Fortsatt prisfall på bostäder – villapriserna sjunker mest

Johan Dahlberg Fastighetsmäklare, i DiTV.
Bostadsmarknaden har varit turbulent under 2022, och osäkerheten är fortsatt stor.
Foto: JOCKE BERGLUND

Bostadspriserna fortsätter att sjunka.

I oktober gick bostadsrätterna och villorna ner med 1,6 respektive 3,8 procent.

– Marknaden kommer vara fortsatt turbulent under en tid framöver, säger Andreas Moritz på Skandiamäklarna.

När Svensk mäklarstatistik för två veckor sen presenterade sina siffror för oktober visade de på ett möjligt trendbrott. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden hade stannat av något.

Nya siffror från Valueguard – som utgår från siffror från Svensk mäklarstatistik men även väger in andra faktorer i ett hedoniskt index – visar dock att prisfallet fortsätter.

Fortsatt nedgång på bostadsmarknaden

På riksnivå gick bostadspriserna ner med tre procent i oktober, och på tre respektive tolv månader har de gått ner med 5,9 respektive 10,0 procent. Bostadsrätterna sjönk med 1,6 procent och villorna med 3,8 procent.

– Som konsument kan det vara lite konfunderande när siffrorna ser lite olika ut från Svensk mäklarstatistik och Valueguard. Man ska komma ihåg att den förra visar faktiska försäljningar under perioden, och att den senare är ett sammanvägt index som visar trender över tid, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk fastighetsförmedling, i en kommentar.

Mindre nedgångar i Stockholm

Enligt honom är prisutvecklingen för bostadsrätter nu mer stabil än den för villor, där nedgången är större. Det beror till stor del på osäkra energipriser.

Och även när det kommer till Valueguards siffror antyder mäklare ett trendbrott.

– Stockholm är ofta en indikator på den fortsatta prisutvecklingen i resten av landet. Att vi ser mindre nedgångar där tyder därför på att man börjar hitta en balans mellan köpare och säljare, säger Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna, i ett uttalande.

”Värsta oron har planat ut”

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar fastighetsförmedling, kommenterar:

– Trots prisnedgångarna upplever vi att den värsta oron planat ut i storstäderna. De flesta räknar med fortsatt hårt tryck på privatekonomin och kalkylerar för det i sin bostadsaffär. 

På Erik Olsson betonar man samtidigt att bostadspriserna fortfarande är högre än före pandemin.

”I det perspektivet vore det inte så konstigt om en stor del av de kraftiga prisökningarna mellan 10 och 20 procent, beroende på bostadstyp, som vi hade på bostäder under pandemin återställdes nu när effekterna av pandemin klingat av”, skriver mäklarbyrån i en analys.

https://datawrapper.dwcdn.net/hTtXS/1/