Priserna på bostäder ökar över hela landet

Bostadspriserna ökar och antal försäljningar rusar.

Det visar nya siffror från Svensk mäklarstatistik.

– Antalet försäljningar fortsätter att ligga på höga nivåer, säger Per-Arne Sandegren, analyschef.

Nya siffror från Svensk mäklarstatistik, som publiceras i dag, visar prisuppgångar över hela landet.

På riksnivå ökade bostadsrätterna 2 procent och villapriserna med 1 procent.

Årstakten fortsätter att öka och ligger nu på plus 9 procent för bostadsrätter och 6 procent för villor.

Även antalet sålda bostäder ökar jämfört med för ett år sedan.

– Årstakten är som högst i Storstockholm där den ligger på plus 9 procent, lägst i centrala Göteborg med plus 6 procent, säger Per-Arne Sandegren på Svensk mäklarstatistik.

Bland villor och småhus är ökningarna jämfört med ett år tillbaka störts i Malmöområdet (plus 7 procent) och i Göteborgsområdet (plus 4 procent).

Totalt såldes 9 700 bostadsrätter under februari – runt 1 000 bostäder fler än under samma månad i fjol.

Försäljningar av villor uppgick till 3 900 under februari, en ökning med 300 försäljningar jämfört med februari 2019.

– Totalt en ökning på drygt 10 procent, vilket också gäller om vi jämför januari 2019 mot 2020, säger Per-Arne Sandegren.

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:

– En mycket stark efterfrågan på bostäder gör att det nu är säljarnas marknad på många platser, även om utbudet stigit något senaste månaden. Det resulterar i ökad aktivitet i budgivningarna och att allt fler bostadsaffärer görs innan ordinarie visning.

Boprisindikatorn steg

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i mars jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 47 i mars jämfört med 45 i februari.

Av de tillfrågade tror 55 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 53 procent förra månaden, medan 8 procent tror på fallande priser, jämfört med 8 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Hemnet: Snabbare affärer

Den genomsnittliga försäljningstiden för både villor och bostadsrätter minskade tydligt, enligt siffror från Hemnet.

Totalt i riket låg en bostadsrätt i genomsnitt till salu i 17 dagar på Hemnet innan den såldes. Det är den lägsta genomsnittliga försäljningstiden under en månad sedan februari 2017 och 3 dagar kortare än för ett år sedan.

– På många håll är vi nu nere på de försäljningstider som vi hade under de heta åren 2015 och 2016, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Även på villamarknaden går det i dag betydligt snabbare att sälja – i snitt 23 dagar på riksnivå.