"De får redan vrida på varenda krona"

Trygg-Hansa har skickat mejl till sina kunder där de berättar att avgiften för pappersfaktura höjs.
Den nya avgiften blir 45 kronor per pappersfaktura.
Foto: Henrik Isaksson/IBL

Trygg-Hansa vill minska pappersfakturorna och höjer därför avgiften från 15 till 45 kronor.

Något PRO:s ordförande Christina Tallberg menar är diskriminerande mot äldre.

– De får redan vända och vrida på varenda krona och det här är mer än en fördubbling, säger hon.

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa höjer sin fakturaavgift från 15 kronor till 45 kronor.

Christina Tallberg är ordförande i pensionärsorganisationen PRO.

– Det känns diskriminerande för dem som inte kan använda den nya tekniken. Att man gör på det här sättet från ett försäkringsbolag är inte särskilt kundvänligt, säger hon.

Hon menar att det självklart drabbar dem som inte har tillgång till internet eller kan hantera sina betalningar på nätet.

Christina Tallberg menar att det främst är den äldre gruppen som drabbas, och pekar bland annat på hur det kan slå mot äldre ensamma kvinnor som ofta har låg pension.

– De får redan vända och vrida på varenda krona och det här är mer än en fördubbling.

PRO: Kräver en förklaring från Trygg-Hansa

Christina Tallberg tror att sådana här initiativ kommer att bli allt vanligare, och pekar bland annat på problemen med att tvingas använda kort och koder i olika sammanhang.


LÄS ÄVEN: Skydd mot ID-kapning lovar mer än det ger


Hon är medveten om att det kostar mer med pappersfakturor men ifrågasätter varför banker och försäkringsbolag som säger sig vilja vara serviceinriktade beter sig så här mot sina kunder.

– Jag tycker att de ska motivera varför om man ska ha den här enorma höjningen, vad är det som hänt? Det är de skyldiga sina kunder, säger Christina Tallberg, som tidigare kritiserat bland annat Svensk bio för att försvåra för äldre och pensionärer genom att sluta ta emot kontanter.

Trygg-Hansa: Kunderna förväntar sig digitalisering

Hanna Axelsson som är kommunikationschef på Trygg-Hansa säger att de arbetat med initiativet "pappersfritt" under en längre tid.

– Vi ser många fördelar för våra kunder och miljön att använda mindre papper, säger Hanna Axelsson.


LÄS ÄVEN: PRO rasande över kontantlösa biografer


Hon är medveten om att förändringarna kan bli jobbiga för vissa personer, men menar att digitaliseringsresan sker i hela samhället och efterfrågas av deras kunder i stort.

PRO:s Christina Tallberg.

Rörande kritiken om att det kan skapa svårigheter för äldre menar Hanna Axelsson att många äldre i dag är bra på att ta till sig tekniken och rekommenderar annars autogiro eller e-giro.

Höjning driver på digitaliseringen

Kan man inte genomföra digitaliseringen utan att höja fakturabeloppet? 

– Det vi vill göra är att premiera de kunder som väljer den miljövänliga och digitala vägen. Ett sätt att driva på den utvecklingen är att höja fakturaavgiften för pappersfakturor, säger Hanna Axelsson.

Har alla förståelse och vilja att ta autogiro eller e-giro som alternativ?

– De allra flesta har det och vi hoppas att ännu fler kommer att välja den digitala vägen, det gör det enklare för kunden själv.

Förändringarna kommer nu att träda i kraft löpande i takt med nya inbetalningar och kunderna kommer att få information om hur de kan bli "pappersfria" innan fakturan kommer.