Oscar Properties prestigeprojekt - ett spökhus

Framtiden är osäker för Oscar Engelberts skapelse Oscar Properties.
Foto: MALIN HOELSTAD / SVD TT NYHETSBYRÅN
Oscar Properties byggnad på Lilla Essingen skulle ha rivits. Men nu blir byggnaden kvar på ett tillfälligt byggnadslov där huset ska förvandlas till ett äldreboende.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Norra Tornen – Oscar Properties mest kända landmärke i Stockholm.
Foto: CORNELIA SCHAUERMANN

Bostadsutvecklaren Oscar Engelbert har nytt trassel med Kronofogden.

Samtidigt är bostadsprofilen under stark press i sin egenskap av vd för det i närmast konkursmässiga Oscar Properties - företaget som satsat på lyxiga och spektakulära bostäder i Stockholm.

Och huvudstaden har fått ett nytt landmärke: företagets fastighet på Lilla Essingen intill pulsådern Essingeleden, har förvandlats till ett spökhus.

Den 43-årige mångmiljonären Oscar Engelbert är känd för att gilla lyxliv tillsammans med hustrun, den italienska modeprofilen Giovanna Battaglia, 40. Men han kläms nu hårt ekonomiskt från flera håll. 

Oscar Engelbert med hustrun Giovanna Battaglia på röda mattan under filmfestivalen i Venedig.
Foto: STELLA PICTURES

Skatteverket släpper inte taget om Oscar Engelbert, som har profilerat sig hårt i sin egenskap av vd, huvudägare och grundare av bostadsutvecklingsföretaget Oscar Properties. Företagets varumärke är påkostade och spektakulära bostäder i Stockholm där Norra Tornen i Vasastan reser sig som det mest iögonfallande projektet med sina två höghus intill stadsgränsen mot Solna.  Men företaget är också känt för att ständigt hamna i ekonomiska tvister och nu vara på randen till ekonomisk kollaps.

Expressen har tidigare berättat om Oscar Engelberts privata skattskuld på 20 miljoner kronor. Skatteverket tog hjälp av Kronofogden som via utmätning på flera av hans bankkonton säkrade närmare sex miljoner kronor. När Expressen frågade Oscar Engelbert om den obetalde resterande skatteskulden på 13 miljoner kom svaret via mejl efter några timmar: Den är betald.

Oscar Engelbert reglerande skatteskulden med två direktinbetalningar efter tidningens frågor om skatteskulden.

Oscar Engelbert hotas av utmätning

Nu vill Kronofogden ha drygt 100 000 kronor av Oscar Engelbert. Och det är åter Skatteverket som tar hjälp myndigheten för att få in pengarna till staten.

Senast den 28 juni kräver Kronofogden att Oscar Engelbert ska ha reglerat skulden. Annars hotar utmätning - i värsta fall i bostaden på Djurgården.

Parallellt med sina egna ekonomiska bekymmer kämpar Oscar Engelbert för att försöka rädda sin skapelse Oscar Properties undan undergång. Nu senast gäller det företagets högprofilprojekt Primus på Lilla Essingen i Stockholm intill den hårt trafikerade Essingeleden.

Primus-projektet ska utvecklas på den mindre delen av Lilla Essingen som i dag inte är bebyggd med bostäder. Essingeleder skär rakt genom ön.
Foto: Google maps

Bolaget beskriver projektet med målande ord: ”Primus Park by Oscar Properties, en västvänd park med sjöutsikt på en av Lilla Essingens stränder planerar Oscar Properties att uppföra nio unika hus med olika karaktär, utformade i samarbete med fyra handplockade arkitektkontor. Projektet går under namnet Primus Park och rymmer cirka 450 designade och tidlösa bostäder”.

Men det har stannat på ritbordet och det lär dröja innan några ”designade och tidlösa bostäder” syns från Essingeleden. Om det över huvud taget kommer några bostadshus. Företaget skulle senast den 29 juni ha rivit de befintliga byggnaderna, där flera statliga myndigheter tidigare hållit till genom åren, och ge plats för nybyggena. Stockholm stad har också hotat med ett vite på 50 miljoner i det avtal som tidigare undertecknats om inte de befintliga byggnaderna rivs. Vitesbeloppet skulle företaget sannolikt inte ha råd att betala utan tvingas gå i konkurs.

Oscar Properties projekt Primus på Lilla Essingen i Stockholm ser ut att bli ett landmärke som spökhus.
Foto: LEIF BRÄNNATRÖM

Luften har gått ur den typ av lyxprojekt som kännetecknar Oscar Properties. Företaget har därför sökt och fått tillfälliga bygglov för att förvandla de befintliga röda tegelbyggnaderna till ett äldreboende och en skola.  Byggloven gäller på tio år. Stadsbyggnadsnämnden har gett sitt godkännande. Samtidigt ifrågasätter en annan enhet inom staden planen. Det är exploateringskontoret som gått i taket eftersom det i den gällande detaljplanen fanns ett avtal med företaget där man förband sig att bygga bostäder enligt planen. Där ingick också markarbeten som till två tredjedelar skulle finansieras av Oscar Properties för uppskattningsvis 150 miljoner. Företagets bostadsplan ingick i en större plan för området med två andra, allmännyttans Svenska Bostäder och Wästbygg.

Oscar Properties är dock inte längre ensam om sitt projekt på Lilla Essingen utan har tvingats ta finasiell hjälp. Numera ingår den amerikanska jätten Starwood Capital Group med miljardären Barry Sternlicht som ekonomisk motor i projektet.

Detaljplanen för området Primus på lilla Essingen i Stockholm där Oscar Properties nu vill anlägga ett äldreboende i stället för att riva och bygga bostäder.

Oscar Engelbert får respit

Stockholm stads exploateringskontor kräver nu att Oscar Properties redovisar hur alla kringarbeten ska kunna genomföras utan att de befintliga byggnaderna rivs.

– Vitet är skjutet ett år framåt. I övrigt gäller exploateringsavtalet och vi har inte lovat att skriva om avtalet. Det blir ett års respit där företaget får möjligt att visa att det går att genomföra, säger projektledare Monica Almquist, handläggare på avdelning för projektutveckling på Stockholms stads exploateringskontor. 

I klartext betyder det att de befintliga byggnaderna kommer att stå orörda så länge inte konflikten med exploateringskontoret är avblåst.

Spökhus

Byggnaderna har redan utvecklats till ett spökhus och blivit något av ett nytt landmärke intill Essingeleden på grund av omfattande klotter och skadegörelse. En vakt patrullerar på heltid för att förhindra fortsatt skadegörelse. Samtidigt jobbar ett företag med att sanera byggnaderna invändigt.

Saneringen av Oscar Properties projekt Primus på Lilla Essingen.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Saneringen av Oscar Properties projekt Primus på Lilla Essingen.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

För Oscar Engelbert väntar snart en ny prövning - den flera gånger uppskjutna årsstämman som ska hållas den 30 juni.

Kriserna kommer allt tätare för Oscar Engelbert.
Foto: MALIN HOELSTAD / SVD TT NYHETSBYRÅN

Årsredovisningen för det börsnoterade bolaget sköts upp gång på, för att sedan komma ut i en preliminär version utan revisorernas kommentarer, vissa sidor lyste blanka. När årsredovisningen slutligen kom den 29 maj innehöll den en skrivning där revisorerna fruktade för bolagets ekonomiska överlevnad.

”Koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att planerade fastighetsförsäljningar genomförs samt att förlängning eller lösen av räntebärande skulder om 688 Mkr som förfaller under 2020 sker”, skrev revisorerna.

Verksamheten har också krympt rejält. 

 Personalstyrkan har gått från 150 till 17 anställda.

Prestigeprojektet Gasklockan 

Ett annat prestigeprojekt, Gasklockan på Norra Djurgårdsstaden, har glidit företaget ur händerna sedan staden rivit avtalet sedan bolaget inte kunde betala. I denna strid hävdar bolaget att staden inte sanerat marken ”i enlighet med gällande avtal”.

Expressen har varit i telefonkontakt med Oscar Engelbert som lovat att svara på våra frågor med ”vändande post”.  Han har dock inte återkommit.

Hur ska det då gå för Oscar Engelbert och hans skapelse Oscar Properties?

– Jag tror nog att staden är glad över vad han har gjort ur stadsperspektiv. Men många är förvånade över att Kronofogden skulle driva in pengar från honom och försäljningen av fritidshuset, säger Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg & Partners. 

Joakim Bornold - som följt bolaget under en längre tid - utesluter inte att bolaget går i konkurs.