Ekonom: Raseriet fick Nordea att sänka ränta

De fyra storbankerna.
Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarna.

De fyra storbankerna gör monumentala vinster på svenskars bolån – runt 40 miljarder under 2017.

Men där Handelsbanken, SEB och Swedbank ökar sina vinster går Nordea i motsatt riktning.

– Det här är ingen slump och det visar att missnöjda kunder kan höras ända in i styrelserummen, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas riksförbund.

De fyra storbankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken hanterar nästan 80 procent av de svenska bolånen.

Enligt beräkningar SEB gjorde i juni fjol ser fördelningen av de svenska bolånen ut så här:

Swedbank: 26 procent

Handelsbanken: 23 procent

SEB: 15 procent

Nordea: 15 procent

SBAB: 7 procent.

Länsförsäkringar: 6 procent

Danske Bank: 3 procent

Skandiabanken: 2 procent

Lokala sparbanker och övriga: 3 procent

Minusräntan har de senaste åren inneburit minskade inlåningsintäkter för storbankerna, men det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna.

Eller: Marginalerna på bolånen har stigit i snabbare takt än räntorna sjunkit.

– Det är här man gör bedömningen att de stora vinsterna finns, säger Håkan Larsson, boendeekonom hos Villaägarna.


LÄS OCKSÅ: Dina bolån betalar storbankernas vinster 

Storbankerna dikterar marknaden

Kritiken mot storbankernas enorma marginaler har varit massiv i medier, och forstätter vara det. Inte minst för att bankerna tycks följa varandra på vägen och i kraft av sin sammanlagda storlek diktera marknaden.

– De tjänar ohyggliga pengar på våra bolån. Det är få saker som är lika upprörande som bankernas kartellliknande vinster, säger Håkan Larsson.

På tisdag publicerar Finansinspektionen ny statistik över bolånemarginalerna, som stuckit uppåt i snart tio år: 


Uträkningar från Villaägarnas riksförbund visar redan nu var storbankernas bolånevinster landar för sista kvartalet 2017.


Storbankernas vinster för bolån oktober–december 2017:

SWEDBANK

Räntenetto fjärde kvartalet 2017: 6,3 miljarder.

Senaste uppgiften om storlek på svenska hypoteksdelen: 53 procent.

Vinsten på bolånen fjärde kvartalet: 3,4 miljarder.

Vinsten på bolånen tredje kvartalet: 3,3 miljarder (plus cirka 3 procent)


SEB

Räntenetto fjärde kvartalet 2017: 5,2 miljarder.

Senaste uppgiften om storlek på svenska hypoteksdelen: 24 procent.

Vinsten på bolånen fjärde kvartalet: 1,3 miljarder.

Vinsten på bolånen tredje kvartalet: 1,2 miljarder (plus cirka 7 procent)


NORDEA

Räntenetto fjärde kvartalet 2017: 10,9 miljarder.

Senaste uppgiften om storlek på svenska hypoteksdelen: 17 procent.

Vinsten på bolånen fjärde kvartalet: 1,8 miljarder.

Vinsten på bolånen tredje kvartalet: 1,9 miljarder (MINUS cirka 4 procent).


HANDELSBANKEN

Räntenetto fjärde kvartalet 2017: 7,8 miljarder.

Senaste uppgiften om storlek på svenska hypoteksdelen: 44 procent.

Vinsten på bolånen fjärde kvartalet: 3,4 miljarder.

Vinsten på bolånen tredje kvartalet: 3,3 miljarder (plus cirka 3 procent)


Sammanlagd vinst på bolånen för de fyra stora bankerna fjärde kvartalet 2017: 9,9 miljarder kronor.

Sammanlagd vinst på bolånen för de fyra stora bankerna 2017: Runt 40 miljarder kronor.


FÖRTYDLIGANDE: Beräkningsmodellen i faktarutan beskriver inkomster för bolån, utan att väga in bankernas utgifter för exempelvis hyror, administration, IT-utveckling, löner samt kostnader för utökade myndighetskrav.

Summorna hamnar därmed lägre.

Enligt Handelsbanken ligger vinsterna för fjärde kvartalet på två miljarder – före kostnaderna dragits av.


Siffrorna är förväntade och i nivå med storbankernas sammanlagda vinster på 40 miljarder kronor för helåret 2017.


LÄS OCKSÅ: Nordea fryser chefslöner – och medger att bankens goodwill skadats 

Nordea sjunker där andra stiger

En siffra sticker dock ut – Nordeas.

Där de andra tre ökar sina vinster faller Nordea.

– Det är unikt, vi har aldrig sett det här tidigare, säger Håkan Larsson.

Nordea, som har 15 procent av den svenska bolånemarknaden, minskar sina bolånevinster med fyra procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2017.

I faktiska tal handlar det om en minskning hundra miljoner kronor – från 1,9 till 1,8 miljarder.

Birgitte Bonnesens Swedbank, Johan Torgebys SEB och Anders Bouvins Handelsbanken har sett ökningar där Nordeas Casper von Kuskull tvingats konstatera en minskning.


LÄS OCKSÅ: Nordeas svarta siffror – kunderna ger banken bottenbetyg 

”Folk har blivit förbannade”

Anledningen: Den flod av negativ publicitet mot Nordea som följde efter höstens flyttbesked.

– Den här gången verkar folk ha blivit förbannade. Och det har till och med krupit sig in i styrelserummen, säger Håkan Larsson.

Fler rasande kunder kan ha lämnat Nordea än vad banken själv kommunicerat utåt.

Håkan Larsson menar också att Nordeas beslut att 15 januari sänka den korta räntan med sex punkter var ett resultat av tappade marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden.

– Det var ingen slump. De har upptäckt något i styrelserummet och sagt ”aj, aj, aj... här måste vi agera”.


FÖRTYDLIGANDE: Beräkningsmodellen i faktarutan ovan beskriver inkomster för bolån, utan att väga in bankernas utgifter för exempelvis hyror, administration, IT-utveckling, löner samt kostnader för utökade myndighetskrav.

Summorna hamnar därmed lägre.

Enligt Handelsbanken ligger vinsterna för fjärde kvartalet på två miljarder före kostnaderna dragits av.