Därför litar Skatteverket inte på Metros ägare

Christen Ager-Hanssen äger skuldtyngda Metro.
Foto: Leif Brännström
Skatteverket tvivlar på att Metro kommer att betala likviden, 25 procent av skulden på 13 miljoner, vid ett eventuellt ackord.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Skatteverket motsätter sig rekonstruktion av Metro.

Ägaren Christen Ager-Hanssen har smitit undan sina personliga skatteskulder, anser Skatteverket, och man tror inte Metro kommer att betala ut likviden om det blir något ackord.

– Vi brukar vara positiva till rekonstruktioner, säger Ingela Johansson, handläggare vid Skatteverket.

I veckan hölls ett borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt angående krisande tidningen Metro. Då var det Metro Media House som granskades, och på onsdagen är det dotterbolaget Tidnings AB Metro där en en del av personalen är anställd.

Hela Metro har skulder på 59 miljoner kronor och vill att dessa skrivs ned med 75 procent. En rekonstruktion pågår och statligt lönebidrag betalas ut till de anställda via länsstyrelsen.

Metro ställde in betalningarna med 59 miljoner i skulder. Nu pågår en rekonstruktion.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Skatteverket kräver cirka 13 miljoner av Metro och vid sammanträdet motsatte man sig fortsatt rekonstruktion. Sedan beslutade tingsrätten ändå att rekonstruktionen ska fortsätta, åtminstone till den 28 juni.

Övriga borgenärer vid sammanträdet motsatte sig inte det.


Hade skatteskulder på 17 miljoner

Bakgrunden till Skatteverkets ovilja är bland annat Metroägaren Christen Ager-Hanssen obetalda skatteskulder från början av 2000-talet. Det handlade om närmare 17 miljoner kronor, varav allt utom en halv miljon preskriberades vid årsskiftet. Ager-Hanssen har bestridit skulden.

Vid årsskiftet preskriberades merparten av Ager-Hanssens skatteskulder på 17 miljoner.
Foto: Leif Brännström

Men Skatteverkets förtroende för Metroägaren är lågt efter den segslitna tvisten. I tingsrättens protokoll från borgenärernas möte står det:

”Moderbolagets ägare, Christen Ager-Hanssen, har hållit sig undan betalning av sina personliga, fastställda skatteskulder. Skatteverket har i två domar frånförvaltningsrätten fått bifall för sina yrkanden om förlängd preskriptionstid avseende Christen Ager-Hanssens personliga skatteskulder”.

Skatteverket bedömer att det är tveksamt om Metro kommer att betala ut ackordslikviden, det vill säga de 25 procenten av skulden om det blir en uppgörelse.


Skatteverket: Varför ska vi tro på honom nu?

– Det är viktigt att bolaget kan visa att det finns hopp om fortsatt överlevnad, att det finns möjlighet att betala ackordslikviden och att det inte kan uppfattas som olämpligt ur allmän synpunkt, säger Ingela Johansson som representerar Skatteverket i förhandlingarna med Metro. Hon tillägger:

– I en sammanvägning av dessa bedömningar tycker Skatteverket att rekonstruktionen ska avslutas.

Skatteverket har inget större förtroende för Metroägaren efter den segslitna skattetvisten.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Vad som avses med ”olämpligt ur allmän synpunkt” är lite luddigt. Men enligt Ingela Johansson, som citerar ur förarbetena till lagtexten, kan det bland annat handla om ”illojalitet från företagsledningens sida”.

Klartext: Varför ska Skatteverket tro att det finns en betalningsvilja nu när Ager-Hanssen hållit sig undan och inte betalat sina skatter tidigare.

”Blandar ihop två olika saker”

Juristen Marcus Wenner, som är ombud för Metro Media House vid rekonstruktionen, tycker att Skatteverket sammanblandar två skilda saker.

– Det är bolaget Metro Media House som är aktuellt här, inte ägaren. Dessutom är den ena skatteskulden inte är aktuell, den går inte att utmäta längre.

Wenner beklagar dock att Skattverket inte tillstyrkte fortsatt rekonstruktion.

– Det är tråkigt, även om ett ackord inte står och faller med Skatteverket uppfattning. Men om de föredrar en konkurs blir det mycket mindre pengar tillbaka till staten, troligtvis noll kronor, säger Metros ombud.

På onsdagen är det ett nytt borgenärsammanträde i tingsrätten, och den här gången gäller det dotterbolaget Tidnings AB Metro där en del av den totala personalstyrkan är anställd, bland annat de flesta journalisterna. De största skulderna i tidningsbolaget är till SL och tryckerierna.

Planerar utgivning efter påsk

Samtidigt är ambitionen att den tryckta tidningen snart ska vara ute igen, med utgivning en gång i veckan.

– Planen är att Metro kommer ut igen veckan efter påsk, eller veckan därefter. Det pågår förhandlingar med tryckerierna, uppger Marcus Wenner.

Christen Ager-Hanssen har sagt till Expressen att han har ett fokus när det gäller Metro:

– Min uppgift är att rädda bolaget.

– Jag har gått igenom rubbet och nu städar jag upp, förklarade Metroägaren.