Miljardärsdotterns bakslag om lyxhuset på Östermalm

Till vänster Katarina Martinsons sågade förslag med en stor takkupa och två små. Det högra med tre små takkupor har godkänts av experterna.
Paret Carl och Katarina Martinson.
Foto: CHARLES HAMMARSTEN / IBL
Katarina Martinsons townhouse byggs nu om för uppskattningsvis 50 miljoner kronor.
Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES

Miljardären Katarina Martinson köpte ”Sveriges dyraste privatbostad” men tvingades skrinlägga sitt drömprojekt med en terrass direkt från sovrummet.

Nu ser hon ut att drabbas av en ny smäll: experterna vill inte ge klartecken för en större vindskupa som ger kraftigare ljusinsläpp till den planerade sovrumsavdelningen.

Men kanske räddas hennes sovrumsplaner av politikerna.

Dragkampen mellan Katarina Martinson och experterna på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, uppbackad av Stadsmuseet, har pågått under en längre tid.

Industrimannen Fredrik Lundbergs dotter Katarina Martinson slog till och köpte ett så kallat townhouse av Allerkoncernen på en av Stockholms allra bästa och exklusivaste adresser. Pris: 125 miljoner kronor vilket gjorde affären till sveriges dyraste köp av privatbostad 2017 och slog grannen vägg i vägg, tidigare Ericssonchefen, Carl-Henric Svanberg som köpte sitt townhouse året innan för 120 miljoner kronor. Svanberg, som i dag är ordförande för AB Volvo, har nyligen flyttat in i sitt hus

Huset inte beboligt

Men Katarina Martinsons hus var trots prislappen på 125 miljoner kronor inte beboligt eftersom det hade använts som redaktionslokaler under många år.

Katarina Martinson och maken Carl vill ha större ljusinsläpp till sovrummet.
Foto: LEIF R JANSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Arkitektfirman Per Öberg på Strandvägen kopplades in för att i samråd med Katarina Martinson och hennes make Carl Martinson, ta fram ritning som skulle passa ett modernt townhouse i fem våningar och källare för bland annat relaxavdelning och en vinkällare. Kostnaden för ombyggnaden uppskattas till 50 miljoner kronor.

Ombyggnaden av Katarina Martinsons exklusiva 125-miljonershus pågår för fullt.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Inga större ingrepp får göras i fasaden

Men huset är inte vilket hus som helst. Huset, som uppfördes 1917–1919, är ritad av arkitekten Gustaf Adolf Falk som också ritat flera andra hus på Östermalm. Stadsmuseet har tagit fram en metod som innebär att kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan få tre olika klassificeringar.  Katarina Martinsons hus är blåsklassat vilket är den ”hårdaste” och i praktiken omöjliggör några större ingrepp i fasaden - något som hon fått erfara.

Den exklusiva renoveringen av Katarina Martinsons townhouse i Stockholm.
Foto: HELEN RASMUSEN

I det som ska bli parets exklusiva sovrum, bland annat med öppenspis, dressingroom och duschavdelning ville Katarina Martinson ha en terrass med utgång direkt från sovrummet mot bakgården och med fönsterkupor som skulle ge rummet ett fint ljusinsläpp.

Stopp för Katarina Martinsons drömterrass

Men tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret slog bakut vilket också Stadsmuseets experter gjorde. På grund av att husets blåklassificerats, vilket innebär att det är en byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde, så får den enligt plan och bygglagen, PBL, inte förvanskas.

Ett klart fall av förvanskning sa tjänstemännen. Ärendet gick upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden för avgörande. Men drygt 23 timmar innan beslutet skulle tas, fick nämndens politiker ett mejl Katarina Martinson. Hon kunde nu tänka sig lägga terrassdrömmarna i papperskorgen, men ville som alternativ ha en större takkupa och två små för bättre ljusinsläpp till det blivande sovrummet.

Arkitekterna hos Per Öberg Arkitekt AB hade nu också gjort en ny ritning som visade hur det skulle se ut med en större takkupa och en mindre kupa på vardera sidan om den stora.

De två förslagen ställda mot varandra. Katarina Martinsons förslag med en större takkupa och två mindre på den vänstra ritningen mot det godkända till höger - tre små takkupor för ljusinsläpp till sovrummet.

Men Katarina Martinson får nu ett iskall nej av tjänstemännen.

” Kontoret gör ingen annan bedömning än den som tidigare har gjorts, att det är olämpligt med större takkupa samt att ta ytterligare delar av taket i anspråk för takkupor. Åtgärden innebär store ingrepp i byggnadens tak”, skriver handläggaren Jesper Magnusson.

Vidare:

Takkuporna kommer att ta upp större delen av takfallet mot gården och bedöms ha en negativ påverkan på gårdsfasaden.

 Det är inte heller förutsättning för att kunna nyttja vinden för bostadsändamål.

Och handläggaren Jesper Magnusson slår fast: ” Sammantaget bedöms åtgärden förvanska byggnadens arkitektur”, och anser att Katarina Martinsons önskan om en större takkupa för ljusinsläpp till sovrummet ska avslås.

Det förslag som har godkänts är tre små takkupor.

Politikerna avgör Katarina Martinsons ansökan

Katarina Martinsons önskan om ett större ljusinsläpp hamnar nu på politikernas bord. Den moderatledda stadsbyggnadsnämnden med Joakim Larsson som ordförande väntas fatta beslut om några veckor: Endera köra över sina egna experter och låta miljardären Katarina Martinson få sitt ljusinsläpp - trots byggnadens känsliga karaktär.  Eller gå på tjänstemannaförslaget utan den stora takkupan.