontinentala priserna på utsläppsrätter och gas stiger gör även de svenska priserna det. 

– Sverige har ett stort utbyte av el med Europa. Nu är det dessutom både en vädereffekt vid säsongsbytet och en svag hydrologisk situation som minskar förutsättningarna för nordisk vattenproduktion.  

Christian Holtz bedömer att elpriserna troligtvis kommer att fortsätta svänga de närmsta åren till följd av att mer väderberoende elproduktion byggs. Elproduktionen blir allt mer beroende av nederbörd, vind och temperatur, vilket medför att elpriset som drivs av exempelvis vind- eller vattenkraft kommer variera mer. 

Tips – Så sänker du elkostnaderna

Enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, kan de höga elkostnaderna resultera i tuffa ekonomiska situationer för elkonsumenterna – särskilt under vintermånaderna.

– Det är lite för sent att binda upp sig till ett förmånligt avtal nu. Det ska man generellt sett göra när det är lite lägre kostnader. 

Det viktigaste i nuläget är att göra ett val över huvudtaget för att slippa ett anvisat pris, menar Frida Bratt. 

– Ett anvisat pris är något man får om man inte väljer en elleverantör och är oförmånligt jämfört med om man gör ett aktivt val. Så välj bara, annars betalar du mer i onödan! 

Både Christan Holtz och Frida Bratts bästa tips är att jämföra elhandelsbolag, antingen på egen hand eller via jämförelsesidor på nätet. 

– Man bör välja ett bolag som ligger bra till i jämförelsen. Det finns avtal som löper på och andra som gäller en kortare tid och sen får man helt enkelt avgöra vad man tror om situationen, säger Frida Bratt. 

Fler tips från experterna

Fast eller rörligt avtal? 


Frida Bratt föreslår ett fast avtal för den som vill veta sin exakta kostnad varje månad, men enligt Christian Holtz brukar ett rörligt avtal vara billigare på sikt. 


– Om man inte har en ekonomi som tillåter eventuella svängningar i priset varje månad, exempelvis villaägare med en hög elkostnad, så kan det vara tryggare med ett fastprisavtal, säger han.


Se över din elförbrukning 


Det är alltid bra att se över elförbrukningen enligt Frida Bratt, särksilt om man har direktverkande el och bor i villa. Man kan exempelvis dra ur sladdarna för apparater som drar mycket el eller täppa till dörrar och fönster som drar.


– På längre sikt kan man fundera över om det lönar sig att investera i bergvärme eller varmluftspump som kan få ner förbrukningen.

Höga spotpriser

Spotpris på el är det rörliga elpriset som sätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool.


Spotpriset för juli var 59,05 öre/kWh och i augusti  65,67 öre/kWh för Södra Mellansverige.

Den 30 augusti, landade spotpriset på 87,54 öre/kWh, vilket är den högsta noteringen sedan februari 2012.

Orsaken till detta var förlängd revision, dvs. underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar på Kärnkraftverket Ringhals 3, samt låg vind, höga tyska spotpriser (106,58 öre/kWh) och låg hydrologisk balans.


Det rörliga elpriset påverkas av att vindkraften har haft stora variationer under månaden.

En annan faktor är att kärnkraften är inne i slutskedet av sin årliga revision, som avslutas i oktober, så tillgängligheten väntas öka under hösten.


Priserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter ligger fortsatt högt, bland annat har priserna på utsläppsrätter slagit rekord under en dag i slutet av augusti då de uppmättes i till 60 euro per ton.


Källa: Vattenfall

Spotpriset i augusti 2020 jämfört med 2021

2020

Elområde 1, Norra Sverige: 18,05 öre/kWh

Elområde 2, Norra Mellansverige: 18,05 öre/kWh

Elområde 3, Södra Mellansverige: 34,71 öre/kWh

Elområde 4, Södra Sverige: 41,66 öre/kWh


2021

Elområde 1, Norra Sverige: 58,81 öre/kWh

Elområde 2, Norra Mellansverige: 58,81 öre/kWh

Elområde 3, Södra Mellansverige: 67,11 öre/kWh

Elområde 4, Södra Sverige: 85,53 öre/kWh


Källa: Vattenfall 

Incidenten på Ringhals kärnkraftverk slår mot elpriserna