Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nya reglerna: Bygg din drömaltan utan bygglov

Från och med den 1 juli är det fritt fram att bygga en egen altan utan bygglov. Men friheten har vissa begräsningar.
Foto: MIKAEL SJÖBERG
– Det är inga jättealtaner som får byggas utan bygglov, säger Kerstin Hannrup Broad på Boverket.
Foto: Charlotte Nilsson
Inglasade altaner behöver fortfarande byggnadslov.
Foto: JOHAN ADELGREN

Nu kan du bygga din drömaltan – utan bygglov.

Reglerna ändras och det nya regelverket förenklar för de flesta som är sugna på ett altanbygge.

– Det blir större frihet att bygga altan, säger Kerstin Hannrup Broad, enhetschef på Boverket.

Men det gäller att göra rätt – annars hotar juridiska problem och drömprojektet kan bli riktigt kostsamt.

Det krävs i dag byggnadslov för altanbyggen vid den egna villan. För mindre altanbyggen är redan redan i dag i princip grönt ljus att bygga utan bygglov.

Det finns inga exakta mått att luta sig mot när en altan kräver ett bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. 

Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad, framgår av information från Boverket.

Om altanen inte anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad behövs inget bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten under förutsättning att den följer den detaljplan som gäller för området. En sådan altan kan byggas ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande.  

Men nu ska det bli ännu enklare. Den 4 juni tog riksdagen ett enhälligt beslut som ändrar på de nuvarande reglerna i Plan och bygglagen, PBL, lagom till sommarsäsongen.

Riksdagen, har vid tre tillfällen tidigare via så kallade tillkännagivanden, uppmanat regeringen att ändra på reglerna och förenkla för den som vill bygga en liten altan till sitt hus.

Beslutet, som nu är fattat, innebär bland annat att det införs ett undantag från kravet på bygglov i Plan och bygglagen för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus under vissa förutsättningar. Förslaget innebär också att mindre altaner, som inte omfattas av krav på bygglov, får strida mot detaljplanen i området.

Är du sugen på att glasa in din altan måste du fortfarande ha bygglov.
Foto: JOHAN ADELGREN

Men det går inte att bygga hur som helst. Den som bygger måste hålla sig inom vissa mått för att få bygga utan att behöva ha ett klartecken från byggnadsnämnden i den egna kommunen. Annars kan det bli kostsamt.

– Det är inga jättealtaner som får byggas. Den får inte sticka ut mer än 3,6 meter från bostadshuset. Den får heller inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, säger Kerstin Hannrup Broad, enhetschef för Boverket.

För att bygga närmare än de 4,5 metrarna från tomtränsen måste du ha godkännande från den berörde grannen.

– Vi rekommenderar alltid att man får ett skriftligt medgivande, säger Kerstin Hannrup Broad.

Det finns dock ett undantag när de nya generösa reglerna inte gäller.

– Det gäller byggnaden som är särskilt historiskt viktiga. Då är det inte fritt fram. Men för normala villor kan man bygga altan utan bygglov.

Hur är det det med inglasning?

– Då måste man alltid ha kontakt med sin byggnadsnämnd, säger Kerstin Hannrup Broad.

Detta gäller vid altanbygge

Det krävs inte bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus (typ Attefallhus), om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

När det gäller byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska kraven på bygglov och på att en altan ska följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området gälla oförändrade.

När altanärendet diskuterades i riksdagen var partierna rörande överens om förändringen.

– Vi vill få regelverket att stämma bättre överens med vad många tror sig och anses sig ha rätt att utföra på sin fastighet, sa riksdagsmannen Leif Nysmed (S) under minidebatten.

Han fick dock en pik från Lars Backman (M):

– Man kan säga att det har tagit regeringen sex år att komma fram med ett relativt enkelt ärende om att man ska underlätta för byggande av altan. Det är tydligen en del av januariöverenskommelsen, men jag kan lugna tittarna med att även med en borgerlig regering hade vi underlättat byggandet av en altan, sa han.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli. Den osäkre bör dock även i fortsättningen kontakta sin kommun och rådfråga om de tolkat regeländringen rätt.