Hemnet: Var femte bostad säljs under utgångspris

Ett trendbrott syns nu på bostadsmarknaden, där priserna har börjat sjunka för första gången på länge.
Foto: Shutterstock

Avmattningen på bostadsmarknaden syns nu allt tydligare.

Var femte bostad såldes under utgångspris under inledningen av juni, visar siffror från Hemnet.

Räntehöjning från Riksbanken i kombination med kraftigt stigande inflation har satt sina spår bland lägenhets- och villaförsäljningar.

Det handlar inte bara om att priserna nu sjunker utan också att en allt större andel säljare får bita i det sura äpplet och nöja sig med en ersättning under utgångspriset.

På riksnivå handlade det under de två inledande veckorna om 19,2 procent, det vill säga nästan lika många (20,6 procent) som sommaren 2020, som präglades av osäkerheten i anslutning till pandemins utbrott, enligt statistik från Hemnet.

– Det är en tydlig förändring. Huvudfaktorn är ju en marknad som förändrats och jämför vi med ett år tillbaka så är det väsentligt större skillnad där det nu är köparens marknad, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Hemnet: Annan strategi

 Han konstaterar också att i lägen som nu tar många säljare till en annan strategi.

– Vi har sett rekordhöga utgångspriser. Historiskt har det varit så att när marknaden blir mer försiktig, då tenderar man att publicera till ett högt utgångspris.

Regionalt finns det också tydliga skillnader. I Stockholms innerstad med några av Sveriges högsta lägenhetspriser per kvadratmeter handlar det om nästan exakt en femtedel (20,1 procent). Det kan jämföras med 4,7 procent förra året, 12 procent 2020 och 9,9 procent 2019.

Jakob Jakobsson, mäklare på Widerlöv Stockholm har drygt 14 års erfarenhet av branschen. Han konstaterar att förutsättningarna nu förändrats markant de senaste sex veckorna.

– Rent generellt kan man säga att köparna är mera avvaktande och försiktiga. Det är väldigt låg efterfrågan på förhandsvisning och väldigt få objekt som säljs före visning. Köparna vill ha en mer traditionell visning, säger han till TT.

Nu utmaning på bostadsmarknaden

Ytterligare en avgörande faktor är att utbudet har gått upp betänkligt sedan låga nivåer kring årsskiftet och fram till i mars. Nu är utmaningen att köpare och säljare inte hittar varandra, konstaterar han.

– I och med att jag mäklat länge och varit med om nedgångar tidigare, bland annat hösten 2008 och 2017, så tror jag att jag har rätt verktyg att skapa trygghet mellan köpare och säljare men det är många nya branschkollegor som har det svårt. De gick kanske in när det var en starkt uppåtgående marknad och har svårt att förstå det marknadsläge som vi har nu.

Vilken skillnad är det mellan stora eller små lägenheter?

– Med de effekter vi har nu som räntehöjning, inflation och börsras så påverkar det alla lägenheter medan under coronapandemin gav det olika effekter på olika typer av lägenheter. Det här slår mot bostadsmarknaden generellt.

Tror på nytt läge i höst

Ytterligare ett tecken på hur bostadsmarknaden utvecklar sig kommer på onsdag morgon när Valueguards Hox-index för senaste månaden redovisas.

Jakob Jakobsson tror samtidigt på ett annat läge efter sommaren.

– Jag tror att augusti–september kommer att innebära betydligt flera affärer än just nu men då på lägre nivåer. Då har säljare förstått att vi har fått en effekt på marknaden.