Undvik dyra misstagen om du köper bostad till barnen

Drygt sex av tio är beredda att hjälpa sina barn ekonomiskt för att de ska ha råd att flytta hemifrån.

Det visar en Sifo-undersökning som Nordea beställt.

Samtidigt gör många misstag när barnen ut ur boet – vilka bäddar för framtida konflikter.

 – I vår iver att hjälpa våra barn glömmer vi vad en så stor ekonomisk handling verkligen innebär, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.

Bostadsbrist och dubbla amorteringskrav gör att barn bor kvar i föräldrahemmet längre än man vill.

I storstadsområdena har priserna skjutit i höjden och lediga hyresrätter är knappast något att räkna med.

Undersökningen som Nordea låtit göra visar att:

– Drygt sex av tio föräldrar vill hjälpa sina barn ekonomiskt med första boendet.

16 procent vill hjälpa sina barn men inte har råd.

9 procent anser att barnen bör klara sig själva.

Familjerättsjuristen Caroline Törnqvist har satt samman en checklista för att undvika de vanligaste fallgroparna. För fallgropar finns, och eftersom det ofta kan röra sig om snabba beslut är riskerna stora för misstag.

”Hur ska då barnen lära sig?”

Oftast handlar det om att man ska göra upp klara regler kring arv, amorteringar och summans storlek.

– Det handlar också om att lära barn vikten av att vara noga med pengar. Om mamma och pappa betalar både räntor och amorteringar, hur ska då barnet lära sig göra en budget eller klara sig i vuxenlivet? säger Caroline Törnqvist.

Bör man som förälder till flera barn alltid vara rättvis?

– Nej, men om man gör på olika sätt ska man vara medveten om det. Och man ska veta att det kan få konsekvenser som behöver hanteras senare. Det vanliga är dock att vara rättvis mellan barnen, säger Caroline Törnqvist.

Caroline Törnqvist, familjerättsjurist på Nordea.
Foto: NORDEA / NORDEA

Detta är frågorna hon menar att du bör ställa dig om du vill hjälpa ditt barn med bostad:

Hjälp i form av gåva eller lån – fråga dig detta först?

– Den första frågan du bör ställa dig är om hjälpen ska ske i form av en gåva eller ett lån. För att undvika missförstånd och konflikter, se till att ni är överens om vad som gäller. 

Om hjälpen ett lån:

– Om hjälpen är ett lån bör du säkerställa skulden mellan dig och ditt barn genom att upprätta ett skriftligt skuldebrev. I skuldebrevet anger du vilka villkor som ska gälla för lånet, till exempel om ditt barn ska betala ränta, amortera av lånet och i så fall med hur mycket och hur ofta, samt vilken dag det förfaller.

Om hjälpen en gåva:

– Om hjälpen är en gåva bör du i stället skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska värdet framgå och även eventuella andra villkor, som till exempel om gåvan och avkastningen på pengarna ska vara barnets enskilda egendom eller inte. När barnet använder pengarna för att köpa en bostad blir den del barnet står för enskild egendom och undantas därmed från en senare eventuell bodelning. Det betyder att ditt barn minskar risken att förlora hälften av gåvans och avkastningens värde, vilket annars skulle varit fallet.

Lägenhetsvisning.
Foto: JOEL NILSSON

Finns det syskon till barnet?

– En gåva till barn är som huvudregel förskott på arv och får därmed konsekvenser om det finns andra syskon i familjen. Här måste du som förälder avgöra om och i så fall hur övriga barn ska kompenseras. Ska det till exempel ske omgående, vid bostadsförsäljningen eller vid din bortgång? Vill du inte att andra barn ska kompenseras bör det göras tydligt i gåvobrevet att gåvan inte är förskott på arv.

Flyttar ditt barn in i bostaden själv?

– Om det finns en sambo eller blivande sambo med i bilden är det viktigt att sätta sig in i sambolagen. Köper man en bostad med avsikten att bo där tillsammans utgör bostaden samboegendom och lyder då under sambolagens bodelningsregler. Skulle ditt barn och hens sambo separera och sälja bostaden kan sambon därmed ha rätt till hälften av bostadens värde oavsett om hen varit med och betalat för den eller inte.

– Detta gäller inte om bostaden betalats med pengar som utgör köparens enskilda egendom. Det finns alltså inget krav att en sambo ska stå på kontraktet eller bidra ekonomisk för att bostaden ska anses som samboegendom. Vill man inte att sambolagen ska gälla måste båda parter aktivt avtala bort den genom att skriva ett samboavtal.

Foto: JOEL NILSSON

Vad säger bostadsrättsföreningen? 

– För att få köpa en bostadsrätt måste köparen bli medlem i bostadsrättsföreningen. Om du som förälder går in som delägare kan föreningen vägra medlemskap om den bedömer att en köpare inte tänker bo i lägenheten. Det är därför viktigt att ni kollar med föreningen vilka krav de har. Många föreningar har som krav att den som bor i bostaden ska äga viss andel, till exempel tio procent. Det är med andra ord viktigt att fundera på hur denna andel finansieras och om barnet har tillräckliga egna tillgångar.