”Stockholms priser kan falla med 25 procent”

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Här är den danska skräckvisionen för Stockholms bostadsmarknad:

Priserna på bostadsrätter kan falla med 25 procent.

Det menar Tore Stramer, chefekonom vid danska Nykredit.

Bostadsmarknaden i Stockholm möter motvindar på flera fronter och det är inte omöjligt att priserna på bostadsrätter kan falla med 25 procent.

”Under 2018 räknar vi en fortsatt tydlig nedgång för priserna på bostadsrätter i Stockholm. Ett prisfall på upp emot 25 procent på bostadsrättsmarknaden i Stockholm är ingen omöjlighet”, skriver Tore Stramer.

Han noterar att bostadspriserna fortsatte ned i december, enligt statistik från Valueguard. Totalt har priset på bostadsrätter i Stockholm fallit 11,6 procent sedan i augusti.

– Bostadsmarknaden i Stockholm möter också motvindar på flera fronter, tror Tore Stramer.

LÄS MER: En tiondel av värdet i Stockholm borta på tre månader 

Utbudet ökar dramatiskt

Först och främst har utbudet av lägenheter till salu ökat dramatiskt samtidigt som en rekordhög byggaktivitet kan komma att fortsätta att öka utbudet. Dessutom räknar en majoritet av hushållen nu med sjunkande bostadspriser, ett tydligt skifte från för några månader sedan då en majoritet i stället räknade med stigande priser.

Tore Stramer, dansk chefsekonom.

– De sjunkande prisförväntningarna måste givetvis ses i ljuset av att bostadspriserna faktiskt faller. Men en del av förklaringen är också att bostadspriserna ligger runt rekordhöga nivåer i förhållande till inkomst. Det betyder att färre svenskar har råd och vill köpa en bostad just nu. Sist men inte minst kommer nya kreditåtstramningar att införas i mars, skriver Tore Stramer med hänvisning till det skärpa amorteringskravet.

LÄS MER: Priserna faller över hela landet 

”Svenska ekonomin är stark”

Även om Nykredit alltså tror att bostadspriserna i Sverige fortsätter ned så tror de inte att botten helt kommer att gå ur marknaden.

– Den svenska ekonomin befinner sig i en bra ekonomisk återhämtning med stigande inkomster och sysselsättning. Räntorna är dessutom fortsatt mycket låga. Det är också värt att notera att prisfallet sker från en rekordhög nivå. Även om priserna sjunker cirka 25 procent kommer prisnivån även fortsatt att vara förhållandevis hög i ett historiskt perspektiv, skriver Tore Stramer.