Undvik fällorna när du köper din bostadsrätt

Hösten är tid för bostadsköp.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP / /ALL OVER PRESS
Mäklarannonserna ökar dramatiskt efter sommarens lugn.
Foto: / FOTOGRAFERNA HOLMBERG / TT NYHETSBYRÅN
Läs checklistan innan du skriver på.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nu ökar trycket på bostadsmarknaden.

I helgen kommer tusentals spekulanter buda på lägenheter.

Här är fällorna du bör se upp med innan du skriver på köpekontraktet.

September är en av de mest aktiva på bostadsmarknaden efter sommarens lugna månader.

För många innebär en bostadsaffär livets största affär.

Genom att noggrant se över de viktigaste delarna på såväl bostadsrätten som dess förening kan oönskade överraskningar undvikas.

LÄS MER: Detaljerna som lockar spekulanterna till visning

Det finns flera fällor att gå i och många gör misstaget att stirra sig blind på månadsavgiften.

Men en i dagsläget låg månadsavgift behöver inte betyda att föreningens ekonomi är stabil.

”Fråga styrelsen direkt”

– Det finns en uppfattning om att en låg månadsavgift betyder att förningens ekonomi är god. Så behöver dock inte vara fallet. Både planerade och oplanerade underhållsåtgärder kan komma att påverka månadsavgiften på sikt. Därför är det viktigt att gå igenom underhållsplanen. Om det inte framgår i årsredovisningen bör man fråga styrelsen direkt, säger Markus Pålsson ansvarig för ekonomisk förvaltning på SBC (Sveriges bostadsrättscentrum).

LÄS MER: Bopriserna fortsätter stiga i storstäderna

Låga avgifter innebär för det mesta ett högt slutpris. Men om avgiften stiger kan bostadsaffären visa sig vara en dålig sådan.

– Om en bostadsrättsförening inte har kontroll på fastigheten kan det innebära plötsliga och oförutsägbara utgifter som i sin tur kan resultera att månadsavgifterna måste höjas. Blir avgiften högre påverkas även marknadsvärdet på lägenheten negativt, säger Markus Pålsson.

Här listar SBC:s checklista på vad som är viktigast att titta på vid bostadsrättsköpet:

1. Läs förvaltningsberättelsen

Jämför om det stämmer överens med det du ser på visningen.

2. Fråga styrelsen

Vet de något som du borde känna till innan du köper lägenheten?

3. Se över de allmänna utrymmena

Är fastigheten välskött eller finns det saker som behöver åtgärdas, exempelvis dörrar och fönster?

4. Kolla på lägenheten flera gånger

Du har ingen möjlighet att i efterhand klaga på saker som du hade kunnat upptäcka, därför är det viktigt att titta väldigt noga.

5. Kolla vilka åtgärder som planeras

Tänk på att stora åtgärder kan komma att påverka månadsavgiften. Fråga efter underhållsplanen om det inte framgår i årsredovisningen.

6. Planerade höjningar

Se efter om det finns några planerade avgiftshöjningar beslutade i årsredovisningen.

7. Kolla inkomster från lokaler

Undersök om bostadsrättsföreningen hyr ut lokaler i fastigheten. Om lokalerna är svåruthyrda kan detta leda till en inkomstförlust för föreningen vilket i sin tur kan leda till höjda avgifter.

8. Hyresrätter kvar?

Har föreningen hyresrätter i fastigheten? Hyresrätter är vanligen en dold ekonomisk tillgång för föreningen.

9. Kolla skulderna

Vad har föreningen för skulder och hur stora dessa är jämfört med taxeringsvärdet? Det kan vara svårt för en förening med hög skuldsättning att få nya lån.

10. Kolla räntorna

Vilka befintliga räntor har föreningen på sina lån jämfört med dagens ränta? Undersök om lånen kommer att läggas om inom en snar framtid. Om föreningen har höga skulder med en låg ränta kan kostnaden komma att höjas kraftigt om lånen läggs om till en högre ränta, och tvärtom.

11. Hur hanterar styrelsen pengarna?

Kolla om föreningen har en finansieringspolicy som förklarar hur föreningen resonerar kring lånen. En finansieringspolicy är ett viktigt verktyg för styrelsen och även en trygghet för medlemmarna om hur föreningens finanser hanteras.

12. Stark kassa en fördel

Att ha en bra kassa som är oförändrad eller ökar under ett år är viktigare än ett bra resultat. Ett minusresultat betyder inte alltid att föreningen har dålig ekonomi. Det är föreningens förmåga att betala sina utgifter, det vill säga att det finns pengar i kassan, som är viktigt att kontrollera. Ett negativt resultat kan bero på stora underhållskostnader det senaste året eller stora avskrivningar.