KI: Riksbanken väntar med att höja räntan till år 2024

Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.
Låga räntor driver upp priserna på bostäder.
Foto: Fredrik Sandberg / TT NYHETSBYRÅN

Inflationen har stigit i år, drivet mycket av energipriser, men uppgången bedöms vara tillfällig.

Först 2024 väntas Riksbanken höja reporäntan.

Det sade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid en pressträff på onsdagen.

Hedén presenterade KI:s nya konjunkturprognos.

– Vi bedömer att uppgången är tillfällig och att Riksbanken ligger kvar med nollränta, där det dröjer till 2024 innan vi får en första räntehöjning, sähger hon.

Hon sade också att stigande råvarupriser och fraktkostnader ökar företagens kostnader och bidrar till att hålla uppe inflationen senare i höst, men att inflationen ändå väntas falla tillbaka under loppet av 2022.

KI: Återhämtningen accelererar

Återhämtningen i ekonomin accelererar det andra och tredje kvartalet i år, trots brist på insatsvaror och logistikproblem hämmar industriproduktionen och exporten. I slutet av 2021 är lågkonjunkturen över, skriver Konjunkturinstitutet, KI.

BNP väntas öka med 4,4 procent i år och 3,5 procent nästa år.

I prognosen i mars spådde KI att BNP skulle öka 3,7 procent i år och 3,4 procent nästa år.

I slutet av 2021 bedöms lågkonjunkturen vara över, men utvecklingen på arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten är över 7 procent i slutet av nästa år. Arbetslösheten väntas i genomsnitt uppgå till 8,7 procent i år och 7,6 procent nästa år. Timlönerna väntas öka 2,6 procent i år och 2,3 procent nästa år.

KPIF-inflationen spås hamna på 1,9 procent i år för att sedan sjunka något, till 1,7 procent 2022. 

Bostadspriserna normaliseras

Bostadspriserna, som skjutit i höjden under pandemin, väntas återgå till en normal ökningstakt när saker och ting normaliseras i samhället.

Det sade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid en frågestund på onsdagen efter att KI presenterat sin nya konjunkturprognos.

”När man väl kommer tillbaka och börjar jobba på jobbet kommer nog också bostadsmarknaden tillbaka till mer normala mönster. Vi ser inga stora strukturella förändringar, som en stor grön våg där alla vill flytta ut från storstäderna. Vi ser mer en tillbakagång till mer en normal prisuppgång på 5 procent per år”, sade hon.

Hon tillade dock att bedömningen är osäker, där KI och många andra hade helt fel i början av pandemin att den skulle leda till sjunkande bostadspriser.