Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vad är stämpelskatt - här är allt du behöver veta

Stämpelskatt (lagfartskostnad), är den avgift du betalar när du köper en fastighet eller tomträtt.
Foto: Shutterstock
Du behöver inte betala någon stämpelskatt när du ärver en fastighet.
Foto: Shutterstock

Stämpelskatt (lagfartskostnad), är den avgift du betalar när du köper en fastighet eller tomträtt.

För privatpersoner ligger den på 1,5 procent av den summa som är högst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Bolag däremot måste betala 4,25 procent.

Det finns dock fler saker du bör veta om den här avgiften.

Vad är stämpelskatt (lagfartskostnad) och vem betalar den?

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet eller tomträtt och stämpelskatt (lagfartskostnad) är enligt Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SFS 1984:404) den avgift du betalar när du köper just en fastighet eller tomträtt samt när du tar ut en inteckning i en fastighet.

Två typer av stämpelskatt

Det finns alltså två typer av stämpelskatt:

Den ena är den avgift du betalar när du köper en fastighet eller tomträtt.

Den andra typen av stämpelskatt tas ut när man tar ut en inteckning i en fastighet. En inteckning är en registrering i tingsrättens fastighetsbok och den sker när du tar ett lån med fastigheten som säkerhet. Lantmäteriet utfärdar då ett pantbrev som bevis på inteckningen. 

Hur hög är stämpelskatten?

Stämpelskatt vid köp av en fastighet eller tomträtt:

För privatpersoner och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten när du köper en fastighet eller tomträtt. 1,5 procent av den summa som är högst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet för samma år. För bolag är summan högre – 4,25 procent. Utöver den summan tillkommer även en expeditionsavgift på 825 kronor.

Stämpelskatten vid inteckning i en fastighet:

Stämpelskatten när du tar ut en inteckning i en fastighet ligger på 2 procent på inteckningsbeloppet. Avgiften beräknas på hela tusentals kronor och avrundas nedåt. Även i detta fall måste du betala en expeditionsavgift på 375 kronor.


LÄS MER: Köpa tomt – allt du behöver veta inför ditt husbygge 


Så räknar du ut stämpelskatten

Taxeringsvärdet/köpeskilligen (den högsta summan av de två) är 2 000 000 kronor.

Stämpelskatten blir då 1,5 procent v den summan, det vill säga 30 000 kronor.

Lägg därefter till expeditionsavgiften på 825 kronor.

Summa: 30 825 kronor.

Hur betalas stämpelskatt?

Stämpelskatt tas ut i samband med registreringen hos inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart. I Sverige är inskrivningsmyndigheten numera Lantmäteriet. Tidigare var det ett antal utvalda tingsrätter som skötte den uppgiften men sedan den 1 juni 2008 ligger ansvaret på Lantmäteriet.

När Lantmäteriet handlagt ditt ärende skickas en faktura som du har 30 dagar på dig att betala. Endast dem med autogiromedgivanden får ut sina pantbrev innan fakturan är betald. 

Varför betala stämpelskatt – varför kostar det?

Stämpelskatten kan ses som en statlig form av omsättningsskatt, den indirekta skatt som utgår vid försäljning av varor eller tjänster och expeditionsavgiften på 825 kronor betalas för att täcka kostnaden för Lantmäteriets handläggning av ärendet.


LÄS MER: Fastighetsskatt och fastighetsavgift – bra att veta


Viktiga begrepp vid bostadsköp

Acceptris Det lägsta försäljningspris som en säljare godkänner vid en affär, som en bostadsaffär.

Amortering Avbetalning av en befintlig låneskuld. Lånet minskar med belopp som det du betala in.

Amorteringsfrihet En tidsperiod då amorteringar inte måste göras.

Amorteringsplan En plan för hur du ska betala av ditt lån.

Annuitetslån Ett lån där amorteringsbeloppet ökar i samband med att skulden minskar. 

Arrende Upplåtelse av till exempel mark mot betalning för viss tid. 

Avdragsgill Utgifter som kan bidra till skattelättnader i deklarationen genom avdrag. 

Belåningsgrad Den procentsats som beskriver hur stor del av bostadens marknadsvärde som det finns lån på.

Blancolån Lån som beviljats utan säkerhet eller borgen, ofta till en högre ränta än vid lån med en säkerhet.

Boendekostnad Den totala kostnaden för ditt boende. I det beloppet ingår bland annat amortering, driftkostnad och räntekostnader.

Borgensman Person som går i borgen för en låntagare.

Borgenär Långivare som har en fordran mot en låntagare. Motparten kallas gäldenär.

Bottenlån Lån med en fastighet eller bostadsrätt som säkerhet. Bottenlån ger en lägre ränta eftersom den typen av lån innebär en mindre risk för långivaren. Bottenlån kan delas upp olika delar med olika bindningstider på räntan. 

Bostadsrätt Att äga en bostadsrätt innebär att äga en andel i en bostadsrättsförening och ha rätten att använda lägenheten, radhuset, kedjehuset eller vilan. Rätten gäller på obegränsad förutsatt att man uppfyller sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. När du köper en bostadsrätt köper man alltså inte den själva lägenheten utan en andel i föreningen som äger den.

Bunden ränta/fast ränta En bunden ränta är en ränta som är fast för bestämd tid, till exempel ett, tre eller fem år.

Driftskostnad Den totala kostnaden för driften av en kostad. Det som ingår i är bland annat kostanden för el, vatten, värme och försäkring.

Dröjsmålsränta Betalar du inte din fordran i tid så drabbas du av en extra avgift för att ha brutit mot avtalet.

Effektiv ränta Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden (ränta och avgifter) som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. 

Energideklaration Kartläggning och dokumentation av en byggnads energianvändning under bruksstadiet.

Gäldenär Någon som har en skuld till någon annan.

Handpenning  En form av förskottsbetalning som ges till säljaren av en bostad i samband med att kontraktet skrivs. Vanligtvis är det 10 procent av köpeskillingen.

Inteckning En inteckning är en registrering i tingsrättens fastighetsbok och den sker när du tar ett lån med fastigheten som säkerhet. Tingsrätten utfärdar ett pantbrev som bevis på inteckningen. 

Kontantinsats Den del av ett lån som ska betalas kontant. Majoriteten långivare har ett krav på att åtminstone 15 procent av köpeskillingen ska betalas kontant. 

Kreditprövning En undersökning och bedömning av en persons ekonomiska situation och betalningsförmåga och något alla företag som beviljar lån och krediter måste göra.

Kreditupplysning Samlad ekonomisk information om en person eller ett företag.

Köpebrev en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av en specifik egendom. 

Köpeskilling Det totala belopp som betalas vid ett köp.

Lagfart En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet

Lånelöfte Ett förhandsbesked från långivaren, där de uppger hur mycket du får låna till ett kommande bostadsköp. Ett lönelöfte är vanligtvis endast giltigt i ett halvår förutsatt att din ekonomiska situation inte försämras under tiden.

Marknadsvärde Priset marknaden är villig att betala för en viss produkt.

Pantbrev Pantbrev är ett bevis på inteckning i en fastighet och fungerar som en säkerhet vid ett lån. Säg att du ska köpa hus och behöver låna en stor summa pengar. Du behöver då en säkerhet och det brukar vara en del av huset. Den säkerheten kallas för pantbrev, eftersom du pantsätter en del av din bostad hos banken.

Rörlig ränta En ränta som förändras över tid. Hos de flesta banker innebär det att räntan är bunden under tre månader åt gången.

Servitut Ett begrepp för den rätt en fastighet har att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet.

Skuldebrev Ett skuldebrev är en skriftlig handling på att du är skyldig en person eller ett företag pengar. 

Skuldsanering Att få sina skulder nerskrivna eller avskrivna. 

Slutpris Det slutgiltiga priset för en bostad.

Styrränta Den ränta Riksbanken tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna.

Taxeringsvärde Det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatten.

Tomträtt Tomträtt innebär att någon annan, vanligtvis kommunen, äger själva tomten som fastigheten står på men att du får använda den i utbyte mot att du betalar en avgift –  tomträttsavgäld.

Topplån Topplån är ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett lån som inte täcks av bottenlånet när du köper en fastighet. I dag får man låna maximalt 85 procent av bostadens pris till bottenlån. Kan du inte betala resterande del, 15 procent, som kontantinsats har du möjlighet att ta ett topplån. Räntan på topplånet är högre än för bottenlånet eftersom den lånedelen saknar säkerhet.

Uppläggningsavgift En avgift för det administrativa arbetet i samband med ett lån.

Utgångspris Det pris man utgår frånvid försäljning av en bostad och som sätts ut i annonsen.

Utmätning Utmätning innebär att en borgenär begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom ifrån en gäldenär.

Återbetalningskrav Kreditgivarens krav på återbetalningen från en låntagare.

Överbryggningslån Ett tillfälligt lån man kan ta för att finansiera en bostad om du inte hunnit sälja eller fått betalt för din gamla bostad.


Stämpelskatt vid gåva, arv och bodelning

Du behöver inte betala någon stämpelskatt vid arv och bodelning utan bara själva expeditionsavgiften. Gäller det en gåva så kan du tvingas betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar för gåvan.


LÄS MER: Det här är pantbrev och lagfart – frågor och svar 


För privatpersoner ligger stämpelskatten på 1,5 procent av den summa som är högst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet.
Foto: Shutterstock

Stämpelskatt vid arv, bodelning och gåva - vad gäller?

När det gäller arv och bodelning så behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan endast expeditionsavgiften Vid gåvor kan du behöva betala stämpelskatt men bara om du övertar lån eller betalar för gåvan.

När ärendet handläggs så ställs taxeringsvärdet från året innan mot den summa som betalts för gåvan och om den summan är 85 procent eller mer av taxeringsvärdet så måste stämpelskatt betalas på samma sätt som vid ett köp.


LÄS MER: Stora guiden för dig som vill köpa hus i Sverige