Köpte bostad med brister – nekas ersättning i rätten

Foto: TT NYHETSBYRÅN

Mannen köpte en bostadsrätt för 7,5 miljoner kronor.

Sen upptäckte han fel på badrummet – och krävde att säljaren skulle betala för renovering.

Men nu dömer Högsta domstolen till säljarens fördel.

År 2015 köpte en man en bostadsrätt på Riddargatan på exklusiva Östermalm i centrala Stockholm.

Köpesumman landade på 7,5 miljoner kronor.

Bostadsrätten såldes i befintligt skick, med ett badrum som renoverades senast 2009. Efter tillträdet lät köparen två besiktningsföretag undersöka badrummet och det visade sig att det hade flera brister.

Bland annat saknades heltäckande tätskikt, och det var inte byggt korrekt.

Krävde bostadssäljare på 205 000

Köparen valde att låta en byggfirma riva badrummet och bygga ett nytt för cirka 205 000 kronor. Sen krävde han säljaren på summan. Enligt honom var lägenheten i ”väsentligt sämre skick” än han kunna förutsätta.

Men säljaren motsatte sig käromålet. Han hävdade att bostadsrätten sålts i befintligt skick och inte alls var i ”väsentligt sämre skick”, samt att bristerna borde ha upptäckts vid en kontroll.

När tingsrätten prövade ärendet ogillade domstolen käromålet, man dömde alltså till säljarens fördel. Men hovrätten rev upp tingsrättens dom och menade att bostaden visst var i ”väsentligt sämre skick” än köparen hade kunnat förutsätta, att köparen inte hade brustit i sin undersökningsplikt och att han hade rätt till skadestånd.

Så säger Högsta domstolen

Nu har även Högsta domstolen kommit med sitt utlåtande:

Man går på tingsrättens linje – och ogillar käromålet. Det innebär att man dömer till fördel för säljaren. Dessutom måste köparen betala säljarens rättegångskostnader.

I ett pressmeddelande förklarar rätten sitt beslut:

”En vara ska anses felaktig, trots ett förbehåll om försäljning i befintligt skick, bland annat om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Det betyder enligt Högsta domstolen att det ska råda ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer.

Ett sådant missförhållande har inte ansetts föreligga när utgifterna för en reparation varit bara några procent av priset. Att köparen varit tvungen att åtgärda bristerna i badrummet och då drabbats av olägenheter har inte vägt tillräckligt tungt för att det ändå ska anses föreligga ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer”.

Renoveringskostnaden på 205 000 uppgick till knappt tre procent av bostadens pris.