Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Elmarknadsinspektionen: Var regeringens bedömning

Bedöms inte godkännas av EU.
På torsdagen skulle energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) ge besked om när det nya elstödet ska börja gälla – istället meddelade gon att förslaget dras tillbaka.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Therése Hindman Persson, ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Energimarknadsinspektionen.
Foto: Emelie Otterbeck / Elmarknadsinspektionen

Förslaget om elstöd för företag drogs på onsdagen tillbaka – trots att det tidigare godkänts.

Nu säger Elmarknadsinspektionen – som utrett ärendet – att det var regeringens bedömning.

– Det är ett annat regelverk och vi prövar inte enligt statsstödsregelverket – det är inte vår roll, säger Therése Hindman Persson ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Energimarknadsinspektionen.

Det generella elprisstödet till företag dras tillbaka. Detta har regeringen beslutat efter att man gjort bedömningen att EU-kommissionen inte kommer att godkänna stödet. 

Samtidigt har Energimarknadsinspektionen kompletterat Svenska kraftnäts modell just för att den ska stämma överens med de EU-regler som finns för hur så kallade flaskhalsavgifter får användas eller betalas tillbaka. Detta meddelades i november

Energi- och näringsministern Ebba Busch (KD) förklarar att modellen enligt regeringens nya bedömning brister i flera avseenden. 

– Det är två olika regelverk och man måste följa båda. Det kan tyckas självklart men det är helt uppenbart att det har man inte lyckats göra här och därför tar vi nu ansvar för att styra upp situationen, säger Ebba Busch. 

Busch förklarar att modellen dels måste förhålla sig till krisinterventionsförordningen, det som möjliggör att man kan använda intäkterna genom att stötta hushåll och företag, samt krisramverket, som visar vilka statsstöd man får lov att ge till företag. 

– Här har det fallerat i var sin del, det styr vi nu upp – vi sätter en tuff tidsram över jul och nyår för att komma in med en ny ansökan, säger energi- och näringsministern. 

Elmarknadsinspektionen – prövar enligt annat regelverk

Therése Hindman Persson, ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Energimarknadsinspektionen, förklarar att det Svenska kraftnät har ansökt till Energimarknadsinspektionen om handlar om huruvida de får använda sina flaskhalsintäkter för stöd till elslutkunder– det vill säga där hushåll och företag köper el för egen förbrukning. 

– Då finns regelverk som styr hur man får använda flaskhalsintäkter – det är elmarknadsförorningen och krisinterventionsförordningen, det är enligt de regelverken som vi prövar ansökan. Där säger krisinterventionsförordningen att stöd enligt den får ges för att mildra effekter av höga elpriser, därför införde vi det här taket för att undvika att stöd betalas ut till aktörer som har prissäkrat sig, kanske under en längre tid. 

Vidare förklarar hon att det regeringen meddelade under torsdagen är att den modellen, enligt deras bedömning, inte kommer få EU-godkännande ur en statsstödsynpunkt.

– Det är ett annat regelverk och vi prövar inte enligt statsstödsregelverket – det är inte vår roll, säger Therése Hindman Persson.

Hon poängterar även att Svenska kraftnät fick sitt uppdrag innan krisinterventionsförordningen fanns på plats. 

– Krisinterventionsförordningen möjliggör att man får använda flaskhalsintäkter för stöd till elslutkunder. Utan förordningen hade man inte fått göra det alls. Så vår möjlighet att godkänna deras ansökan var att komplettera med det där taket – annars hade vi fått säga nej till hela ansökan. 

– Regeringen gör ju bedömning enligt ett regelverk som vi inte prövar enligt. Deras bedömning har med statsstödfrågan att göra, säger Therése Hindman Persson. 

Konditorns el-ilska: ”Närmast chockartat”

Mårten Gräns om regeringens besked att elstödet till företag måste göras om.