”Budgeten kraftigt underfinansierad”

Prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl säger att KI har lagt fram en stark prognos. "Vi ser att högkonjunkturen förstärks", säger hon.
Foto: Pressbild
"Regeringens budget var expansiv, det gör att konsumtionen och de offentliga konsumtionsutgifterna kommer att öka nästa år och det driver på tillväxten", säger Konjunkturinstitutet prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.
Foto: Anders Wiklund / TT NYHETSBYRÅN

Finansminister Magdalena Andersson får bakläxa av Konjunkturinstitutet:

Den expansiva budgeten är "kraftigt underfinansierad" – och kräver förstärkningar på 30 miljarder kronor framöver.

– Den socialdemokrati som prioriterade robusta finanser finns inte längre, hävdar Moderaternas finansministerkandidat Elisabeth Svantesson som i morgon kväll möter Magdalena Andersson i en tv-sänd debatt i Expressens "Bara Politik".

Svensk ekonomi går bra just nu. Statsskulden är den lägsta sedan 1977 sett till procent av BNP, enligt Magdalena Andersson, och regeringen har passat på att lägga en expansiv budget.

Nu ger Konjunkturinstitutet sin syn på saken i en färsk prognos. En stark prognos enligt KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl – högkonjunkturen förstärks. Men samtidigt får finansminister Magdalena Andersson och regeringen bakläxa.

"Regeringens kraftigt underfinansierade budget för 2018 bedöms inte ligga i linje med överskottsmålet. Därför kommer det att krävas en åtstramande finanspolitik redan 2019 så att överskottsmålet nås", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.


LÄS MER: Budgetvinnarna: Plus 19 200 kronor varje år 


KI: Regeringen missar målet

– Vi ser att regeringen inte når upp till vare sig det gamla eller det nya föreslagna överskottsmålet, säger Ylva Hedén Westerdahl. 

KI spår att det strukturella sparandet blir noll procent av BNP nästa år.

– För 2019 anser vi att regeringen bör sikta på det nya överskottsmålet och vi ser att det är ungefär en halv procent av potentiell BNP.


LÄS MER: Uppgörelse om nytt överskottsmål nått 


Samtidigt krävs mer pengar för att finansiera budgeten framöver, enligt KI.

Stram finanspolitik för 2019

"Om det offentliga välfärdsåtagandet dessutom ska bibehållas på 2018 års nivå, krävs det även budgetförstärkningar på ca 30 miljarder kronor", skriver myndigheten.

– Det innebär att finanspolitiken måste vara åtstramande för 2019. Om man vill utföra nya åtgärder måste det finansieras krona för krona, säger Ylva Hedén Westerdahl.


LÄS MER: Höstbudgeten – steg för steg 


Samtidigt skriver KI att den expansiva budgeten driver på tillväxten och sysselsättningen nästa år – och de ljusa utsikterna för industrin ökar. Den goda konjunkturen har också gjort det lättare för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden att få jobb.

– Men vi ser inte att arbetslösheten kommer ner lägre än 6,2 procent. Vi ser att den stiger igen. Om man vill att den ska falla varaktigt krävs mer arbetsmarknadsreformer för att få dem som står långt från arbetsmarknaden att komma in i jobb, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Inflationen faller tillbaka

Samtidigt väntas inflationen falla tillbaka. Det blir i så fall ett tungt slag för Riksbanken med chefen Stefan Ingves i spetsen, som har jobbat hårt för att nå upp till inflationsmålet på två procent.

Inflationen har under året varit uppe och nosat kring två procent. Men enligt KI är det bara tillfälligt, delvis på grund av snabbt stigande elpriser.

"Först 2020 når inflationen varaktigt inflationsmålet. Riksbanken avvaktar därför med att höja reporäntan till nästa höst", skriver KI.


LÄS MER: Testa din ekonomi – ta sedan beslut om lånen 


Enligt prognosen höjs den nuvarande rekordlåga räntan på -0,5 procent till -0,25 nästa år och till 0,5 året därpå.

– Andra halvåret 2018 kommer räntorna höjas och det påverkar hushållens disponibla inkomst om man tittar framåt. Men vi ser att hushållen har ett stort sparande och enligt vår bedömning är en hel del buffertsparande, säger Ylva Hedén Westerdahl.


Finansministern: "Viktiga investeringar"

Finansminister Magdalena Andersson, som under dagen befunnit sig på finansministrarnas EU-möte i Luxemburg, kommenterar på tisdagseftermiddagen KI-kritiken så här: 

– Vi har nu ett överskott på 80 miljarder nästa år och regeringen har gjort bedömningen att det är lämpligt att använda hälften av det till att minska statsskulden och hälften till reformer. 

– Regeringens bedömning är att vi ska betala av på statsskulden men i ett läge där barn inte lär sig tillräckligt i skolan, kvinnor är oroliga för om man ska få plats på BB och där polisen lägger våldtäktsanmälningar på hög ska en ansvarsfull regering självklart också göra viktiga investeringar för att öka tryggheten i landet. 


På onsdagskvällen möts Elisabeth Svantesson och Magdalena Andersson i en budgetdebatt i Expressens "Bara Politik".
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Svantesson: "Kraftigt åt vänster"

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson är mycket kritisk till regeringens budget. 

– Regeringen har lagt en expansiv budget som kanske ökar det egna partiets möjligheter att vinna valet men som inte tar ansvar för Sveriges ekonomi. Magdalena Andersson ställer sig likgiltig till effekterna av det valfläsk som presenterades i budgeten, säger hon, och fortsätter: 

– Regeringen går fram med ofinansierade satsningar på 70 miljarder kronor till 2020. Det är därför inte alls förvånande att det kommer att krävas besparingar kommande år. Den socialdemokrati som prioriterade robusta finanser finns inte längre. Andersson för nu i stället den ekonomiska politiken kraftigt åt vänster. 

I Expressens politikmagasin "Bara Politik" möts på onsdagskvällen finansminister Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson i en tv-debatt för första gången.