Ebba Busch stämmer Esbjörn, 81 – ger fem dygns respit

Ebba Busch om fastighetsaffären.
– Det känns obehagligt, säger Esbjörn, 81, om att snart riskara att hamna i domstol och möta KD-ledaren Ebba Busch.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
– Jag är väldigt ledsen och bedrövad, säger Ebba Busch om fastighetsbråket med Esbjörn.
Foto: JESSICA GOW / TT NYHETSBYRÅN
KD-ledaren har sagt att hon följt reglerna för affären.
Foto: Alex Ljungdahl

Ebba Busch stämmer Esbjörn, 81 – och tar husköpet till domstol.

Men Kristdemokraternas ledare ger honom fem dygns respit.

– Det känns obehagligt, säger Esbjörn till Expressen.

Samtidigt uppger Ebba Busch, 33, att hon hotats.

– En närstående till honom ringde mig. Det var ett aggressivt och hotfullt samtal där man gjorde klart att man skulle hänga ut mig i rikspressen om jag inte backade, säger hon till Aftonbladet

Bråket, som ett tag såg ut att gå mot en upplösning där Ebba Busch drog sig ur affären, har snarare accelererat, skrev Expressen tidigare i veckan. 

”Ledsen och bedrövad”

Och nu berättar Ebba Busch för Aftonbladet att hon kommer gå till domstol med fastighetsköpet.

– Jag är väldigt ledsen och bedrövad över att vi är här men jag ser inte att jag har något annat alternativ än att låta rätten avgöra.

Ebba Busch säger att hon försökt få till ett möte med Esbjörn, men utan framgång. Hon säger också att hon inte tagit det här ”lättvindigt” och ställt det här mot hur det påverkar henne politiskt. 

– Jag har svårt att se att jag ska förklara mig själv för rättslös och backa för att man tror att man kan påstå fullkomligt osanna saker om mig i rikspressen.

Esbjörn på väg nedför trappar till släktgården som fastighetsbråket kretsar kring.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

När Expressen under fredagseftermiddagen når Esbjörn har han ännu inte fått klart för sig att fastighetshärvan nu ser att hamna i domstol.

– Det känns obehagligt. Jag har inte hört något om stämningen.

Är du beredd att sälja till Ebba Busch?

– Nej, har hon inte läst brevet ännu, säger han.

Brevet som Esbjörn syftar på skickades i början av september där han förklarade att han backade ur affären. Kontraktet var då redan undertecknat och handpenningen betald.

Hur känns det att få möta henne i domstol?

– Det känns inte så lustigt.

Esbjörns ombud Johann Binninge har nåtts av beskedet att Ebba Busch ska stämma hans klient.

– Någon stämningsansökan är inte inlämnad. Men jag är inte förvånad. Ebba Busch har redan från början sagt att hon är beredd att ta fallet till domstol, säger han.

Är hennes irritation inte förstålig? Hon har ju inte fått tillbaka handpenningen på 390 000 kronor.

– Det har varit svårt att få tag på hennes kontonummer. Det ska dock lösa sig under dagen. Esbjörn är också naturligtvis beredd att betala de merkostnader som Ebba Busch fått på grund av det här.

Enligt Johann Binninge har Ebba Buschs advokat meddelat att Esbjörn får respit fram till onsdag i nästa vecka.

– Sedan lämnar de in stämningsansökan i domstol.

Avvisade möte

På fredagskvällen delgavs Expressen en skriftväxling mellan Ebba Busch advokat Katrin Björklund och Esbjörns ombud Johan Binninge. Mejlkonversationen skickades från Kristdemokraternas pressavdelning.

Av advokatens brev framgår att man försökt få tillstånd stånd möten mellan parterna. Men i slutändan fått nej. I brevet uppmanar advokat Katrin Björklund Esbjörns ombud Johann Binninge om att ”förklara såväl möjliga rättsliga som ekonomiska konsekvenser för din klient med att parterna ej lyckas träffa en överenskommelse.   

Esbjörns ombud har bland annat i ett skede hänvisat till Coronaläget när man avvisat ett möte. När ombudet stängde dörren helt för fortsatt dialog meddelade han: ”Esbjörn kommer naturligtvis att låta sig delges en eventuell ansökan om stämning”.

– Det är noterbart att ombudet tydligt sagt nej till alla medlingsförsök och framhållit att man ämnar låta sig delges men nu uttrycker annat, skriver Sabina Bernhardsson, tillförordnad presschef hos Kristdemokraterna.

"Ebba Busch-affären" dag för dag

Sommaren 2020: Ebba Busch tar kontakt med 81-årige Esbjörn. Hon vill köpa hans släktgård. Fastigheten, som ligger invid en sjö utanför Uppsala, har stått mer eller mindre orörd de senaste åren. Flera samtal med kaffe följer innan Esbjörn till slut går med på att sälja fastigheten. Ebba Busch har under tiden också konsulterat två olika mäklare för att värdera fastigheten som ligger i ett mycket attraktivt område. Enligt Ebba Busch har en av mäklarna i ett skriftligt utlåtande kommit fram till ett värde på fastigheten: 4 200 000 kronor.

Ebba Busch låter en tredje mäklaren utforma köpekontraktet. Det är Ebba Buschs kompis, influencern Margaux Dietzs storebror Theo, som är den tredje mäklaren. Han utformar kontraktet på firmans papper, Sjönära Fastighetsmäklare, där han jobbar. Theo Dietz namn syns dock inte på kontraktet. I en klausul friskriver sig mäklaren från allt ansvar för affären.

I kontraktets paragraf 17 står: ”Parterna är med medvetna om att mäklaren ej har något mäklaransvar i denna affär då mäklaren endast varit behjälplig med framtagandet av köpehandlingar enligt parternas önskemål.”

Köpesumman är satt till 3,9 miljoner kronor. Priset är nedsatt eftersom en hel del bråte måste forslas bort på köparens bekostnad.


20 augusti: Undertecknas kontraktet av Ebba Busch och Esbjörn. Det sker vid matbordet inne i släktgården. Förutom namnteckningarna på sista sidan signerar de två också varje enskild sida i handlingen. Ebba Busch har med sig en väninna. Av kontraktet framgår att tillträdesdagen är satt till den 16 september då Ebba Busch och Esbjörns ska mötas på Swedbanks kontor inne i Uppsala och överlåtelsen ska slutföras.


21 augusti: Esbjörn ångrar köpet och berättar långt senare för Expressen att han känt sig pressad av Ebba Busch att gå med på försäljningen. Han minns dock inget från själva kontraktsskrivandet.

Telefonkontakt följer under någon av de kommande dagarna där Esbjörn vill häva köpet.


3 september: Esbjörn får hjälp med att skicka ett rekommenderat brev till Ebba Busch om att han vill häva affären. Från brevet:

”Jag har ångrat försäljningen …”


16 september: Esbjörn kommer inte till mötet på Swedbanks kontor i Uppsala där affären ska slutregleras och köpebrevet, som Ebb Busch måste ha för lagfarten, undertecknas, Det var meningen att Ebba Busch och han skulle ha samåkt till banken.

Senare samma dag skriver Ebba Busch ett handskrivet brev till Esbjörn. Från brevet: ”Vi måste höras annars blir detta en rättslig process och Nordström och partner (advokatfirman) tar vid. Snälla hör av dig så vi kan mötas.”

Brevet är undertecknat med Ebba Busch. Hon har för Expressen bekräftat att det är hennes handstil i brevet.


18 september: Advokat Katrin Björklund på byrån Nordström advokater i Uppsala skickar ett rekommenderat brev till Esbjörn på uppdrag av Ebba Busch. Det är ett strikt formulerat brev om försäljningen och att han uteblivit från bankmötet när slutregleringen av affären skulle ha ägt rum. I brevet finns ett juridiskt hot om att Esbjörn kan komma att dras inför domstol. Advokaten uppmanar även Esbjörn att skaffa ett eget juridiskt biträde.


2 oktober: Esbjörns ombud Johann Binninge skickar ett protestbrev till advokaten där han skriver att Esbjörn upplevt Ebba Busch som ”starkt pådrivande och intensiv i sina övertalningsförsök att få Esbjörn att sälja fastigheten”.

I brevet skriver ombudet även:

”Esbjörn kan inte minnas när han skrev på avtalet och han menar att han blivit hårt pressad av Ebba och han är mycket ledsen och gråter när han berättar om det.”


5 oktober: Ebba Busch loggar in på Lantmäteriets hemsida och ansöker digitalt om lagfart för det aktuella objektet. Hon har också scannat in tre sidor från köpehandlingen. Första sidan från kontraktet där försäljningssumman finns angiven är dock inte bifogad.


9 oktober: På kvällen avslöjar Expressen ”Ebba Busch-affären” och kan berätta om turbulensen kring hennes köp av fastigheten från Esbjörn. KD-ledaren säger att hon handlar i god tro och uppfattat Esbjörn som ”glasklar” under de samtal som de haft kring fasthetsaffären. Själv förklarar Esbjörn att han känt sig pressad av Ebba Busch att skriva på, att han inte minns vissa delar kring processen och ger skiftande svar på var köpet undertecknats. 

Ebba Busch uppgav i en intervju med Expressen att hon kände sig ”beklämd” när hon fick höra att Esbjörn ansåg att han känt sig pressad att gå med på försäljningen.

– Jag har uppfattat Esbjörn som egen, men väldigt tydlig och klar man med sina ståndpunkter och åsikter. Han har varit väldigt rak i de samtal vi har haft under sommaren, sa hon. 

Samtidigt flaggade Ebba Busch för att hon under vissa omständheter kan tänka sig att häva affären.


19 oktober: Lantmäteriet avslår Ebba Busch lagfartsansökan. Den är helt enkelt för ofullständig.


22 oktober: Expressen berättar att Ebba Busch skickat in en ny lagfartsansökan. Men ett undertecknat köpebrev där säljarens namnteckning är bevittnad av två personer saknas.


18 november. Affären på väg mot domstol. Ebba Busch vill inte backa. Esbjörn, som ett tag velat möta henne och diskutera affären, vägrar och stänger dörren. ”Esbjörn känner sig lurad av Ebba”, hävdar hans ombud Johann Binninge

I god tro

Ebba Busch har ett undertecknat kontrakt från den 20 augusti där hon och Esbjörn har satt sina namnteckningar på dokumentet som innebär att han säljer släktgården som striden gäller till henne för 3,9 miljoner kronor. Hon har också betalt handpenningen på 390 000 kronor till Esbjörn.

Esbjörn, som lider av vissa minnesproblem, ångrade dock affären och har försökt dra sig ur. Redan efter någon dag ville han häva affären. Han ansåg också att han känt sig pressad av Ebba Busch att gå med på affären. KD-ledaren menade att hon följt reglerna för affären och har i brev till Esbjörn hotat dra honom inför domstol och på sätt komma driva igenom affären.

– I god tro har jag därför köpt det här huset. Anledningen till att jag har varit intresserad av det här huset trots allt som måste åtgärdas, är för att det ligger i närheten av mina barns pappa. Det skulle möjliggöra för mina barn att de skulle ha nära till båda föräldrarna, sa Ebba Busch till Expressen.

Expressens reporter Leif Brännström om Ebba Buschs fastighetsaffär.