Så får du ersättning för ditt hemmakontor

Skatteexperten Kent Andersson reder ut vilka situationer du har rätt till ersättning eller avdrag för ditt hemmakontor.
Experterna berättar vad du får dra av för och hur du lyckas med avdragen.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
– Det brukar kallas för det ”hopplösa avdraget”, säger Ingrid Langkilde om avdrag för hemmakontor.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Jobba hemifrån fortsätter för många under hösten. Men vilka pengar finns att spara och vem ska betala utgifterna när din bostad blir kontor? I säsongspremiären av Di Bostad får du svaren.

Att få avdrag i deklarationen för arbetsrum i bostad är i regel svårt. För att det ska godkännas av Skatteverket krävs bland annat att rummet är avskilt från övriga bostaden och har en egen ingång. 

– Det brukar kallas för det ”hopplösa avdraget” eftersom det är så ovanligt att få igenom, säger skatteexperten Ingrid Langkilde.

Men det finns andra möjligheter att ändå begära ersättning för utgifter som rör ditt hemmakontor. 

Arbetsgivaren betalar hyra

Ett sätt är att arbetsgivaren hyr en del av bostaden som en arbetsplats åt den anställda. Men för att det ska accepteras av Skatteverket så ställs vissa minimikrav säger Kent Andersson, skattechef på Söderberg & Partners.

Dels måste det finnas ett separat hyresavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, dels ska hyresersättningen vara marknadsmässig. Dessutom måste arbetsgivaren anses ha behov av arbetsytan. 

– Nu i coronatider får ju kravet på behov i alla fall anses uppfyllt eftersom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att man jobbar hemifrån, säger Andersson.

Kan man kräva att arbetsgivaren betalar hyra?

– Ja, men huruvida man har framgång i sina krav kan jag inte svara på. Samtidigt borde det ju finnas utrymme för att ha en vettig dialog som gagnar båda parter.

Ersättning för privat bredband

Enligt Kent Andersson är det svårt att göra avdrag för eget bredband i deklarationen eftersom det troligtvis ses som privat levnadsomkostnad (även om det har använts i arbetet). 

Skulle arbetsgivaren i stället betala ut en viss ersättning för bredbandet uppstår dilemmat att du har fått ersättning för en privat levnadsomkostnad, som då blir skattepliktig. 

– Den möjlighet jag ser för att komma runt det här är egentligen att arbetsgivaren tecknar ett separat bredbandsavtal åt arbetstagaren. Och att man argumenterar för att detta är en nödvändighet för arbetstagarens arbete. 

Hur blir det med kaffe och frukt?

Kaffe och frukt räknas som en skattefri friskvårdsförmån som arbetsgivaren kan tillhandahålla arbetstagaren på arbetsplatsen.

– För Skatteverket är det väldigt viktigt att det sker på arbetsplatsen, säger Kent Andersson, skattechef på Söderberg & Partners till Di Bostad. 

Som exempel nämner Kent Andersson tjänsteresor. Då är kaffe och frukt inte skattefritt eftersom det inte anses vara en arbetsplats enligt Skatteverket.

– Samtidigt kan man ju tycka att ifall arbetsgivaren hyr en del av bostaden som kontor, så är det en ny tillfällig arbetsplats. Och då borde man kunna tillhandahålla kaffe och frukt kostnadsfritt för arbetstagaren.

Se hela programmet i spelaren ovan med tips från experterna om hur du undviker riskerna på osäker bostadsmarknad.