Vad är en bostadsbubbla?

Definitionen på bostadsbubbla varierar.
Foto: Montage/Colourbox/Christian Örnberg
RIksbankschefen Stefan Ingves har ingen lust att tala om bostadsbubblor över huvud taget.
Foto: Christian Örnberg

Var femte kvinna och var tionde man vet inte vad en bostadsbubbla är.

Experterna är inte heller överens och Riksbankschefen Stefan Ingves vill inte alls använda begreppet.

– Om man inte ens vet vad en bostadsbubbla är, blir det svårt att tillgodogöra sig informationen som för närvarande flitigt diskuteras i medier, säger boendeekonomen Claudia Wörmann.

En bostadsbubbla kan beskrivas som att priset på bostäder stiger till en långsiktigt ohållbar nivå. Men inte ens experterna är överens om en bestämd definition av fenomenet. Under hösten har många uttryckt en oro för att Sverige har drabbats av en bubbla eftersom bostadspriserna stiger snabbt och bolåneräntorna ligger på en låg nivå.

Många känner inte till begreppet

SBAB:s rapport visar att det råder stor förvirring kring begreppet. Frågan "vad betyder begreppet bostadsbubbla?" fick flera olika svar. Var femte kvinna och var tionde man uppgav att de inte ens vet vad en bostadsbubbla är.

- Vi var inte ute efter rätt eller fel när vi frågade om tolkningen av en bostadsbubbla, vi frågade inte heller om människor anser att vi har en bubbla eller inte. Det var mer intressant för oss att kartlägga vad slags innebörd begreppet har för den enskilde individen. Och med tanke på vad undersökningen visar är det angeläget att vara väldigt tydlig, för att undvika ytterligare begreppsförvirring, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann i ett pressmeddelande.


LÄS OCKSÅ: Experter: Riksbanken förlänger bopartyt

Ingves vägrar prata om bostadsbubbla

Samtidigt som hon efterlyser en större tydlighet i diskussionen - så att fler kan förstå den - så vill Riksbankschefen Stefan Ingves överhuvudtaget inte kännas vid begreppet bostadsbubbla. I en livechatt Dina pengar arrangerade på onsdagen efter räntebeskedet fick Stefan Ingves följande fråga:

Vad jag undrade var hur du definierar en bostadsbubbla. Bara för att veta när andra slänger sig med begreppet, skrev signaturen Tina.

– Vi har alltid valt att inte använda det begreppet så därför har jag tyvärr inget svar till dig, blev Ingves svar.

Även hos de som använder begreppet bostadsbubbla skiljer sig åsikterna om huruvida Sverige har en sådan eller inte. I en artikel i DN listas några vanliga för- och motargument.


Argument för att det finns en bostadsbubbla:

1. Om räntorna stiger till mer normala nivåer 5-7 procent, kommer vissa att sälja, men långt fler kommer att minska sin konsumtion. Det kan i sin tur leda till en lågkonjunktur.

2. Tillgångars värde förändras, men utan amorteringar kvarstår skulderna. Ett rejält fall i bostadspriserna kommer att öka skuldens storlek i förhållande till tillgångarna, vilket sannolikt leder till minskat utrymme för konsumtion.

3. Sparandet är högt - men amorteringar är en form av sparande och om priserna faller kan många tänkas öka sina amorteringar. Resultatet blir minskat utrymme för konsumtion.

Argument från de som hävdar att det inte finns en bostadsbubbla:

1. Det finns faktorer som förklarar prisökningen. Hit hör stigande inkomster, inflyttning till städerna, låga räntor och ett lågt bostadsbyggande.

2. Hushållens skulder stigit, men det har också värdet av deras tillgångar. Ett genomsnittligt hushålls skulder är bara en femtedel av tillgångarnas värde, enligt SEB:s Sparbarometer.

3. Det höga sparandet - som är högre än någonsin - ger hushållen motståndskraft om det skulle komma ett fall i bostadspriserna.


LÄS OCKSÅ: Mäklare: Räkna med högre bopriser


Viktigt att vara tydlig

I SBAB:s enkät, där personer i åldrarna 20-80 fick svara på vad begreppet bostadsbubbla betyder, varierade svaren. 18 procent svarade att det är när priserna har gått upp med mer än 100 procent de senaste 10 åren. 20 procent sa att det handlar om en prisuppgång utan en naturlig förklaring och 25 procent svarade att en bostadsbubbla är när människor har en övertro på en prisuppgång på bostadsmarknaden.

– Om man inte ens vet vad en bostadsbubbla är, blir det svårt att tillgodogöra sig informationen som för närvarande flitigt diskuteras i media. Sannolikt leder diskussionen om bostadsbubblan till oro, men det är inte helt klart varför man är orolig. Det visar att det finns ett behov för personer som diskuterar och kommenterar begreppet att vara extra tydliga, säger Claudia Wörmann.

Hennes egen definition av en bostadsbubbla är när priserna stiger utan en rimlig förklaring, men egentligen kanske begreppet borde skrotas helt, säger hon.

– Om vi säger vad vi menar i stället, varje gång vi uttalar oss - nu sticker priserna i väg, nu är vi för högt belånade exempelvis, så skulle det bli tydligare.