Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kravet: Här måste du klara en boränta på 7,5 procent

Swedbank har stramat åt taket för hur stor skuld du får ha.

Handelsbanken kräver att du klarar en bolåneränta på 7,5 procent när de stresstestar din ekonomi.

Dina Pengar har gått igenom de stora bankernas krav för att bevilja dig bolån.

Kraven på att klara en allt högre framtida ränta ökar.

Så här kalkylerar de stora låneinstituten:

Nordea kräver en kalkylränta på 7 procent.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

NORDEA

Kalkylränta: 7 %

Amortering på befintliga lån: Amorteras enligt tidigare överenskommelse.

Högsta tillåtna skuldkvot: Vi har sänkt kalkylräntan något och tittar i stället på kundens kombinerade ränterisk. Vår modell inkluderar inte skuldkvotstak utan möjliggör en mer individuell bedömning. 

Lägstanivå för KALP: Nej. Det viktiga är att kunden går med plus efter betalning av bolåneavgifter och kostnader. 

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i kalkylen: Konsumentverkets schablonbelopp. 

Hur ser ni i på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag: Vi tittar på fast inkomst mer än fast anställning, så det beror lite på hur kundens inkomst ser ut historiskt. Vad gäller eget företag tittar vi på företagsidén. 

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

LÄS MER: Checklista: 8 viktiga steg innan du köper bostad 

HANDELSBANKEN

Kalkylränta: 7,5 procent

Amortering på befintliga lån: Vi gör en individuell bedömning. 

Högsta tillåtna skuldkvot: Vi har inget skuldkvotstak. 

Lägstanivå för KALP: Nej. 

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i kalkylen: 

Konsumentverkets schablonbelopp. 

Hur ser ni på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag: 

Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån kundens förutsättningar och totala ekonomi. 

LÄS MER: Nordea och Swedbank har flest missnöjda kunder 

SBAB

Kalkylränta: 7 procent. 

Amortering på befintliga lån: De ska amorteras med rak amortering 15 år på den del som överstiger 70 procent. 

Högsta tillåtna skuldkvot: 5,5

Lägstanivå för KALP: Vi kräver att den sökande har en positiv KALP. Det finns fastställda miniminivåer, men kravet varierar beroende på hushållets sammansättning. 

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i kalkylen: 

Konsumentverkets beräknade levnadskostnader men vi gör några egna anpassningar (till exempel transport).

Hur ser ni på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag: Inkomsten ska vara stadigvarande. Utan fast anställning kan vi göra en individuell bedömning baserad på yrke/bransch och historik.

LÄS MER: Guiden till lånelöftet: Allt du behöver veta 

Foto: TT NYHETSBYRÅN

SWEDBANK

Kalkylränta: 7 procent. 

Amortering på befintliga lån:  "Vår rekommendation är att kunden alltid bör amortera. Även som säkerheten är densamma som tidigare gör vi en kreditprövning. Gör vi inte samma bedömning som tidigare bank kan amortering bli aktuellt även om befintliga lån inte påverkas av FI:s krav". 

Högsta tillåtna skuldkvot:  Ingen förutom den kvot på 4,5 som ingår i det lagstadgade skärpta amorteringskravet för nya lån. Det betyder dock inte att lån över 4,5 inte beviljas. 

Generell lägstanivå för KALP:  Det lägsta beloppet Swedbank utgår från i en kvar-att-leva-på-kalkyl är 9 500 kr/mån för ensamstående vuxen, 16 000 kr/mån för sammanlevande makar och med dem jämställda, och 3 400 kr/mån per hemmavarande barn.

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i beräkningen av KALP: Vi tillämpar egna som är något högre än Konsumentverkets.

 Hur ser ni på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag: Anställningsformen är en parameter vi tittar på, men den är inte ensamt avgörande. Kan kunden visa att man kommer att ha inkomster framöver är det fullt möjligt att få bolån ändå. 

FRIDA BRATT: Därför ska du se upp med de nya bolånen 

SEB

Kalkylränta: 7 procent. 

Amortering på befintliga lån:  Inriktningen är att det är bra att amortera. Vi gör en individuell bedömning. Om du som kund har haft amorteringsfritt på annan bank före den 1 juni 2016 och vill flytta till oss kan du ansöka om fortsatt amorteringsfrihet.

Högsta tillåtna skuldkvot:  Vi relaterar total skuldsättning till hushållets samlade bruttoinkomst. Det finns en flexibilitet om du exempelvis har stort eget sparande eller är en yngre låntagare med många år kvar i jobb och därmed stora möjligheter att amortera.

Generell lägstanivå i KALP:  Nej. Kvar att leva på-kalkylen bygger på din samlade ekonomi och hur ditt hushåll ser ut och är högre om exempelvis har barn.

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i beräkningen av KALP: Egna schabloner. 

Hur ser ni på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag:  Vi bedömer inkomstens varaktighet över tid där själva anställningsformen är en av flera parametrar. Vi gör alltid en individuell helhetsbedömning av din samlade ekonomi. 

LÄS MER: Så blir du vinnare i bolånekriget 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Kalkylränta: 7 procent

Amortering på befintliga lån: Kunder som inte omfattas av amorteringskravet amorterar utifrån sin finansiella situation.

Skuldkvot: Vi tittar på skuldkvoten utifrån kundens finansiella situation.

Generellt lägsta-nivå i KALP: Ja

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i kalkylen: Konsumentverkets schablonbelopp

Hur ser ni på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag:  Inkomster ska vara stadigvarande och fastställda och bedöms från kund till kund utifrån deras finansiella situation. 

Foto: VALDA KALNINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

LÄS MER: Superräntan gör det mer förmånligt att vara rik 

DANSKE BANK

Kalkylränta: 6 procent. 

Amortering på befintliga lån: Generellt gäller befintliga amorteringsvillkor/amorteringsfrihet i det fall en kund vill flytta sitt bolån från annan bank till oss. 

Högsta tillåtna skuldkvot: 5,5.

Generell lägstanivå i KALP: Ja, den får inte vara mindre än noll. 

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp i beräkningen av KALP: Konsumentverkets schablonbelopp.

Hur ser ni på inkomsten från provanställningar och nystartat eget företag: I vår bedömning tar vi hänsyn till kundens hela ekonomiska situation där inkomst från en eventuell provanställning och inkomst från företag ingår.  

Ordlista: Lär dig bolånespråket

Kalkylränta: Den bolåneränta banken vill att din ekonomi klarar av. 

Amortering på befintliga lån: För lån tagna efter 1 juni 2016 finns ett amorteringskrav som skärptes i år. Det innebär att du ska amortera 2 procent av lånet per år ned till 70 procents belåningsgrad. Därefter ska du amortera 1 procent av lånet per år. Har du ett lån som är större än 4,5 gånger din bruttoinkomst ska du amortera en procentenhet utöver det.

Men amorteringskraven gäller (åtminstone inte enligt lag) om du bara byter bank och inte säkerhet (bostad). Därför har bankerna olika krav på det som vi väljer att kalla befintliga lån. 

Skuldkvotstak:  Din skuldkvot är ditt lån i förhållande till din årliga bruttoinkomst. Du dividerar skulden med hushållets totala årliga inkomst före skatt och får fram en kvot. Ligger kvoten på omkring 5-6 får du sägas ha en hög skuldkvot. 

KALP: Kvar att leva på-kalkyl. Vad du har kvar att leva på varje månad efter att boendet och andra levnadsomkostnader är betalade. 

Faktiska utgifter eller Konsumentverkets schablonbelopp: Använder banken sig av uppgifter om hur dina utgifter verkligen ser ut? Eller har man använt sig av de schabloner som Konsumentverket tagit fram (som generellt är relativt låga). 

Inkomsten från provanställning/nystartat företag: 

Är banken okej med andra typer av inkomster än de från fasta tillsvidaretjänster?