Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kungen mitt i storbråk om Gröna Lunds utbyggnad

Striden om Gröna Lunds utbyggnad – det här handlar bråket om.
Området där Gröna Lund vill växa. I dag finns bara en stor parkeringsplats där nöjesanläggningen vill expandera.
Foto: JANNE ÅKESSON
Entrén till Gröna Lund i Stockholm.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Gröna Lund lockar varje år miljonpublik.
Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES
Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES
Här vill Gröna Luns bygga ut.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Parkeringsplanen där Gröna Lund vill expandera nöjesfältet.
Foto: JANNE ÅKESSON
Kungen har valt sida och packar upp Gröna Lunds expansionsplaner.
Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY BILDBYRÅN
1 / 8

En middag med vårkyckling och färskpotatis på menyn kan få en avgörande betydelse när den stora striden om nöjesfältet Gröna Lunds utbyggnad ska prövas i domstol.

Kungens egen slottsfogde och flera av Stockholms lokala toppolitiker anklagas för jäv när detaljplanen för en utbyggnad av nöjesfältet fick sitt godkännande.

Nyckelpersonerna har låtit sig bjudas på middag och karuseller på Gröna Lunds bekostnad.

– Alla sitter i samma båt, säger Åsa de Graaff, som tillhör de som överklagat.

Det blåser upp till verklig strid kring Gröna Lunds utbyggnadsplaner där en ny framtagen detaljplan ligger till grund för hela utbyggnadsprojektet. Nöjesanläggningen är en av Sveriges största åkattraktioner som årligen lockar drygt 1,4 miljoner besökare.

På Mark och miljödomstolens bord ligger i dag ärendet som när det gäller argumentation för och emot inte ligger långt efter den tidigare så infekterade striden om den numera skrinlagda planen att placera ett nytt Nobelcenter på Blaiseholmen. Den gången var Kungen emot bygget och stod på samma sida som miljardären Fredrik Lundberg som skulle få sin utsikt förstörd av bygget och boende längs Strandvägen.

Kungen backar upp Gröna Lund

Den här gången står Kungen på andra sidan stridslinjen och är för en planerad förändring som retar upp de boende. Och här har plötsligt nöjesfältets årliga middag med lokala toppolitiker och Kungens man i Djurgårdsförvaltningen blivit ett juridiskt slagträ inför domstolsprövningen. Middagsmenyn med både mat, champagne och de åkattraktioner som politikerna erbjöds att åka gratis har de klagande tagit till i argumenteringen mot att Gröna Lund ska få bygga ut sin anläggning.

Bakgrunden är följande:

Den 20 april i år klubbade en ny detaljplan för Skeppsholmsviken 6 på Djurgården i Stockholm med en majoritet av politikerna i fullmäktige i Stockholm stad som sa ja till planen.

Gröna Lund – som ägs av Parks & Resorts Scandinavia AB – äger redan det mesta av marken i kvarteret Skeppsholmsviken, bredvid nuvarande nöjesfältet på andra sidan Allmänna gränd och Falkenbergsgatan.  Ett område som i dag utgörs av parkeringsytor. Området närmast ägs av Statens Fastighetsverk, men ansvaret för området ligger på Djurgårdsförvaltningen och är kopplat till den kungliga dispositionsrätten med Kungen som ytterst ansvarig. En del ägs av Stockholm stad.

Det kommunala beslutet från i april om detaljplanen har överklagats till Mark och miljödomstolen. Flera olika intressenter har klagat och det gäller bland annat bullerpåverkan som utbyggnaden av nöjesfältet innebär för de omkringboende och strandskyddet som kritiker anses säljs bort.

Nya allmänna utrymmen med pålande gångstråk finns inplanerade i utbyggnaden av Gröna Lund.
Foto: Tillsammans/Parks and Resorts
Delar av den tänkta utbyggnaden av Gröna Lund.
Foto: Tillsammamns/Parks and Resorts.

Men det riktigt tunga artilleriet kommer från fyra boende på Falkenbergsgatan – mitt emot den nuvarande parkeringsplatsen där den tilltänkta utbyggnaden av nöjesanläggningen ska ligga.  De fyra bor i fastigheten Konsthallen 14, som ägs av Stadsholmen, ett kommunalt bolag i Stockholm för kulturfastigheter.

Överklagandet från de fyra boende består av 26 sidor med 28 bilagor där man förutom bland annat olika miljöaspekter, slår direkt mot de ansvariga beslutsfattarna. Det är en detaljerad genomgång där de klagande – troligen med omfattande juridisk hjälp i bakgrunden – inte lämnat något åt slumpen när de anklagar beslutsfattarna för jäv.

Området där Gröna Lund vill bygga ut. Detaljplanen för området har överklagats till Mark och miljödomstolen.
Foto: Alex Ljungdahl

Åsa de Graaff bor i fastigheten Konsthallen 14 och är en av de som överklagat det kommunala beslutet med tre av sina grannar:

– Alla sitter i samma båt, säger hon och liknar Gröna Lunds middagsbjudningar vid en klubb. 

Ägarna bakom Gröna Lund

Nöjesfältets moderbolag heter Tidstrand Holding AB och ett antal bolag finns kopplade till moderbolaget och vidare till det cypriotiska företaget Atracha. Under JHT Intressenter AB finns nöjeskoncernen Parks and Resorts, som äger bland annat Gröna Lund, Kolmården och Vildmarkshotellet, Furuvik, Skara Sommarland. 

Flera av nyckelpersonerna i beredningen och beslutet av detaljplanen anklagas i överklagandet till Mark och miljödomstolen för att ha varit jäviga. 

”Gröna Lund har under lång tid systematiskt och aktivt uppvaktat politiker, kommunala tjänstemän, Länsstyrelsen och tjänstemän i Kungl. Djurgårdsförvaltningen. Syftet med dessa uppvaktningar har varit att personer och institutioner som har möjlighet att påverka förutsättningarna för företagets verksamhet, ska behandla det välvilligt”, skriver de fyra i inlagan till domstolen.

Om den kungliga inblandningen:

”Slottsfogens Magnus Andersson har varit ansvarig för Kungl. Djurgårdsförvaltningens (KDF), handläggning av ärendet. En handläggning som inneburit att Kungen bidrar dels till de natur- och kulturmiljöskador på Djurgården som planen tillåter och – ännu mer anmärkningsvärt – att Kungen avhänder sig dispositionsrätten till strandremsan och därmed bidrar till privatiseringen och inhängnandet av strandmark till förmån för ett privat företag och till förfång för allmänheten.”

Och sedan var det då det här med de festliga vårmiddagarna i Gröna Lunds regi och karusellåkandet - en tradition som återkommit år efter år med Stockholms nyckelpersoner bland politiska beslutsfattare på gästlistan. 

I januari i år uppmärksammade tidningen Svenska Dagbladet middagarna med Gröna Lunds ledning och ägarna som värdar. Tidningen gjorde djupdykningen i vårmiddagen 2017, den 97:e vårmiddagen i ordningen, och skildrade tillställningen och vilka som bjöds.

Finansborgarrådet Anna König Jerlemyr.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Vid honnörsbordet satt toppar från koncernen Parks and Resorts, som äger Gröna Lund, tillsammans med landshövdingen och företrädare för hovet. Här fanns höga chefer och politiker från kommunen som Anna König Jerlemyr (M), Daniel Helldén (MP) och Joakim Larsson (M). Även socialdemokraterna Roger Mogert och Jan Valeskog – som vid det här tillfället var stadsbyggnadsborgarråd respektive biträdande finansborgarråd och ordförande i stadens exploateringsnämnd – var placerade vid hedersbordet”, skrev tidningens reportrar Elisabet Andersson och Jani Pirttisalo Sallinen. 

Middagsmenyn när Stockholms lokala toppolitiker lät sig bjudas på middag av Gröna Lund och dess ägare.
Bordsplaceringen vid Gröna Lunds vårmiddag i maj 2017. Här fanns både politiker, kändisar och personal från Gröna Lund och ägarbolaget till nöjesanläggningen.

De boende som klagat hos Mark och miljödomstolen har studerat Gröna Lunds gästlistor och anser att det framgår att många fler beslutsfattare än Joakim Larsson, Jan Valeskog och Magnus Andersson Andersson ”varit jäviga under den långa tid som olika beslut som rör detaljplanen fattats”.

Domstolen har också fått kopia på bordsplaceringen från vårmiddagen den 23 maj 2017, talet som Gröna Lunds vd Magnus Widell höll, och menyn från middagen. Det serverades bland annat champagne till gästerna och på menyn fanns bland annat färskrökt lax med ägg och spenat, vårkyckling med vårprimörer och färskpotatis samt jordgubbar och glass till dessert.

Politikerna och övriga gäster hade efter middagen möjlighet att prova åkattraktioner som Jetline, Twister, Katapulten och Ikraos. Festkvällen avslutades med vickning och mingel ”på Terassen bakom Lustiga Huset”.

Jurister som Expressen talat med pekar på en känslig passus i vd:ns tal.

”Runt borden här i kväll finns kraften, modet och visionerna för att ge framtida generationer möjlighet att roa sig på Gröna Lund”, sa Magnus Widell till gästerna vid middagsbordet.

De klagande begär nu att detaljplanen ska rivas upp: ”Eftersom jävsförhållande förelegat för flera förtroendevalda och tjänstemän samt för chefen för Kungl. Djurgårdsförvaltningen har handläggning av ärendet tillkommit i felaktig ordning och kommunfullmäktiges beslut om detaljplan ska därför upphävas” 

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) om middagrna och karusellåkandet

Hur många middagar har du deltagit som arrangerats av Gröna Lund? 


– Jag närvarade vid Parks and Resorts vårmiddagar mellan 2011 och 2018. Detta då Gröna Lund är ett av Stockholms största besöks- och turistmål med en viktig plats i stadens historia och utveckling. Representation är en del av mitt uppdrag och jag träffar regelbundet organisationer och olika aktörer under liknande former. 2019 valde jag att avstå från middagen med anledning av min nya roll som stadsbyggnadsråd och det pågående planärende som rör Gröna Lund. Det är dock fullt naturligt att stadens politiker träffar företag och organisationer i olika sammanhang.


Har du betalt din del vid någon av middagarna?


– Parks and Resorts har bjudit in till middagen och därmed även betalat för evenemanget. 


Har du vid någon av sammankomsterna också passat på att åka någon av åkattraktionerna utan att betala?


– Efter middagen har samtliga deltagare fått möjlighet att pröva vissa åkattraktioner så även jag. 


Risken för att middagarna ska uppfattas som jäv?


– Jag anser inte att det föreligger jäv. Då hade jag självfallet inte deltagit. I och med mitt nya uppdrag som stadsbyggnadsborgarråd valde jag 2019 att avstå från deltagandet. Däremot är det viktigt att understryka att representation är en del av mitt uppdrag. Stadens riktlinjer är tydliga. Vi låter oss inte bjudas på måltider av en leverantör eller entreprenör om måltiden inte har ett naturligt samband med arbetet och är av typen normal arbetslunch eller liknande. Det finns situationer där stadens företrädare, t ex kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande eller något annat borgarråd, behöver representera staden i officiella sammanhang. Avsikten med riktlinjerna är inte att göra detta omöjligt.


 Tycker du att du försatt dig i en jävsliknande situation när det gäller den nu omstridda detaljplanen för Skeppsholmsviken 6?


– Nej, jag anser inte att det har förelegat en jävsituation i relation till detaljplanen för Skeppsholmsviken 6.

Magnus Widell är vd för Gröna Lund.
Foto: GRÖNA LUND

Slottsfogden Magnus Andersson, chef för Djurgårdsförvaltningen och Kungens förlängda arm, är medveten om debatten.

– Jag tycker man ska vara noga med jävsproblematik. Jag kan dock tycka att det här är en tillställning som firar 100 år i år. Nu blev det inställt på grund corona. Men inbjudningslistan har i princip varit densamma under ett sekel med beslutsfattare i Stockholm. Jag tror gästlistan är för generell för att man ska kunna hävda att man har försökt använda vårmiddagen som påtryckningsmedel.

Magnus Widell, vd för Gröna Lund, förnekar att syftet med middagarna har varit att påverka politikerna om detaljplanen.

I år blev det ingen middag på grund av Covid–19.

– Men jag hoppas att vi kan fortsätta den här fina traditionen.

Du ser ingen risk med tanke på debatten om jäv?

– Den bedömningen måste varje enskild person göra oavsett vilken position du har. Vi bjuder inte in människor utifrån detaljplansansökan eller liknande. Det här är en en middag där vi bjuder in människor för att de ska träffa varandra, men självfallet också träffa oss. En trevlig kväll i Gröna Lunds anda för att fira in våren. Det har aldrig varit en middag där vi samlar människor för att bana väg för oss. Vi söker bygglov och detaljplaner som alla andra.

Magnus Widell säger att det inte är bestämt vad man ska göra av området om domstolen ger klartecken för detaljplanen. Däremot är han ganska säker på att det inte blir någon byggstart 2024 som planerat på grund av intäktsbortfallet nu när anläggningen är stängd så länge inte Folkhälsomyndigheten kommer med nya riktlinjer kring Covid–19.